Vordingborg Kommune

Detailhandel og bymidtestrategier

Evaluering

 

Vordingborg Kommune har afsluttet sit eksempelprojekt og projektet er evalueret.

Vordingborg Kommunes kommuneplan 2009-2012 er en overordnet plan uden konkrete byudviklingsplaner, men detailhandelsprojektet har bidraget med et væsentligt grundlag for helhedsorienterede byplaner. 

Klik dig videre til evalueringen. Her på siden finder du projektets materiale udarbejdet undervejs i forløbet.

En udvidet detailhandelsanalyse

Den udvidede detailhandelsanalyse, som Vordingborg Kommune i deres eksempelprojekt har udarbejdet i samarbejde med ICP, blev fremlagt som bilag til forslag til PLAN21, Vordingborg Kommunes forslag til kommuneplan for perioden 2009–2021.

 Udover det, der almindeligvis analyseres i en detailhandelsanalyse, har Vordingborg Kommunen fået registreret og kortlagt øvrige funktioner inden for offentlig og privat service for hele kommunen. Analysen viser, hvordan øvrige bylivsfunktioner fordeler sig i byerne (og i hele kommunen) sammenlignet med fordelingen af

butikkerne. Sammen med en vurdering af brugernes opfattelse af byerne, giver analysen et billede af, hvilken betydning samlokalisering af detailhandel, serviceerhverv, cafeer m.v. har.

Bylivsanalyse i Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune har i deres eksempelprojekt – i samarbejde med ICP – nu udarbejdet en udvidet detailhandelsanalyse, hvor kommunen ikke bare har registreret og kortlagt detailhandelen, men også øvrige funktioner inden for offentlig og privat service for hele kommunen. Dermed har de kunne se, hvordan øvrige bylivsfunktioner fordeler sig i byerne (og i hele kommunen) sammenlignet med fordelingen af butikkerne.

Læs Vordingborg Kommunes foreløbige opsamling med udtræk fra analysen.

Studietur

Studieturen til Tyskland og Holland med bud på udfordringen med at skaffe liv i bymidten er desværre aflyst.

Kort om projektet

Eksempelprojektet er et samarbejde mellem Vordingborg og Faaborg-Midtfyn kommuner. I begge kommuner er bylivet og handelslivet presset af større handelsbyer udenfor kommune.
Målet er udvikle enkle analyseformer, der sikrer en opfølgning på detailhandelsplanlægningen, samt at komme med innovative bud på hvordan der indpasses nye butikker og oplevelsesrum i den eksisterende bymidte.
Der arbejdes med et detailhandelsbarometer og vurdere af kundeflow i gågaderne som parametre til at understøtte planlægningen.

Læs mere om projektet i projektplanerne:

Kontaktperson Vordingborg Kommune:

Skrevet af:

09.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania