Svendborg Kommune

Rammer om det gode liv – planlægning med udsyn og omtanke. Et eksempelprojekt om metoder til diskussion om kvalitet.

Evaluering

Plan09-eksempelprojektet er nu afsluttet. Projektet er evalueret og de væsentligste erfaringer er opsamlet. Klik dig videre til evalueringen med metode og erfaringer.

Der findes ingen formel på, hvordan Cittaslow skal forstås og fortolkes ... Fremadrettet gælder det derfor for Svendborg om at definere og finde sin ”egen vej” som Cittaslow.

Citatet stammer fra "Planafdelingens refleksioner" - baseret på interview af ni planlæggere efter Plan09-projektet er afsluttet.
Du kan her på siden læse om projektets mange erfaringer og resultater.

Antologi (d. 28.okt.09)

12 forskere inden for kultur og byplanlægning og en Cittaslow-kok har i forlængelse af projektets forskersymposium bidraget til antologien "Cittaslow – byudvikling med udsyn og omtanke?".Antologien beskriver aktuelle udfordringer for de danske mellemstore kommuner, og forfatterne giver fra forskellige vinkler bud på faldgruber og muligheder i Cittaslow som strategisk byudviklingskoncept.

Cittaslow-hjulet - nyt værktøj (okt. 09)

 

Svendborg Kommunes bud på et nyt dialog- og planredskab afsæt i en værdibaseret tilgang til den fysiske planlægning. Læs mere om Cittaslow-hjulet.

Graphic vs Poetry Trail (sept. 09)

Læs om et alternativt forsøg på at åbne nye døre, der kan skabe nye forståelser og visioner for Svendborg: Graphic vs Poetry Trail. Et samarbejde mellem byens kunstnere og kommunens planlæggere med mål om at komme i dialog med byens borgere og udviklingen.

Planmesse09 (maj 09) 

Svendborgs stand på Planmesse09 var velbesøgt, her fortæller Thomas Garde Madsen om erfaringerne.

Læs mere om hvilke erfaringer Svendborg videregav på messen.
Læs mere om Planmesse09.

Stafetten synlig i handlingsplanen, marts 09

Cittaslow-Stafetten nu er blevet til en handlingsplan for udviklingen af Svendborg Kommune. Filosofien er - kort fortalt -: " .. Udfordringen er her dels at rette fokus på livet og omgivelserne frem for planjura og regulerende bestemmelser ..." (s. 4 i handlingsplanen).
Læs projektleder Helle Juul Kristensens refleksioner om, hvilken betydning handlingsplanen får for det fremtidige planarbejde i Svendborg Kommune.

Symposium om bykvalitet og livskvalitet, marts 09

D. 5.-6. marts satte forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører deres fagligheder og kompetencer i spil i forhold til det eksisterende arbejde Svendeborg Kommune har nået med udvikling af Citta Slow. Der blev uddelt ros og ris, udpeget faldgrupper og klappet af de foreløbige tiltag. Læs program (pdf). Snart følger en opsamling fra symposiet.

Stafetten som metode (dec. 08)

Det er Pluss Leadership, der har hjulpet Svendborg Kommune med at facilitere de fem stafetrunder. Læs her en opsamling af metode og erfaringer (pdf).

Reflektioner over efterårets arbejde, 08

Med sikker kurs på vej fra kvalitetsdiskussion og stafet til byudviklingsredskab og metode. Læs om arbejdet i efteråret 2008 og få et indblik i refleksionerne med i købet.

Så langt så godt (aug. 08)

Status, erkendelser og fra ord til handling. Læs sidste nyt om eksempelprojektet fra Helle Juul Kristensen i Svendborg.  

Foråret 08's kvalitetsdiskussioner 

Svendborg Kommunes staffet er på vej til sit tredie besøg, - læs køreplanen for forårets kvalitetsdiskussioner.

Staffettens 1. runde (d. 28. feb. 08)

Kvalitetsdiskussionerne om Svendborg Kommunes udvikling er sat i gang. Det er en stafet med fire runder.

Kort om projektet

Svendborg Kommune er i gang med flere store planprojekter, bl.a. havneomdannelse, bymidteforvandling og byudviklingsområdet Tankefuld. Der bliver taget udgangspunkt i Cittaslow-filosofien, hvor man planlægger og handler i overensstemmelse med grundlæggende værdier om livskvalitet og stedsidentitet. Plan09-projektet udvikler metoder, der kan indfange forskellige kvalitetsopfattelser hos nuværende beboere og potentielle tilflyttere. Resultaterne omsættes herefter i bydelsplanlægningen for Tankefuld og mobiliseringen af Svendborg som Cittaslow. Læs hele projektplanen.

Projektet gennemførtes i samarbejde med Syddansk og Aalborg Universiteter.
Kontaktperson i Svendborg Kommune: Planlægger , tlf. 6223 3059. Pluss Leadership A/S var  konsulenter.  

 

Skrevet af:

04.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania