Offentliggjorte planstrategier

 
Hent inspiration i planstrategierne, se resumeer af de tidligst offentliggjorte

Aabenraa
Esbjerg
Faaborg-Midtfyn
Frederikssund
Gentofte
Haderslev

Hedensted
Herning
Hjørring
Holbæk
Jammerbugt
Kalundborg

Lyngby-Taarbæk
Rebild
Ringkøbing-Skjern
Sorø
Århus

Flere offentliggjorte planstrategier

Aalborg
Albertslund
Allerød
Ballerup
Billund
Bornholm
Brøndby
Brønderslev
Dragør
Egedal
Favrskov
Faxe
Fredensborg
Fredericia
Frederikshavn
Frederiksberg
Furesø
Gladsaxe
Glostrup
Greve
Gribskov
Gulborgsund
Halsnæs
Helsingør
Herlev

Hillerød
Horsens
Holstebro
Hvidovre
Høje-Taastrup
Hørsholm
Ikast-Brande
Ishøj
Kerteminde
Kolding
København
Køge
Langeland
Lejre
Lemvig
Lolland
Læsø
Mariagerfjord
Middelfart
Morsø
Norddjurs
Nordfyn
Nyborg
Næstved
Odder

Odense
Odsherred
Randers
Ringsted
Roskilde
Rudersdal
Rødovre
Samsø
Skanderborg
Slagelse
Solrød
Stevns
Struer
Svendborg
Syddjurs
Sønderborg
Thisted
Tønder
Vallensbæk
Varde
Vejen
Vejle
Vesthimmerland
Viborg
Vordingborg
Ærø

Aabenraa - international orientering, men borgeren i centrum

 Tre fokus områder med underemner:

 • Erhverv (Beskæftigelsesområdet, Veje og trafik, Forsyning)
 • Familien (Befolkning og bosætning, Kultur og fritid, Dagtilbud, Skole og undervisning, Børn og familie)
 • Borgernes sundhed (Social Service, Voksen handicap og socialpsykiatri, Pleje og omsorg, Agenda 21, Natur, miljø og landskab)

Indenfor hvert emne er der lavet en ’handlingsplan’, ved først at beskrive hvad der skal satses på og dernæst hvordan det skal gøres.

Centralt i Aabenraas planstrategi er fokuseringen på kommunens beliggenhed mod den tyske grænse, og hvilke muligheder det afstedkommer. Kommunen er, og vil gerne være, involveret i flere samarbejder, der kan styrke kommunens evne til at tiltrække erhvervslivet.

I et samarbejde med Realdania og Rambøll er Aabenraa kommune kommet frem til 4 visioner/fyrtårne:

 • Pier-by, områderne nær kysten fremhæves
 • Gate-way E45 - tilgængelighedens betydning
 • Landskabet i forandring
 • Kommunens interne netværk (vi er Aabenraa)

Disse danner bl.a. grundlag for emner og argumenterne i planstrategien.

Information om planlægning på kommunens hjemmeside samt Aabenraas planstrategi (pdf).

Aalborg - planstrategi 2007

Aalborg Kommunes planstrategi indeholder seks temaer og seks værdier.

Temaer

 • Aalborg - Nordjyllands hovedstad
 • Byerne
 • Livet i byerne
 • Infrastruktur
 • Det åben land
 • Vandmiljø

Værdier

 • Mangfoldighed
 • Åbenhed og tolerance
 • Ligeværd og forskellighed
 • Sundhed
 • Bæredygtighed
 • Borger-, brugerinddragelse og dialog

Læs Aalborgs planstrategi (pdf) og se flere planer på kommunes hjemmeside.

Albertslund - visionen som rød tråd

Albertslund Kommunes planstrategi bygger på kommunens vision. Visionen indeholder:

 •  Tre grundsætninger (bykvalitet, demokrati og mangfoldighed)
 •  Tre mærkesager (børn, kultur og miljø)
 • Fem elementer udgør fundamentet (boliger, erhverv, økonomi, organisation og kommunikation) 

Visionen fungerer som kommunes røde trå i planstrategien. 
Her kan du læse planstrategien (pdf) og på kommunens hjemmeside kan du finde mere information om planlægning. 

Allerød - med udgangspunkt i kommunens fremtidsbillede

Temaer i Planstrategien:

 • Kvalitet og medinflydelse på kerneydelser
 • Demokratisk fornyelse
 • Afbalanceret udvikling
 • Aktiv i regionen

Læs mere om planlægning på kommunens hjemmeside og se Allerøds planstrategi (pdf).

Ballerup - planstrategi 2008

Temaer i Ballerups planstrategi:

 • Grøn og sund puls
 • Bæredygtig trafik
 • Rammer for et spændende byliv
 • Attraktive boligtilbud
 • Første klasses erhvervsliv og uddannelsesmiljøer

Derudover redegør kommunen, i planstrategien, for hvilke udfordringer kommune står overfor og hvilken udvikling der er sket siden sidste kommuneplan.
Læs Ballerups planstrategi (pdf) eller læs mere om byplanlægning på kommunes hjemmeside.

Billund - Trekantsområdet 6 kommuner om en fælles planstrategi

Temaer i planstrategien:

Tværgående indsatsområder

 • Trekantsområdet
 • Byer
 • Landdistrikterne

 

 

 

Sektorielle indsatsområder

 • Bosætning
 • Erhverv og uddannelse
 • Detailhandel
 • Kultur og turisme
 • Trafik
 • Det åbne land 

 

Se Trekantsområdets planstrategi (pdf) eller læs mere om planlægning på Billund Kommunes hjemmeside

Bornholm - tre fokusemner

Kommuneplanstrategien fra Bornholm har tre fokus emner:

 • Det unikke landskab og miljøet
 • Vi vil bo på Bornholm - Bornholm som attraktiv bosætningskommune
 • Arbejde for vækst - erhvervsudvikling

Læs planstrategien (pdf) og se mere om planlægning på Bornholm på kommunes hjemmeside.

Brøndby - i bevægelse

Planstrategien sætter fokus på følgende seks temaer:

 • Infrastruktur og tilgængelighed
 • Byomdannelse og byudvikling
 • Sundhed
 • Børn, unge og uddannelse
 • Erhvervspolitik
 • Kultur

Få mere information (pdf) om byplanlægning i Brøndby Kommune eller læs Kommuneplansstrategien (pdf).

Brønderslev - tre kerneområder

Brønderslev fokuserer på tre strategiske kerneområder:

 • Børn og unge
 • Kultur og fritid
 • Smukke omgivelser

Forud for planstrategi (pdf) har kommunen udarbejdet en planstrategiredegørelse (pdf). Læs mere om Brønderslev på kommunes hjemmeside.

Dragør - med fokus på klimaforandringer

I Dragør fokuserer planstrategien på tre emner:

 • Det åbne land
 • Klimaforandringer
 • Agenda 21 strategi

På kommunes hjemmeside kan du få mere information om planlægning i Dragør. Læs Dragørs planstrategi (pdf).

Egedal - vækst i balance

Temaer fra Egedal Kommunes planstrategi:

 • Bymønster, byudvikling og byggeri
 • Fremtidens erhverv
 • Det nye hovedcenter
 • Landsbyernes fremtid
 • Det åbne land
 • Agenda 21

Plan- og agenda 21 strategi for Egedal Kommune (pdf). Læs mere om planlægning i Egedal på kommunens hjemmeside.

Esbjerg - rollefordelingen mellem byerne

Esbjerg kommune vælger at bruge planstrategien til at klarlægge de primære udfordringer; rollefordelingen mellem byerne, udviklingen i landdistrikterne, erhvervsudvikling og boligudbygning. Den overordnede fællesnævner er ’samarbejde’. Arbejdet frem mod at skabe tilhørsforhold til hele den nye kommune, er vigtigt for at ejerskab og udvikling skabes. 

Planstrategien er opdelt i 4 temaer:

 • erhvervslivet
 • boligområder
 • landområder
 • transportnettet

Herefter følger 4 afsnit om kommunens hovedområder; Esbjerg, Bramming, Ribe og landdistrikterne.

 

Her finder du information om planlægning på kommunens hjemmeside samt Esbjergs planstrategi (pdf).

Faaborg-Midtfyn - MUST-analyse og budgetlægning

Faaborg-Midtfyn vælger otte indsatsområder:

 • Børn & unge
 • Kultur & fritid
 • Sundhed & velvære
 • Faaborg i forandring
 • Attraktive landsbyer og landdistrikter
 • Spændende by og boligmiljøer
 • Friluftsliv, natur og landskab
 • Den digitale kommune

Indenfor for indsatsområde udføres MUST-analysen (muligheder, udfordringer, styrker og trusler). Denne følges op af en argumentation for hvilke områder, der fokuseres på og en omkostningsestimering. Til hvert indsatsområde knyttes et delbudget.

 

Planstrategien beskriver desuden, hvordan strategien skal videreudvikles og fornys, samt hvordan den skal spille sammen med kommuneplanen. Faaborg-Midtfyn Kommune er en af Plan09s 5 eksempelkommuner fra 1. udbudsrunde.

Information om planlægning på kommunens hjemmeside samt Faaborg-Midtfyns planstrategi (pdf).

Favrskov - planlægning frem mod 2030

Planstrategien i Favrskov indeholder emner og strategier der blandt andet omhandler, kommunen i forhold til den østjyske vækstkorridor, byerne i kommunen og livet i kommunen for borgerne, men også virksomheders mulighed for vækst og udvikling.

Her kan du downloade planstrategien (pdf), du kan også læse mere om planlægning i Favrskov på kommunens hjemmeside

Faxe - Plan og agenda 21 strategi

Faxe Kommunes planstrategi beskriver otte indsatsområder:

 •  Et velfungerende erhvervsliv i udvikling
 • Ressourcestærke børn og unge
 • Livslang læring i et veludbygget uddannelsessystem
 • Aktiv fritid med bevægelse, oplevelse og rekreation

 

 • Gode rammer for byudvikling
 • Naturen skal beskyttes og opleves
 • God trafikal tilgængelighed
 • Sundhed for alle borgere 

Download Faxe Kommunes planstrategi (pdf). Se flere planer på Faxe Kommunes hjemmeside.

Fredensborg - strategi 2008

Planstrategien har seks indsatsområder:

 • Bymønster
 • Boliger
 • Land og natur
 • Bæredygtighed
 • Trafik
 • Erhverv

Læs mere på kommunes hjemmeside, eller download Fredensborgs planstrategi (pdf).

Frederikssund - et klart oplæg til kommuneplanen

Frederikssunds planstrategi er opdelt i 5 plantemaer:

 • Fjordlandet
 • Det åbne land
 • Byernes fremtid
 • Bolig- og erhvervsudvikling
 • Agenda 21

Temaerne beskrives, og det forklares hvordan emnet skal bringes videre til, og behandles i, kommuneplanen. Inden for flere temaer lægges der op til en markant byudvikling og byomdannelse, herunder den nye by Store Rørbæk. Kommunen ønsker at arbejde på en grøn og en blå struktur, der skal sikre sammenhæng og adgang fra de grønne til de blå områder.

Agenda 21-strategien er integreret i planstrategien. Kommunen sigter mod at udviklingen skal være bæredygtig, hvor der altid tages hensyn til miljø og natur.

Sidst beskrives processen for arbejdet og vedtagelsen af planstrategien, samt planstrategiens vigtige rolle, som fælles udgangspunkt i formuleringen af kommunens politikker. I samme afsnit forholder planstrategien sig til hvilke lovmæssige krav der er til kommuneplanen.

Information om planlægning på kommunens hjemmeside samt Frederikssunds planstrategi (pdf).

Fredericia - Trekantsområdet 6 kommuner om en fælles planstrategi

Temaer i planstrategien:


Tværgående indsatsområder

 • Trekantsområdet
 • Byer
 • Landdistrikterne

Sektorielle indsatsområder

 • Bosætning
 • Erhverv og uddannelse
 • Detailhandel
 • Kultur og turisme
 • Trafik
 • Det åbne land 

 

 

Se Trekantsområdets planstrategi (pdf) eller læs mere
om planlægning på Fredericia Kommunes hjemmeside.

Frederiksberg - 'Byen i byen'

Kommuneplanstrategien fra Frederiksberg Kommune fokusere på følgende temaer:

 • Byrum og æstetik
 • Byudvikling
 • Grøn by
 • Trafik

Få mere information om planlægning på Frederiksberg og læs Frederiksbergs Kommuneplansstrategi (pdf).

Frederikshavn - forslag til udviklingsstrategi

Frederikshavns planstrategi redegører for 9 emner:

Erhverv
Bosætning
Børn
Unge
Voksne
50+
Initiativer
Energibyen Frederikshavn
Landdistrikter

Frederikshavn Kommune - Udviklingsstrategi (pdf)
Læs mere om planlægning på kommunes hjemmeside.

Furesø - Plan- og Agendag 21 strategi

Furesø kommunes Plan- og Agenda 21-strategi indeholder følgende temaer:

 • Byer og centre
 • By- og boligudvikling
 • Erhverv
 • Veje, stier og trafik
 • Natur og landskab
 • Agenda 21

Læs planstrategien (pdf) eller find mere information på kommunens hjemmeside.

Gentofte - sammenhæng mellem visionerne og økonomien

Gentofte har valgt at bruge planstrategien som prioriterings- og budgetredskab. Centralt i planstrategien er salget af NESA-aktierne og fordelingen af de 3,5 mia. kr. salget indbringer.

Gentofte valgt at fokusere på følgende områder:

 • Kommunalreformen
 • Sundhedsområdet
 • Handicapområdet
 • Trafikområdet
 • Borger- og brugerinddragelse
 • NESA-strategien
 • Eksternt samarbejde
 • Digitalisering af borgerbetjening

 

Indenfor de enkelte områder er der formuleret politikker og strategier, der ligger til grund for budgetlægningen.

Planstrategien er opdelt i en del med statistiske prognoser, fokusområder og politikker. Denne bruges i agumentationen for mål og økonomi der behandles i anden del.

 

De budgetmæssige konsekvenser af visionerne behandles.
Information om planlægning på kommunens hjemmeside samt Gentoftes planstrategi (pdf).

Gladsaxe - fremtidens Gladsaxe

Planstrategien indeholder tre temaer:

 • Kulturarv og identitet
 • Byomdannelse
 • Sunde, grønne Gladsaxe

Læs Gladsaxes planstrategi (pdf) og få mere information om planlægning i Gladsaxe.

Glostrup - en sund by i bevægelse

Planstrategien fra Glostrup fokuser primært på seks indsatsområder:

 • Miljø og sundhed
 • Byrum, bevægelse og oplevelser
 • Natur og fritid
 • Infrastruktur
 • Erhverv
 • Borgerinddragelse, demokrati og medansvar

Download Glostrups planstrategi (pdf) og læs mere om planstrategien på kommunens hjemmeside. 

Greve - centrale fyrtårne og tværgående temaer

Planstrategiens temaer:

 • Børnefamilier
 • Sundhed
 • Erhverv
 • Kultur

Centrale fyrtårne:

 • Greve Midtby - dynamisk bycentrum
 • Mosede/Karlslunde - fortid og fremtid
 • Kysten - den blå scene
 • Erhvervs- og arbejdsliv 

Information om planlægning på kommunens hjemmeside og Greves planstrategi (pdf).

Gribskov - fem temaer

Planstrategien fokuserer på fem temaer:

 • Bymønster og byprofiler
 • Landsbyer
 • Det åbne land
 • Helårs- og fritidsboliger
 • Erhverv

Læs mere om planstrategien og planlægning i Gribskov i kommunens hjemmeside eller læs planstrategien (pdf).

Gulborgsund - kort og godt

Kommunes indsatsområder:

 • Kultur og fritid
 • Infrastruktur
 • Byudvikling og byfornyelse
 • Landdistrikter
 • Erhverv og turisme
 • Sundhed
 • Natur

Læs Gulborgsunds planstrategi(pdf) og få mere information om planlægning og borgeinddragelse i Gulborgsund på kommunens hjemmeside.

Haderslev - kulturarven og visionen i planstrategien

Planstrategien er tæt knyttet til kommunens vision: ”Haderslev Kommune vil fremstå som en sammenhængende enhed. Med afsæt i respekt for kulturarven og de naturmæssige værdier vil kommunen være en udviklingsorienteret, ansvarlig og ambitiøs vækstkommune. Vi prioriterer det sunde liv og vil være det mest attraktive levested for borgere, erhvervsliv, kulturliv og institutioner i Syddanmark.”

Planstrategien arbejder med 3 tværgående temaer:

 • Sundhed
 • Lokal Agenda 21
 • Kulturarven

Temaerne skal prioriteres i alle kommunens aktiviteter. Først redegøres for kommunens fremtidige sundhedsmæssige udfordring ved brug af KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) og ved at estimere antallet af borgere med en af de 8 folkesygdomme. Dernæst henvises til at lokal Agenda 21 kan spille en central rolle i Haderslev, og sidst forklares det hvordan kulturarven kan bruges fremadrettet inden for turisme, bosætning og identitetskabelse for den nye kommune.  

Dernæst gennemgås 6 fokus emner:

 1. Levesteder – En attraktiv bosætningskommune med fokus på børnene og de ældre
 2. Erhvervsudvikling – Beskæftigelse
 3. Fritid, Kultur og Idræt
 4. Byernes og lokalområdernes rolle, formål og udviklingsretninger
 5. Det åbne land
 6. Haderslev i et regionalt og globalt perspektiv

De første tre emner er direkte nævnt til kommunens vision, mens de sidste tre er vigtige som resultat af kommunalreformen og kommunens nye grænser. Hvert emne, og evt. underemne, gennemgås ved først at beskrive baggrunden, og derefter opsætte mål.

Information om planlægning på kommunens hjemmeside samt Haderslevs planstrategi (pdf).

Halsnæs - fem temaer

Planstrategien fra Halsnæs indeholder fem temaer:

 • By- og boligudvikling
 • Frederiksværk bymidte
 • Hundested Havn og bymidte
 • Trafik
 • Det åbne land

Læs planstrategien (pdf) fra Halsnæs eller få mere information om planlægning på kommunens hjemmeside.

Hedensted - opmærksomhed på omverdenens udvikling

4 centrale emner:

 • Levevilkår
 • Landkommunen
 • Landskab
 • Klima
 

Hedensted bruger indledningsvis planstrategien til at gøre status for udviklingen, hvad er der sket indtil nu, og hvad der forventes at ske i fremtiden. Derefter sættes der fokus på:

 • Levevilkår, som skal være det centrale begreb i planlægningsprioriteringerne
 • Landkommunen, i den østjyske storby og i det regionale samarbejde
 • Landskab, som skal analyseres vha. en landskabsplan
 • Klima, konsekvenserne af eventuelle ændringer skal identificeres

De fire fokus punkter relateres til kommunens situation som sammenlagt kommune, hvor den nye fælles identitet skal skabes. Også kommunens situation som 'bikommune' til et økonomisk kraftcenter er en vigtig overvejelse.

Sidst gennemgås hvilke emner kommunen ønsker at behandle i temarevisionen af kommuneplanen, samt hvilke planer der er udgivet siden sidste planrevision.

Information om planlægning på kommunens hjemmeside samt Hedensteds planstrategi (pdf).

Helsingør - tættere på

Temaerne i Helsingørs planstrategi er:

 • Bosætning og byudvikling
 • Erhverv og erhversområder
 • Helsingør indre by
 • Det åbne land
 • Fritidsområder i byerne
 • Turisme
 • Detailhandel
 • Fast Helsingør-Helsingborg forbindelse

Læs Helsingørs planstrategi (pdf) og læs mere om planlægning i Helsingør på kommunens hjemmeside.

Herlev - en by i bevægelse

Planstrategien behandler følgende temaer:

 •  Boliger og byudvikling
 • Handel og centerstruktur
 • Børn, unge og ældre
 • Erhverv og beskæftigelse
 • Kultur og fritid
 • Trafik og infrastruktur
 • Miljø og Lokal agenda 21
 • Natur og grønne områder
 • Forsyning
 • Forebyggelse og sundhedsfremme

På kommunens hjemmeside kan du downloade planstrategien.

Herning - helhedsstrategi og budget 

Herning har valgt at lave en helhedsstrategi, som sammenfatter en fysisk strategi og Agenda 21 tillige med budgettet, en redegørelse og en handlingsplan.
Målene med planen er:

 • At præsentere og lægge op til debat om Byrådets strategi for den nye kommune
 • At præsentere Byrådets strategi for, hvordan kommunen vil bidrage til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, den lokale Agenda 21 strategi
 • og, at præsentere budgetstrategien med udfordringerne til budgetlægningen og Byrådets økonomiske politik

Hernings plan- og budgetstrategi fungerer også som en statusrapport, under overskrifterne ’det vil vi’, ’her står vi’ og ’det gør vi’. Denne form betyder, at strategien behandler alle kommunens opgaver, opdelt i politikområderne:

 • Social, sundhed og beskæftigelse
 • By, erhverv og Kultur
 • Teknik og miljø
 • Børn og unge

Læs om "Borgernes Herning" samt Hernings planstrategi(pdf). 

Hillerød - grøn, sund og ansvarsfuld

Planstrategien indeholder syv temaer:

 • Kommunens værdier og rolle i regionen
 • Boliger og byer
 • Natur og miljø
 • Kompetancer og sundhed
 • Oplevelser
 • Trafik
 • Ansvar og inddragelse

Læs Hillerøds planstrategi (pdf) og læs mere om kommuneplanstrategien på hjemmesiden.

Hjørring - en strategi for Stjernebyen skal skabe attraktivitet

 

planstrategien sætter fokus på:

 • Samlingssteder i byrummet
 • Musik og kunst i Hjørring Kommune
 • Gode rammer for et sundt liv
 • Natur, landskab og kulturarv – turisme og oplevelsesrute
 • Innovation gennem uddannelse og forskning
 • Havet, havnen og mulighederne
 • Kvalitetsfødevarer

Kommunens placering er medvirkende til at kommunen må gøre en ekstra indsats for at skabe udvikling. Rollerne og strukturen mellem byerne i Hjørring er unik, og kommunalbestyrelsen lægger derfor op til et fokus på varieret bosætning og erhvervsudvikling. Med dette udgangspunkt inddrages emner indenfor byrum, musik, kunst og det sunde liv.

Kort beskrives også at kommunen ønsker at være en stærk og pålidelig samarbejdspartner, både tværkommunalt, med private og internationalt.

Sidst beskrives ’stjerne’-byerne; Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå, Tårs, Løkken og Bindslev, i forhold til de særpræg der skal bevares og styrkes

Læs om planlægningen på Hjørring hjemmeside samt Planstrategi 2007 (pdf).

Holbæk - rød, sort, blå/grøn og gylden hovedstruktur

Holbæk har valgt dels at bruge planstrategien som et oplæg til kommuneplanen og dels som et dialogværktøj og en udviklingsstrategi. Den er opdelt i:

 
 • Den røde hovedstruktur – Bymønster, byudvikling befolkningsvækst og boligudvikling
 • Den sorte hovedstruktur – Baner, veje og stier
 • Den blå/grønne hovedstruktur – det åbne land, miljøkvaliteterne, naturen, beskyttelse/benyttelse og bynærhedszoner (interessezonerne mellem by- og landzonen)
 • Den gyldne hovedstruktur – ’Kilderne til Velstanden og velfærden’, fokuseret erhvervstiltrækning

Hovedstrukturerne er en specificering af visionen, der sammen med regionplanen danner et klart grundlag for kommuneplanen.

Mulighederne i hvert enkelt lokalområde præsenteres fra to vinkler: 'Fortælling - Fremsyn'.

Holbæk har opdelt kommunen i 17 lokalområder, der alle er i kontakt med et politisk dialogudvalg. Planstrategien gennemgår hvert enkelt område ved at opsummere områdets særkender og forslag til ændringer. Derefter tilpasses udviklingen, så den er i overensstemmelse med både kommunens vision, statistiske prognoser og lokale ønsker.

Information om planlægning på kommunens hjemmeside samt Holbæks planstrategi (pdf af overordnet del).

Horsens - der skal spilles på flere strenge

Planstrategien behandler temaerne:

 • Byudvikling
 • Byomdannelse
 • Detailhandel
 • Trafik

 

 • Det åbne land
 • Byggeri
 • Landsbyerne
 • Friluftsliv
 • Natur

Se Horsens planstrategi (pdf) og læs mere om planlægning på kommunens hjemmeside.

Holstebro - 11 temaer

Planstrategien fra Holstebro behandler 11 temaer:

 • Bymønster
 • Infrastruktur
 • Bykvalitet og omdannelse
 • Bosætning
 • Natur og landskab
 • Friluftsliv
 • Erhverv
 • Erhverv og turisme
 • Uddannelse
 • Kultur og fritid 

Temaet: 'Bæredygtig udvikling - sundhed og velvære' er tværgående og skal indtænkes i alle niveauer i planlægningen.
Holstebro planstrategi (pdf). Læs mere om Holstebro kommune på kommunes hjemmeside.

Hvidovre - Vestegenssamarbejde og kulturarv

Planstrategien fra Hvidovre indeholder visioner for udviklingen af Vestegnssamarbejdet på følgende områder: Områder med erhverv, tværgående trafik og pendling, oplevelsesøkonomi, socialt ansvar og uddannelse, det åbne land.
Hvidovres planstrategi indeholder også afsnit om den fysiske kulturarv i kommunen, udvikling og omdannelse af erhvervsområder og nye kommuneplanemner: Miljø og forsyning, natur og landskab.
Se Hvidovres planstrategi (pdf). Læs mere om kommunen på hjemmesiden.

Høje-Taastrup - udviklingsstrategier

Udviklingsstrategien for Høje-Taastrup tager udgangspunkt i tre overordnede temaer:

 • En bæredygtig kommune - kommunen som et godt sted at bo og arbejde, et sundt sted at være, en kommune med en sund økonomisk udvikling  
 • Vide rammer - byerne, ny byudvikling, det åbne land
 • En kommune i Hovedstadsregionen - erhvervslivet, vækst gennem samarbejde

Planstrategien fra Høje-Taastrup Kommune (pdf).Se mere om planlægning i Høje-Taastrup på kommunes hjemmeside

Hørsholm - 'bevægelse' som omdrejningspunktet

Temaer i planstrategien:

 • Sunde borgere
 • By og bolig
 • Erhverv og beskæftigelse
 • Natur og miljø

 

Information om planlægning på kommunens hjemmeside og Hørsholms planstrategi (pdf).

Jammerbugt - klarlagte arbejds- og fokusområder

 

En planstrategi med tre fokusområder:

 • Jammerbugt som levested
 • Jammerbugts natur 
 • Uddannelse eller job i Jammerbugt

Under hvert af de tre områder foldes visionen ud og det præciseres hvordan visionen skal omsættes til virkelighed. Efterfølgende fokuserer planstrategien på Agenda 21.

Sidst fremstilles de temaer kommunen ønsker at revidere i kommuneplanen i skematisk form.

Jammerbugt Kommune er en af Plan09s fem eksempelkommunerprojekter fra 1. udbudsrunde .

Information om planlægning på kommunens hjemmeside samt planstrategi 07 (pdf).

Ikast-Brande - hvor skal vi hen?

Planstrategien indeholder tre indsatsområder:

 • Byudvikling
 • Udvikling i landdistrikterne
 • Arealanvendelsen i det åbne land

Få mere information om planlægning i Ikast-Brande kommune og læs kommunes planstrategi (pdf).

Ishøj - geografiske delområder 

Planstrategien behandler fire temaer:

 • Byudvikling og byomdannelse
 • Landsbyerne
 • Erhvervsområderne
 • Det åbne land

Hvert tema behandles generelt og i fohold til geografiske delområder i kommunen.
Læs Ishøjs planstrategi (pdf) og få mere information om planlægning i Ishøj på Kommunens hjemmeside.

Kerteminde - visioner, mål og aktiviteter

Der er skes temaer der ligges særligt vægt på i Kerteminde:

 • Byudvikling og bosætning
 • Det åbneland
 • Erhverv og turisme
 • Kultur og fritid
 • Sundhed og natur
 • Kerteminde Havn

Byrådet har i forbindelse med planstrategien afholdt fire borgermøder og har indarbejdet borgernes meninger og synspunkter i planstrategien. Læs planstrategien (pdf) for Kerteminde og se mere om planlægning på kommunens hjemmeside.

Kalundborg - mødet med udviklingen og vilkårene for vækst

5 centrale emner:

 • Bosætning - hvor og hvordan skal vi bo?
 • Det åbne land og udviklingen i landdistrikterne
 • Bæredygtig erhvervsudvikling
 • Sundhed - et leveår mere til kommunens borgere
 • Uddannelse - for fremtiden
 

Kalundborg vælger først at fortælle hvordan den enkelte borger har mulighed for at involvere sig i planprocessen, samt hvilke tendenser i befolkningsudviklingen der er grundlag for kommunens planlægning. Med det in mente indledes en redegørelse for hvordan der skal arbejdes med, som det første, bosætning i Kalundborg. Der fremsættes generelle mål, hvilket leder frem til en beskrivelse af bymønsteret. Derefter kommer kommunalbestyrelsen med forslag til hvordan målene skal nås. Samme struktur gælder, med små variationer, indenfor de andre 4 emner.

Indenfor emnet Det Åben Land lægges der vægt på borger- og aktørinddragelse, under erhvervsudvikling fokuseres der på erhvervsstrategi og internationalt samarbejde, under Sundhed på ’KRAM’-kampagnen og indenfor Uddannelse fokuseres der på iværksætteri.

Planstrategien afrundes med en oversigt over hvordan de 5 emner hidtil har været grebet an i planlægningen.

Information om planlægning på kommunens hjemmeside samt Kalundborg Kommunes planstrategi 07 (pdf).

Kolding - Trekantsområdet 6 kommuner om en fælles planstrategi

Temaer i planstrategien:

Tværgående indsatsområder

 • Trekantsområdet
 • Byer
 • Landdistrikterne

Sektorielle indsatsområder

 • Bosætning
 • Erhverv og uddannelse
 • Detailhandel
 • Kultur og turisme
 • Trafik
 • Det åbne land

Se Trekantsområdets planstrategi 
eller læs mere om planlægning på Kolding Kommunes hjemmeside og se Kolding Kommunes egen planstrategi (pdf).

København - den tænkende storby

Københavns kommuneplanstrategi indeholder følgende fire temaer:

 • Tænk grønt - Den bæredygtige by
 • Tænk mangfoldigt - Byen for alle
 • Tænk blåt - Byen ned til vandet
 • Tænk nyt - Den dynamiske by


Se yderelige information om kommuneplanstrategien på kommunens hjemmeside og download planstrategien (pdf).

Køge - fem temaer

Køges planstrategi behandler følgende emner:

 • Trafik
 • Byudvikling
 • Erhverv
 • Boliger
 • Natur

Køge Kommune planstrategi 2008 (pdf). Læs mere om planlægning i Køge på kommunes hjemmeside.

Langeland - bosætning i fremtiden

Hovedtemaet er bosætning. Underemnerne er: Erhverv, beskæftigelse, turisme, kultur og fritid, sundhed, natur, miljø og økonomi.

Se mere om planlægning på kommunens hjemmeside samt Langelands planstrategi (pdf).

Lejre- en attraktiv og moderne bo- og oplevelseskommune

Planstrategien fra Lejre behandler følgende temaer:

 • Et berigende liv
 • Kvalitet og effektivitet i den kommunale service
 • Fremtidens arbejdspladser
 • Et ansvarligt fællesskab

Lejre Kommune Plan- og Agenda 21 strategi (pdf). Læs mere om planstrategien på kommunes hjemmeside.

Lemvig - planstrategi 2007

I Lemvig Kommune arbejdes der ud fra fire overordnede mål: Vækst, sundhed, bæredygtighed og befolkningstilvækst.
Kommune ønsker, for at nå målene, at gøre en indsats inden for følgende temaer:

 • By og land
 • Erhverv og beskæftigelse / turisme
 • Natur og miljø
 • Sundhed og kultur

Her kan du læse Lemvig Kommunes planstrategi (pdf).

Lolland - en bro og ti temaer

Planstrategien fra Lolland Kommune har den faste forbindelse over Femern Bælt som udviklingspotentiale. Derudover behandler planstrategien ti temaer: 

 • Erhverv
 • Vedvarende energi og klimatilpasning
 • Bosætning
 • Turisme
 • Kultur og fritid
 • Sundhed
 • Børn og Unge
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Seniorer og ældre
 • Natur og miljø

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune (pdf). Læs mere om planstrategien og det videre arbejde i Lolland Kommune på kommunens hjemmeside, her kan du også læse et sammendrag af planstrategien udformet som en tema-avis der blev husstandsomdelte til borgene.

Lyngby-Taarbæk - kommunens styrker skal sikres

 

Planstrategien sætter fokus på vækst, der opfattes som ’omdannelse og udvikling af tæt bymæssig bebyggelse og udvikling af trafikstruktur’.
Seks fokusområder:

 • Trafik er vigtigt, idet opgaven er ny for kommunen, og en evt. indførsel af brugerbetaling på vejene i København vil betyde et større tryk på hovedstadens omkringliggende vejnet.
 • Mølleåen, som skyldes de mange opfordringer til at arbejde med forbedringer af miljøet og naturen.
 • Landskab, der udsættes for et pres for at udnytte områder til flere formål, herunder rekreative formål.
 • Kgs. Lyngby som skyldes en nødvendighed af erhvervs- og detailfortætning omkring stationen (Fingerplanen).
 • Kulturarv skal sikre at kommunens historiske bygninger bevares og vedligeholdes.
 • Vidensby, idet DTU skal have gode forbindelser til kommunens erhvervsliv, en forudsætning for innovation og udvikling.
 • Agenda21, særligt fokus på børn og unge, der hvor holdninger og vaner til miljøet skabes.

Information om planlægning på kommunens hjemmeside samt Lyngby-Taarbæks planstrategi (pdf).

Læsø - planstrategi

 • Bolig og bosætning
 • Turisme og det åbne land
 • Transport

Læs Læsøs planstrategi (pdf) og læse mere om planlægning på kommunens hjemmeside.

Mariagerfjord - Danmarks smukkeste fjord

Kommuneplanstrategien arbejder for at opfylde den overordnede vision:
”At der omkring Danmarks smukkeste fjord skal være attraktivt at bo, arbejde og leve.”
Planstrategien vurderer fremtiden på følgende punkter: Bosætning, arbejde, trafikbetjening, kultur-og fritid, centerfunktioner, service og  kreativitet.

Af særlige indsatsområder er følgende udvalgt:

 • Byerne
 • Bymønstre
 • Det åbne land
 • Mellem by og land

Læs planstrategien (pdf) og se mere på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside.

Middelfart - Trekantsområdet 6 kommuner om en fælles planstrategi

Temaer i planstrategien:

Tværgående indsatsområder

 • Trekantsområdet
 • Byer
 • Landdistrikterne

Sektorielle indsatsområder

 • Bosætning
 • Erhverv og uddannelse
 • Detailhandel
 • Kultur og turisme
 • Trafik
 • Det åbne land

 

Se Trekantsområdets planstrategi 
eller læs mere om planlægning på Middelfart Kommunes hjemmeside

Morsø - den blå tråd

Morsøs planstrategi er udviklet efter principperne i Blue Ocean Strategy og Lean og planstrategien er en del i en større proces i Morsø. Planstrategien er inddelt i fem temaer:

 • Bosætning
 • Erhvervsudvikling, turisme og detailhandel
 • Ø-udvikling
 • Kultur og fritid

Agendag 21 og sundhed

Her kan du læse Morsøs planstrategi (pdf). Læs mere på kommunens hjemmeside.

Norddjurs - planstrategi og Agenda 21-strategi

Norddjurs har fokus på tre gennemgående temaer i strategierne: Sundhed, bæredygtighed og kvalitet.
Planstrategien behandler følgende emner: Levevilkår, infrastruktur og erhverv.
Her kan du læse Norddjurs planstrategi (pdf), eller læs mere om planlægning på kommunens hjemmeside.

Nordfyn- kommuneplanstrategi 2007

Planstrategien fra Nordfyn er et katalog der beskriver følgende fokusområder:

 • Glæden og styrken ved at bo i et lokal miljø
 • Et levende demokrati med plads til forskellighed
 • Erhvervsliv skaber udvikling
 • En idealkommune - nytænkende og handlekraftig
 • Initativ og engagenment løfter lokalsamfundet
 • En decentral struktur - fællesværdier
 • Turister - liv og oplevelser
 • Uddannelse giver muligheder
 • Lokal Agenda 21

Planstrategien finder du på Nordfyns Kommuns hjemmeside - her kan du også læse mere om planlægning i Nordfyn.  

Nyborg - på vej mod en ny kommuneplan

Planstrategien fra Nyborg behandler seks områder:

 • Bosætning
 • Erhverv, beskæftigelse og uddannelse
 • Kultur og fritid
 • Dialog med borgerne
 • Borgernes sundhed
 • Beskyttelse af natur og miljø

Læs planstrategien (pdf) og se mere om planlægning i kommunen på hjemmesiden.

Næstved - nærhed til by, land og vand

 Temaer i planstrategien:

 • Agenda 21
 • Sundhed
 • Natur
 • Trafik
 • Kultur, fritid og oplevelse
 • Uddannelse
 • Erhverv og arbejde
 • Turisme
 • Bymidten
 • Bosætning

Se Næstveds planstrategi (pdf) eller læs mere om planlægning på kommunes hjemmeside.

Odder - med udgangspunkt i SWOT-analysen 

Planstrategiens temaer:

 • Kvalitet i byudvikling
 • Infrastruktur og bymønster
 • Det åbne land
 • Demokratiprocessen

 

Se Odders planstrategi (pdf) eller læs mere om planlægning på kommunes hjemmeside.

Odense - at lege er at leve

Temaerne i Odenses planstrategi er:

 • Syddanmarks vækstcenter
 • Vidensby
 • Bosætning og livsudfoldelse i oplevelsesbyen
 • Den bæredygtige by

Desuden indeholder planstrategien emnerne: Byudvikling, Detailhandel, infrastruktur og det åbne land.
Her kan du læse planstrategien (pdf) - få mere information om planlægning på kommunens hjemmeside.

Odsherred - lys, liv og landskab

Planstrategien fra Odsherred behandler fire overordnede temaer:

 • Bymønster
 • Kulturmiljø og kunst
 • Friluftsliv og turisme
 • Det åbne land

Læs Odsherreds planstrategi (pdf) og mere om planlægning i Odsherred på kommunes hjemmeside.

Randers - planlægning og udvikling i et bæredygtigt perspektiv

Planstrategien fra Randers Kommune indeholder fem emner:

 • Bosætning - by og land
 • Trafik
 • Fritid, kultur og kulturarv
 • Miljø og natur
 • Erhverv, viden og uddannelse

I planstrategien belyses alle emner i forhold til Agenda 21.

Læs Randes planstrategi (pdf) og se mere om planlægning i kommunen på hjemmesiden.

Ringsted - visioner og strategier

Ringsteds planstrategi er overordnet delt i tre afsnit:

 • Visioner og strategi
 • Redegørelse, udvikling 2004-2007
 • Den fremtidige planlægning

Ringsteds planstrategi peger på følgende tre indsatsområder er: Historie; natur, vand og sundhed samt erhvervsudvikling og uddannelse.
Du kan læse Ringsteds planstrategi(pdf) eller finde mere information om planlægning på kommunens hjemmeside. 

Rebild - SWOT-analyse og regionalt udsyn

Rebild kommune bruger SWOT-analysen til at identificere kommunens stærke og svage punkter. Det regionale perspektiv spille overordnet en stor rolle i strategien. 

Styrker og svagheder (SW) tager udgangspunkt i kommunens fysiske elementer (geografisk placering mv.) men muligheder og trusler (OT) beskriver ’bløde’ elementer (udnyttelse af eksisterende erhvervsstyrker mv.).

 

Kommunen vælger at opdele deres planstrategi i fire emner, der alle er aspekter af planlægning i overgangen fra plan til virkelighed. Løbende bruges tema-inddelingen:

 • Bosætning i by og på land
 • Erhverv og turisme
 • Kultur, fritid og sundhed
 • Lokal agenda 21

Strategi for udviklingen – hvilke redskaber vil der blive taget i brug for at sikre udviklingen indenfor.
Fremtidig planlægning – overblik og planlægningens kontinuitet.
Vurdering af udviklingen – Vha. statistik, demografi og borgerundersøgelser skabes et overblik over temaerne.
Hidtidig planlægning – et overblik over de planer, der er produceret i de tidligere kommuner.

Information om planlægning på kommunens hjemmeside samt Rebilds planstrategi.

Ringkøbing-Skjern - 'Den komplette By'

Ringkøbing-Skjern arbejder i planstrategien med tre emner:

 • Bystruktur
 • Erhverv
 • Natur og Kulturarv

Planstrategien opstiller 10 styrker eller karakteristika for kommunen, som kan bruges fremadrettet til at foretage valg og prioriteringer af realistiske udviklingsmuligheder, og svare på spørgsmålet om hvad kommunen ønsker og ikke ønsker.

Indenfor emnet Bystruktur arbejdes der med Den komplette By og Det udvidede Bysamfund. Dette er en erkendelse af, at kommunens byer, i sig selv, er for små til at modstå den udefrakommende konkurrence. I samspil, derimod, kan der udvikles en struktur der imødekommer mange behov. Den nye kommune har fire hovedbyer; Ringkøbing, Skjern-Tarm, Videbæk og Hvide Sande. Mellem dem defineres der i planstrategien en rolle- og arbejdsfordeling, der udgør den komplette by. Hovedbyerne skal i et byudviklingsråd definere og diskutere; bynærhedszoner, centerområder, byomdannelse, kulturarv samt natur og kvalitet i byerne. Kommunalbestyrelsen ønsker at inddrage landsbyerne og det åbne land. Landsbyerne opnår i grupper, landsbysamfund, en størrelse og styrke der giver dem gennemslagskraft i den nye kommune.

Erhvervsudviklingen handler primært om at fastholde produktionen, være selvforsynende med energi og udvikle den betydelige turisme til helårsturisme. Bl.a. etableres et Innovationscenter for at imødekomme udviklingen af erhvervslivet.

Mangfoldighed og livskvalitet er to vigtige begreber indenfor Natur og Kultur som er det sidste emne i planstrategien. Dette handler om at kende og dyrke kommunens attraktivitet så det bliver et bedre sted at bo.

Planstrategien lægger ligeledes op til et fokus på Agenda 21 og deltagelse og engagement i tværkommunale og regionale samarbejder.

Information om planlægning på kommunens hjemmeside samt Ringkøbing-Skjerns planstrategi.

Roskilde - i fugleprspektiv

Roskilde Kommunes planstrategi behandler:

 • Kommunen oplevet fra luften i 2030
 • Tre emner: Bymønstre, Kultur og idræt, Det åbne land

Læs Roskildes planstrategi og læs mere om planlægningen på kommunes hjemmeside.

Rudersdal - borgerproces

Rudersdals planstrategi tager blandt andet udgangspunkt i en borgerproces igangsat af kommunen. Planstrategien indeholder fem hovedtemaer:

 • De smukke omgivelser
 • Den velfungerende by
 • Børn og unges liv
 • Det aktive liv
 • Det voksne liv

På Rudersdal Kommunes hjemmeside kan du læse mere om borgerprocessen op til planstrategien. Læs planstrategien fra Rudersdal (pdf).

Rødovre - byen i byen

Planstrategien fokusere på:

 • Kommunens beliggenhed
 • Bygninger, bymiljø og byrum
 • Natur, miljø og trafik
 • Agenda 21

Læs Rødovres planstrategi (pdf) og se mere på Rødovre Kommunes hjemmeside.

Samsø - en levende og grøn ø

Planstrategien fra Samsø Kommune indeholder tre temaer:

 • Det åbne land
 • Byudvikling og byomdannelse
 • Erhverv

Læs Samsøs planstrategi (pdf) og se flere planer på kommunens hjemmeside.

Skanderborg - Danmarks skønneste...

 6 emner:

 • Byerne
 • Uddannelse
 • Kultur og fritid
 • Erhvervsudvikling
 • Det åbne land og de mindre byer
 • Sundhed og Agenda 21
 

Se Skanderborgs planstrategi eller læs mere om planlægning på kommunens hjemmeside.

Slagelse - visioner

Planstrategien for Slagelse Kommune indeholder seks visioner: 

 • Sund og bæredygtigudvikling
 • Boligudvikling med helhedstænkning
 • Erhvervsfremme på tværs af grænserne
 •  Uddannelse
 • Store naturoplevelser
 • Dialog og kommunikation

Læs planstrategien (pdf).

Solrød - samspillet mellem forankring og forandring

3 temaer i fokus:

 • Boliger
 • Erhverv
 • Det åbne land

 

Se Solrød Kommunes Planstrategi og læs mere om planlægning på kommunens hjemmeside.

Sorø - fra vision til strategi

Planstrategien fokuserer på 5 temaer:

 • Regional hovedstad – erhverv, turisme og byudvikling
 • Bosætning
 • Klima & fritid
 • Service i fremtiden
 • Sorø - en sund kommune
 

Sorø i planstrategien vægt på at præsentere hvilken rolle strategien skal spille, hvilken proces der udspiller sig omkring den og hvordan de gamle kommuneplaner skal indarbejdes. Forud for planstrategien har dialogen med kommunens aktører været vigtig, for at identificere, styrker, svagheder, muligheder og trusler. Under vejs bruges citater fra nøglepersoner der har været med i processen. Endvidere præsenteres der indenfor for hvert tema udviklingsperspektiver, strategiudspil og spørgsmål til debat.

Information om planlægning i Sorø kommune, samt Udviklings- og Planstrategi.

Stevns - rart at bo og være

Temaer i planstrategien:

 • Bosætning
 • Turisme
 • Aktivitet og sundhed

Se Stevns' planstrategi og læs mere om planlægningen på kommuens hjemmeside.

Struer - kom med ideerne

Emner i planstrategien:

 • Landsbyerne og Det åbne land
 • Bymidten og havnen
 • Bosætning
 • Erhvervsudvikling
 • Detailhandel
 • turisme
 • Sundhed
 • Masterplan for byudvikling
 • Agenda 21

 

Mere information om planlægning på Struer Kommunes hjemmeside, samt kommunens planstrategi (pdf).

Svendborg - Svendborgvisionen

I Svendborg arbejdes der med tre overordnede temaer:
Kreativt liv - Sundt liv -  Maritimt liv
Disse temaer er tværgående i planstrategiens 10 emner:

 • Bosætning og boliger
 • Erhvervsudvikling
 • Bymiljø og lokalområder
 • Kultur
 • Sundhed og fritid
 • Læring og uddannelse
 • Det åbne land
 • Trafik og infrastruktur
 • Klima, miljø og energi
 • Dialog og borger

Strategi Svendborg 08 (pdf). Læs mere om planlægning i Svendborg på kommunens hjemmeside.

Syddjurs - på et sundt og bæredygtigt grundlag

Temaer fra Syddjurs kommuneplanstrategi:

 • Overordnede vision
 • Det østjyske vækstområde
 • Natur og miljø
 • Kulturarv og landskab
 • Kultur og fritid
 •  Udvikling af byer og landdistrikter
 • Boliger
 • Erhverv og turisme
 • Uddannelse
 • Ældre

På kommunes hjemmeside kan du downloade planstrategien.

Sønderborg - Liv i Sønderborg

I planstrategien fra Sønderborg fokuseres der på to brede udviklingstemaer:

 • Universitetsbyen for alle
 • Landskabet for alle

Hertil knytter planstrategien spørgsmålene:

 • Hvad skal vi leve af i Sønderborg Kommune?
 • Hvordan skal det være at leve i Sønderborg Kommune?

Sønderborg Kommune Planstrategi 2007 (pdf). Læs mere om planlægning på kommunes hjemmeside.

Thisted - samlede udspil til en strategi for kommunen

Kommuneplanstrategien fra Thisted behandler mange emner, men der fokuseres især på:

 • Naturgrundlaget
 • Landsbyer og landdistrikter
 • Byroller

Læs om kommunens øvrige indsatsområder i planstrategien (pdf) og se mere om den videre planstrategiproces på kommunens hjemmeside.

Tønder - planstrategi 2009-2021

Planstrategien fra Tønder behandler ti temaer:

 Seks hovedtemaer:

 • Bosætning og boligudvikling
 • Erhverv
 • Sundhed
 • Infrastruktur
 • Kompetenceudvikling
 • Rømø

 Fem øvrige temaer:

 • Turisme og øvrige kystområder
 • Natur
 • Kulturarv
 • Detailhandel
 • Agendag 21

Download Tønders planstrategi (pdf) og læs mere om planlægning på Tønder Kommuns hjemmeside.

Vallensbæk - en levende by

Temaer i Vallensbæk planstrategi:

 • Den levende by
 • Trafiksystemet
 • De grønne områder
 • Fælles udviklingsperspektiv for Vestegnskommunerne

Læs planstrategien (pdf) og læs mere om Vallensbæk på kommunens hjemmeside.

Varde - Udviklingsstrategi 2007-2019

Planstrategien fra Varde behandler fem temaer:

 • Det regionale perspektiv - Det vil vi kendes for
 • Fra 5 til 1 - Vi samarbejder
 • Fra Kvie Sø til Blåvandshuk - Det kan vi leve af
 • Bebyggelse, natur, og landskab - Kvalitet og bæredygtighed
 • Det gode liv - Vi passer på os selv og hinanden

Læs Vardes planstrategi (pdf) og læs mere om planlægning på kommunes hjemmeside.

Vejen - Trekantsområdet 6 kommuner om en fælles planstrategi

Temaer i planstrategien:

Tværgående indsatsområder

 • Trekantsområdet
 • Byer
 • Landdistrikterne

Sektorielle indsatsområder

 • Bosætning
 • Erhverv og uddannelse
 • Detailhandel
 • Kultur og turisme
 • Trafik
 • Det åbne land

 

Se Trekantsområdets planstrategi 
eller læs mere om planlægning på Vejen Kommunes hjemmeside

Vejle - Trekantsområdet 6 kommuner om en fælles planstrategi

Temaer i planstrategien:

Tværgående indsatsområder

 • Trekantsområdet
 • Byer
 • Landdistrikterne

Sektorielle indsatsområder

 • Bosætning
 • Erhverv og uddannelse
 • Detailhandel
 • Kultur og turisme
 • Trafik
 • Det åbne land

 

Se Trekantsområdets planstrategi eller læs mere
om planlægning på Vejle Kommunes hjemmeside

Vesthimmerland - mod en fælles plan

Temaer i planstrategien:

 • Børn og unge
 • Fremtidens landkort
 • Livskvalitet
 • Erhverv og turisme
 • Agenda 21 - bæredygtig udvikling

Se Vesthimmerlands planstrategi og læs mere om planlægning på kommunens hjemmeside

Viborg - udviklingsstrategi

Planstrategien fra Viborg Kommune fokuserer på:

 • Levende byer og lokalsamfund
 • Et attraktivt erhvervsmiljø i konstant udvikling
 • Et dynamisk forsknings- og uddannelsesmiljø
 • Børnenes og børnekulturens kommune
 • En sund og grøn kommune
 • Sports- og kulturoplevelser på internationalt plan

Mere information om planlægning i Viborg Kommune, samt Viborgs planstrategi.

Vordingborg - planstrategien som invitation til debat

Emner i planstrategien:

 • Nærdemokrati og borgerinddragelse
 • Byer og landsbyer
 • Landdistrikter
 • Bosætning
 • Erhvervs- og turismestrategi
 • Arbejdsmarkedspolitik
 • Kultur og fritig
 • Børn og unge
 • Sundhed
 • Social - ældre
 • Handicap
 • Miljø
 • Natur
 • Infrastruktur

Læs Vordingborg Kommunes planstrategi eller se mere om planlægning på kommunens hjemmeside

Ærø - udviklingsstrategi

Planstrategien fokuserer på seks strategiske indsatsområder:

 • Børn og unge
 • Infrastruktur og transport
 • Uddannelse og kultur
 • Sundhed og ældrepleje
 • Turisme og erhverv
 • Natur og miljø

Download Ærø Kommunes planstrategi (pdf) og læs mere om planlægning på kommunes hjemmeside.

Århus - store ambitioner om byvækst

 

Den massive byvækst som Århus lægger op til, betyder at der skal lægges strategier for hhv. byudvikling, detailhandel, trafik og det åbne land.

Dagsordnen i Århus’ planstrategi er byudvikling og det åbne land. Byen skal inden 2030 kunne huse 75.000 flere indbyggere, og det betyder en massiv udbygning af byen derfor skal nye områder udpeges til byomdannelse og -udvikling. Det er en udfordring at få denne udvikling tilpasset det åbne land.

Planstrategien er delt op i 6 kapitler, først:

 • ’På vej mod den ny kommuneplan’
 • ’Århus – Vestdanmarks hovedby’  

Dernæst 4 strategiområder der findes særligt vigtige

 • Byudviklingsstrategi
 • Detailhandelsstrategi
 • Trafikstrategi
 • Strategi for det åbne land

Planstrategien gennemgår grundigt alle aspekter af byudviklingens konsekvenser, og hvordan disse kan imødekommes.

Århus Kommune er en af Plan09s fem eksempelkommuner fra 1. udbudsrunde - læs mere.

Mere information om planlægning i Århus Kommune, samt planstrategi, også i en kort version.


 

Skrevet af:

04.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania