Tværkommunale samarbejder om Planstrategien

En rundspørge i Dansk Byplanlaboratorium og Plan09s netværk viser at formelle samarbejder om planlægning er sjældne, på trods af, at Planloven giver mulighed for at planstrategien udarbejdes i samarbejde med andre kommuner.

 

Se kortet over samarbejder om Planstrategien.

I Danmark er der efter kommunalreformen kun to eksempler på formelle samarbejder om planstrategien; Vestegnssamarbejdet og Trekantområdet.

Trekantområdet består af Billund, Fredericia, Middelfart, Kolding, Vejen og Vejle kommuner, der arbejder sammen om planstrategien og kommuneplanens hovedstruktur indenfor emnerne; erhverv, byudvikling, kultur og uddannelse. Arbejdet med nye opgaver, handlingsplaner og projekter Trekantområdet er placeret i et sekretariat. Bestyrelsen består af de seks borgmestre. På en årlig konference inddrages byrådene og andre interessenter i området.  

Visionen er at bevare de særlige kvaliteter i Trekantområdet. I fællesskab bliver enhver indsats mere konsekvent, uanset om det gælder at modsvare globaliseringen eller beskyttelsen af de enkelte bysamfund og naturen. Kommunernes samarbejde, men også indbyrdes konkurrence, er en ’forudsætning for udvikling, dynamik og kvalitet’, der tiltrækker investeringer. Som ’område’ har kommunerne mulighed for at spille med på en scene, nationalt og internationalt, som ville være uopnåelig for den enkelte kommune, vel at mærke når kommunen ikke har en storby.

Vestegnssamarbejdet består af Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk kommuner. Samarbejdet fokuserer på udvikling af erhverv, arbejde og uddannelse. Der er formleret to hovedformål; Vestegnen skal profileres som en velfungerende bydel i Hovedstadsområdet, og Vestegnen skal arbejde for at erhvervslivet og virksomhederne har optimale betingelser.

Disse hovedspor stiller krav til at Vestegnen opretholder en løbende dialog med erhvervslivet om hvordan samspillet mellem kommunerne, virksomhederne, organisationerne uddannelsesinstitutionerne m.fl. skal indrettes så aktuelle krav imødekommes.

Samarbejdet på Vestegnen foregår i seks fora hvor emnerne; trafik, plan, arbejdsmarked, sundhed, miljø og turisme, behandles. I foraene tages der initiativer til nødvendige analyser samt præsentere og gennemfører projekter.  

Til at samle trådene har Vestegnen et sekretariat, der støttes en sekretariatsgruppe og kommunaldirektørerne. Bestyrelsen består af de 8 kommuners borgmestre.

Læs mere om eksemepelprojektet på Vestegnen.

Skrevet af:

02.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania