Skanderborg Kommune

Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål.

Evaluering

Eksempelprojektet er nu afsluttet. Projektet er evalueret og de væsentligste erfaringer er opsamlet. Klik dig videre til evalueringen med metode og erfaringer.

Materiale fra Anebjergspillet (maj 09)

 

Dyk ned i materiale fra Skanderborg Kommunes udvikling af spilmetoden "Anebjergspillet", som er anvendt i forbindelse med planlægning af den nye bydel:

- En præsentation af Anebjergspillet

- Produktet af planprocessen - bebyggelsesplanen, del 1 og del 2 

Avisomtale om Anebjergspillet

Skanderborg Kommune har afholdt Anebjergspillet. Se avisernes omtaler:

Om projektet

 

Skanderborg Kommune ønsker at udvikle et Anebjerg-spil, der opkvalificerer den dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål.

Målet med eksempelprojektet er at udvikle og afprøve et utraditionelt planlægningsværktøj og –metode, der:

  • sammenkobler kommuneplanstrategiens strategiske mål om sundhed, forebyggelse, trivsel og oplevelser med den fysiske plan for et konkret samlet skovrejsnings- og boligområde
  • gør kommuneplanprocessen relevant og levende for borgerne i kommunen, med accept, ejerskab og forankring som væsentlige perspektiver
  • at aktivere forskellige interessenter, så de ved utraditionelle metoder kommer med input til det nye skovrejsnings- og boligområde.
  • at skabe en fælles platform for udvikling af værdier og ideer til udvikling af det nye byområde
  • at kvalificere planlægningsarbejdet med inddragelse af
    ressourcepersoner og eksperter inden for de forskellige områder 
  • at skabe et dialogbaseret værktøj som kan supplere planprincipper for udviklingsområderne i kommuneplanen og dermed danne administrations grundlag lokalplanlægningen

Læs mere i projektbeskrivelsen.

Kontaktperson hos Skanderborg Kommune: , tlf. 87947174.

Skrevet af:

04.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania