Vejen Kommune

I Vejen Kommune flyttede de planlægningens fokus fra hvad og hvordan planlægningen foregik til HVORFOR planlægge. Læs mere om projektet, der tog fire arbejdsdage, og har været startskuddet til en plankultur i forandring.

Evaluering

Plan09-projektet i Vejen Kommune blev afsluttet i marts 2009. Det er evalueret, så dyk ned i baggrund, metode og erfaringer.

Du kan her på siden i - kronologisk rækkefølge - læse om projektet.

Opsamling af projektet (marts 2009)

Modellen, der igen og igen blev trukket frem i arbejdet med at udvikle plankulturen Vejen Kommune. Et skridt på vejen var udarbejdelsen af tre værdier og en vision for planarbejdet:

  • Respekt
  • Åbenhed
  • Sammenhæng

og en fælles vision: "Vi skaber en fælles, sammenhængende plankultur i kommunen, der modsvarer behovene i det moderne samfund".

Det sidste af fire møder blev afholdt den 27. februar 2009. Spring videre til en kort opsamling af hele forløbet, hvor du også finder al materialet, fx de anvendte teorier. En række konkrete aftaler blev "produktet" på sidste mødedag.

I sving (dec. 2008)

En anden markant model for arbejdet i Vejen Kommune, som illusterer det krydspres som planlæggere og planlægningen befinder sig i, og som plankulturen må forholde sig til.


Eksempelprojektet i Vejen Kommune er trukket i arbejdstøjet. Efter tre temadage er medarbejderne i de tre afdelinger bl.a. nået frem til en vision for deres arbejde, - en fælles vision.

Den består af de gode intentioner og står nu for skud. Fire arbejdsgrupper afprøver dens værdi.
Udviklingschef Peer Rexen fortalte om projektet på Danske planchefers årsmøde. Tjek hans oplæg ud, men dyk også ned programmet for de tre timer Plan09 havde sammen med plancheferne.

Om to ud af fire temadage (okt. 2008)

Den anden kursusdag foregik i virkeligheden til et nyere boligområde -Mannerhøj. Inddelt i grupper gik 20 personer rundt i området, diskuterede planlægningen med afsæt i tre konkrete boliger og de områder de er placeret i. 

Der blev diskuteret; faglige værdier og ”jeg-synes”-holdninger så dagslys. Læs udviklingschef Peer Rexens opsummering af erfaringer i Vejen Kommune, okt. 2008

Projektplan

Arbejdet med kommuneplanen i Vejen Kommune omfatter tre afdelinger. For at skabe større synergi, bedre samarbejde og en fælles indgang til opgaverne deltager en to til tre medarbejdere fra hver afdeling i et forløb, der har til formål at udvikle plankulturen. Bl.a. introduceres en række værktøjer til arbejdet.

 Læs projektplanen. Vejen Kommunes kontaktperson: , fagkoordinator.

Tilbage til hovedsiden for igangværende projekter.

Skrevet af:

01.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania