Nye metoder til interessent inddragelse

Hvordan skabes en god og konstruktiv inddragelse af interessenter? Publikationen ’Bedre interessentinddragelse’ giver planlæggere konkrete ’opskrifter’ til hvordan en vellykket inddragelsesproces kan forløbe – både for planlæggerne og for de inddragede interessenter.

'Bedre interessentinddragelse’ er udarbejdet som inspiration til alle der arbejder med interessentinddragelse i byudviklingsprojekter. Udgivelsen indeholder fire cases, og en række konkrete metoder.

De fire cases:

  • Roskilde 'interessenterne og de professionelle' - anvendte blandt andet metoden en uge lang workshop
  • Odense 'kick start med de kreative' - benyttede en åben workshop med kreative interessenter og en permanent kreativ arbejdsgruppe   
  • Herning 'et permanent bymidteforum' - metoder til inddragelse: visisionsseminar og et permanent bymidteforum
  • Frederikssund 'dialog fra starten' - inddragelse gennem blandt andet borgermøder, visionskonference og parallelopdrag

Der fremgår mange metoder til interessent inddragelse i publikationen blandt andet: Værdsættende undersøgelse, open space world cafe og parallelopdrag.

Værdsættende undersøgelse:
Ved denne metode vendes tingene på hovedet og der tages udgangspunkt i det der fungerer godt frem for problemerne. Nøgleordene for metoden er anerkendelse og værdsættelse. Metoden kan bruges i visionsarbejde og senere som led i workshops og evaluering.

Open space:
Metoden bygger på principperne: Inkludering, frivillighed, engagement og ansvar. Deltagerne har selv ansvaret for at bringe temaerne frem og program og dagsorden skabes undervejs af deltagerne. Temaerne organiseres i grupper og deltagerne vælger sig selv ind i den gruppe med det/de temaer, der interesserer dem. Metoden er god både til visionsarbejde og til efterfølgende idé- og projektudvikling.

World cafe:
Denne metode sikrer, at alle deltagerne får den samme viden og indsigt selvom der arbejdes i grupper. Et grundlæggende princip i World cafe er rotation mellem de forskellige grupper. Metoden skaber effektivitet i de enkelte grupper og giver overblik og vidensdeling til alle deltagere. Gennem en cafe-atmosfærer skabes der en åben og uformel dialog og lytning. Formålet er erfaringsudveksling for at skabe fælles forståelse, og metoden er derfor god når deltagerne har meget forskellige udgangspunkter og synspunkter. 

Parallelopdrag som åben proces:
Parallelopdrag er en alternativ metode til den traditionelle arkitektkonkurrence. Et parallelopdrag er en mere  åben proces, der skaber mulighed for indflydelse og medinddragelse af forskellige interessenter. Programmet for et parallelopdrag skal opfylde de samme krav som en programmet for en traditionel arkitektkonkurrence, men organiseringen og processen er anderledes. Parallelopdragets organisering består af: En projektgruppe, en styregruppe, tværfaglige professionelle teams (mellem tre og fem teams) som udarbejder forslag, et fagligt opponent panel og en følgegruppe bestående af relevante interessenter.
Parallelopdrag kan benyttes som metode både ved mindre projekter og i forbindelse med helt store byudviklingsprojekter.

I publikationen beskrives desuden eksempler på inddragelsesforløb der prioriter en tidlig inddragelse af interessenterne.

Hent hele publikationen og få inspiration og værktøjer til en god og konstruktiv interessent inddragelse.

 

 

Skrevet af:

10.07.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania