CO2-beregninger

Der er i kommunerne stor fokus på miljø og klima, der indgår som tema i en række kommuneplaner. Plan09 leverer her en enkel beregningsmetode, så du kan vurdere CO2-udledningen fra nye arealudlæg og samtidig kvalificere miljøvurderingen.

Beregningsmodel

 

Cogita har for Plan09 udviklet en beregningsmodel, der giver kommunale planlæggere mulighed for at vurdere nyudlæg af boligområder uden for sammenhængende byområder (Hovedstadsområdet og Århus). Formålet er at kvalificere arbejdet med bæredygtig byudvikling samt miljøvurderinger i kommuneplanlægningen. Hent beregningsmodellen her og foretage dine egne CO2-beregninger. Der er fire parametre i modellen, der påvirker CO2-udslippet betydeligt:

  • Afstand til centrum (en forøgelse af afstanden fra f.eks. 4 km til 8 km giver en forøgelse af det samlende CO2-udslip på 25-30%)
  • Opvarmningsform (opvarmning med CO2-neutrale brændsler reducere det samlede CO2-udslip med 15% i forhold til traditionel fjernvarme)
  • Krav om lavenergibyggeri (lavenergi frem for almindelig byggeri efter BR08 kan reducere det samlede CO2-udslip med 5-10%)
  • Boligtype og boligstørrelse

Læs om de væsentlige parametre i beregningsmodellen, der påvirker CO2-udslippet. Læs om forudsætningerne for modelberegningerne.

CO2-beregninger for tre nye byudviklingsområder

Cogita har testet modellen på tre byudviklingsområder, der er i forskellige stadier af planlægning og realisering. Der er allerede opført en del boliger i Ullerødbyen, mens planlægningen for Tankefuld og Hornshøj er i gang.  

 

 

Bliv inspireret af planlægningen og CO2-beregninger for de tre byudviklingsområder

 

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

03.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania