Om plankultur på planchefernes årsmøde

Foreningen af danske planchefer holdte årmøde den 20.-21. november 2008. Plan09 fik tre timer til at sætte plankulturen på dagsordenen.


Knap 50 medlemmer af Foreningen for danske planchefer tog udfordringen op og lod sig koste rundt med i tre timer en vinterkold morgen i november 2008.

Fokus var på plankulturen, image og rekruttering af nye planlæggere.
Plan09 ved Svend Erik Rolandsen og Christina Krog satte scenen og fremhævede en række tendenser spottet i den kommunale plankultur midt i Kommuneplan 2009-processen: 

Der er et stort fagligt engagement, mange siders grundig kommuneplan bliver udarbejdet, og en undersøgelse blandt 226 politikere viser stor tilfredshed  med planlægningen i kommunerne.

Foto: Polfoto

Omvendt hører vi også, at "der kæmpes fra hus til hus" med at få kommuneplanarbejdet færdigt. At der er tegn på stress, overbebyrdede planafdelinger, der også udfordres af de nye organiseringer efter strukturreformen.
Down load oplægget Plankulturen lige nu! (pdf), der sætter fokus på tre ting: 
-  Plankulturens tendens til grundighed og ambitioner spænder også ben for kreativitet og udvikling.
- Som chef må man tage afsæt i, hvad medarbejderne føler og tænker. Man kan mene og dokumentere noget andet, men altså ikke tage den følelse eller oplevelse fra medarbejderne.
- Som chef - også som planchef - kan man gøre en forskel. Plan09 udpeger fire oplagte emner (uddybes i oplægget):

  • Professionel projektledelse
  • Forskellige profiler
  • Tradition & rutine 
  • Politiske ambitioner

To kommunale plankultur-projekter

Vejen og Roskilde Kommuner præsenterede dugfriske erfaringer fra efterårets arbejde med udvikling af plankultur. Vejen Kommune har arbejdet med udvikling af et fælles værdigrundlag for planarbejdet i tre afdelinger. Se udviklingschef Peer Rexens oplæg (pdf) på årsmødet og læs mere om projektet og metoden .

Roskilde Kommune fik på to eftermiddage indsigt i de dogmer planafsnittet har. Et dogme er fx:
- Fortætning er godt
- Sortglaserede teglsten er grimme
Nogle var alle i planafsnittet enige om, andre samlede færre sig om, bl.a. pga uddannelse, erfaringer, antal år i Roskilde Kommune osv. Læs oplæg fra planchefernes årsmøde (pdf), men læs også mere om projektet og metoden .

Plancheferne på arbejde

Plancheferne udpegede nogle prioriterede temaer og udviklede en lang række konkrete ideer til, hvor de kunne sætte ind for at udvikle plankulturen med særligt fokus på at rekruttere nye planlæggere. Så spørg din planchef, - ideerne var deres.

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

09.07.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania