Dogmer i planlægningen

Roskilde Kommunes planafsnit gik direkte til sagen og tog fat i at endevende afsnittets spillevende dogmer.


Download beskrivelsen af Roskilde Kommunes dogmebaskerproces i planafsnittet, der forløb over to eftermiddage i efteråret 2008 og få et indblik i, hvad der blev gjort, hvordan og hvad det kræver af dig/Jer i din/jeres planafdeling (pdf).

Projektbeskrivelse

En planchef, en planafdeling, en plankultur bliver i stigende grad udfordret af borgere og politikere på deres planfaglighed og holdningerne til udformningen af by og land. Hvorfor planlægger man som man gør? Det er en udfordring som Roskilde Kommunes tog fat på sammen med Plan09 for at skærpe planlæggernes bevidsthed om, hvorfor de gør som de gør. Processen er kaldt: Dogmebaskerprocessen. Eksperimentet gik ud på at undersøge:

  • Hvilke dogmer i planlægningen, der er på spil
  • Hvordan påvirker de Roskilde Kommunes planlægning
  • Hvordan kan bevidstheden om dogmerne kvalificere planlægningen

Hvad er et dogme

Dogmer er noget vi godtager som rigtigt eller
godt, og som vi accepterer uden at stille
spørgsmål ved det. Det gør vi fordi, der er en
ideologisk eller underliggende antagelse.

 

Historien om de tre små grise er fyldt med dogmer, som vi uden videre accepterer. Fx. at ulve ikke kan komme ind i solide huse, eller at ingen 'borgerinddrager' ulven.

Eksempler på planlægningsdogmer er:
"Byspredning er dårlig"
"Det er forfærdeligt, når gamle rødstedsvillaer bliver pudset op og får sortglaseret tegl".


Læs mere om dogmebaskerprocessen i Roskilde (pdf) og hvad det kræver af Jer for at gøre det samme.
Roskilde Kommunes proces kom i stand som en aftale mellem planchef Jan Bille, leder for planafsnittet Esben Haarder Paludan, Plan09 og konsulent Eva Christensen, der gennemførte processen i planafsnittet. Eva Christensen er Phd i borgerinddragelse, stedsidentitet og placebranding, og ansat i sekretariatet for områdekvarterløft på Sundholmvej.
Tilbage til Plankulturs menu-forside.

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

09.07.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania