Grøn planlægning

Den grønne planlægning kan understøtte de aktuelle kommuneplantemaer som sundhed, klima og miljø. Bliv inspireret af to forskellige bud på grønne planer, publikationen om skovrejsning og tre idékataloger om hvordan kommunerne kan fremme friluftslivet.

Indhold

Grøn plan i Næstved Kommune

Næstved Kommune har udarbejdet et forslag til en grøn plan . Den er i offentlig høring til mandag den 23. februar 2009.

Planforslaget fastlægger en strategi for Næstved Kommunes indsats på natur- og friluftsområdet. Det overordnede mål er at udvikle et grønt netværk, der skal sikre sammenhæng mellem byernes grønne områder og naturområderne i det åbne land. Planforslaget skal beskytte den eksisterende natur, skabe ny natur og for at skabe bedre adgang til naturen.

 

Naturpolitik i Guldborgsund Kommune

Grønt Råd, hvis formål er at rådgive Guldborgsund byråd i spørgsmål om natur og miljø, står bag Naturpolitikken . Grønt Råd består af repræsentanter fra 11 interesse- og erhvervsorganisationer, Skov- og Naturstyrelsen samt Guldborgsund Kommune.
Naturpolitikken skaber rammerne for hvordan borgere og turister benytter naturen samtidig med at naturen beskyttes. De centrale emner i naturpolitikken er naturbeskyttelse, naturpleje, naturudvikling herunder genskabelse af natur samt naturbevaring.

Skovrejsning

Skovene er med 75 millioner årlige besøg danskernes foretrukne udflugtsmål, når vi bevæger os ud for at dyrke sport og motion, søge oplevelser - eller finde plads til ro og afstresning. Skovene har samtidig en række positive effekter på det lokale og globale miljø.

De bynære skove kan ligeledes spille en central rolle i kommunernes sundheds-, klima- og miljøpolitikker, samtidig med at kommunen bliver mere attraktiv for tilflyttere, erhverv og turister. Plan09 har i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen og Næstved Kommune udarbejdet en publikation om skovrejsning i kommuneplanlægningen

 

Idékataloger om friluftsliv

Friluftsrådet har udarbejdet tre idékataloger :

  • Idékatalog - Friluftsliv i byens grønne områder
  • Idékatalog - Friluftsliv i byens blå områder
  • Fælles Mødested - byens mødested

Idékatalogerne giver god inspiration til kommuner, der vil fremme friluftslivet. Målet med idékatalogerne er at sikre byens grønne områder og at inspirere myndigheder,
planlæggere, klubber, boligforeninger og virksomheder til at stå for initiativer, der fremmer friluftslivet i byen.

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

16.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania