Evaluering af planstrategier

Fordyb dig i teoretisk og praktisk læring om kommunernes arbejde med planstrategier i 2007 og 2008

Planstrategien er et vigtigt, politisk redskab i kommunernes arbejde med planlægning. Men det kan også være svært at arbejde med strategi. Mange valg skal træffes, og der er mange faldgruber undervejs.

For at opsamle erfaringer og give gode råd til kommunerne har Plan09 bedt Skov & Landskab, Københavns Universitet, om at gennemføre en evaluering af kommunernes arbejde med første generation af planstrategier efter kommunalreformen.

Plan09 vil i løbet af 2009 følge op med en kortfattet publikation med gode råd til kommunerne om den næste planstrategi i 2010-2011.

 

Resultatet af evalueringen er blevet fire arbejdsrapporter, som rummer en stor mængde viden om ”plankulturen”, når det gælder kommunernes arbejde med planstrategier:

  • Du kan downloade den samlede evaluering med forord og alle fire arbejdsrapporter , eller dykke ned i de enkelte delrapporter:
  • Notat 1 : Litteraturstudie om strategisk planlægning om det faglige og teoretiske fundament med udgangspunkt i strategi- og planlægningsteori (26 sider).
  • Notat 2: Screening af planstrategier med et hurtigt overblik over hvilke temaer, der er behandlet i planstrategierne – byudvikling, erhverv, natur osv. (12 sider). 
  • Notat 3 : Case-beskrivelser – Tværgående analyse – Konklusion med gennemgang af 8 kommunale cases, tværgående analyser og konklusioner (104 sider).
  • Notat 4 : Kommunikationsanalyse af de udvalgte cases samt konklusioner (20 sider).

 

Den samlede evaluering vil være interessant for alle, der arbejder med planstrategier samt forskere og studerende. For dem, der søger hurtig inspiration og overblik, vil det især være interessant at dykke ned i eksemplerne og konklusionerne i notat 3.

Skrevet af:

03.03.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania