Målgrupper

Dyrk målgruppernes forskelligheder og bliv her klogere på, hvordan du nærmer dig forskellige opfattelser af, hvad det gode liv betyder for den enkelte.


Målgruppeanalyse og –viden har vundet indpas i mange brancher. Alene mængden af tilgængeligt information og viden gør, at målgruppetænkningen har fundet sin berettigelse.
Vi sorterer konstant i mængden af information vi kan kaste os over i den sparsomme tid vi har til vores rådighed. Vi prioriterer, og forholder os til information, der er væsentlig. Og væsentligheden har mange ansigter afhængig af, hvem man er.

Tidligere tiders kommunikationsmodel forudsatte lydhørhed hos modtageren overfor afsenderens budskab. Afsender – budskab – modtager var i en linær logik. Man kunne regne med, at modtageren afventede (mere eller mindre andægtigt), at afsenderen afsendte sit budskab.
Download den klassiske kommunikationsmodel(pdf).

Kort sagt; Sådan er det ikke længere! Og derfor skal du udnytte målgruppetænkningen for at hjælpe dit budskab bedre på vej og for at få dine modtageres opmærksomhed.

Målgrupper bruger forskellige medier på forskellige tidspunkter, så en annonce i lokalavisen når for få borgeres opmærksomhed, da langt fra alle kommunens borgere end ikke bladrer i den.

Metoder

Der findes et hav af metoder til at analysere målgrupper. Plan09s eksempelprojekt om udvikling af digitale kommuneplaner tog fat på målgruppetænkningen  i begyndelsen af projektet (pdf med gode råd om metoder). Folkene i kommunens kommunikationsafdeling kan også hjælpe dig på vej, men kort fortalt kan du:
1) interviewe
2) researche
3) observere
4) afprøve teser og revidere
for slutteligt at udarbejde personas.

Download en udgave af persona-metoden i stort format (pdf).


Personas er en metode til at visualisere målgrupper. De repræsenterer målgruppens behov og adfærd, og er arketyper baseret på forskellige typer af data om målgruppen. Samtidig sikrer personas via deres menneskelighed og detaljeringsgrad, at folk på alle led i processen relaterer sig til og forsøger

at forstå brugerens behov og forventninger. Man opbygger scenarier baseret på kendskab til brugerens gøren, laden og karakteristika. Find et foto af en person, der repræsenterer jeres persona og hæng det synligt. Når du skriver noget til målgruppen, så kast et blik på fotoet og forestil dig, hvordan han/hun ville reagerer, når de læser det du skriver. Øvelsen skulle gerne være nok til at få dit sprog, vinkel og valg af fotos mere målrettet til modtageren.

Kbhs livsformsanalyse

Københavns Kommune fik udarbejdet en livsformanalyse for at blive klogere på borgernes bylivsværdier. De opererer med fire typer – det nære, det særlige, det udfordrende og det elementære. De fire typer er målgrupper af københavnere, der opfatter, prioriterer og værdsætter forskellige elementer i bylivet. Københavns Kommune vil bruge viden om de fire typer til at udvikle boligpolitikken for at skabe en mangfoldig by. Det er målgruppetænkning i sin essens. Læs i byplan, nr. 01 marts 2009/61. årgang mere om Københavns Kommunes arbejde.

Tilbage til kommunikationstemaets hovedside.

Skrevet af:

10.07.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania