Kvalitetsudvikling i kystbyer - legeplads, gemmested, kulturoplevelser eller eksponering?

Kvalitativ analyse indfanger potentialet

 

Den kvalitative analyse sætter konkret fokus på udbud og efterspørgsel og på at vurdere potentialet i udbuddet sammen med udbyderne i markedet. Formålet med analysen har desuden været at udfolde begrebet destination sammen med markedsaktørerne i turisme erhvervet og få et grundlag for at udvikle destinationerne og øge investeringer i helårsturisme. Analysearbejdet lægger op til et bykatalog på grundlag af en turisme arena model med fire forskellige arena begreber:

• Legepladsen
• Den kulturelle arena
• Eksponeringsscenen
• Gemmestedet

Indhold
Metodemæssigt er der i en indledende fase etableret et vidensgrundlag på baggrund af nøgletal og bearbejdede TØBBE tal, som grundlag for at beskrive profil, styrker og svagheder på 10 destinationer fordelt på de 9 gamle kommuner. Herefter har der metodemæssigt været et stærkt fokus på dialog med markedsaktører og andre interessenter for at kvalificere og målrette konklusioner og anbefalinger.
Der har været afviklet interviews, workshops og konferencer med deltagelse af blandt andet Vendsyssels Udviklingsråd, Toppen af Danmark, de involverede kommuner, de lokale turistforeninger, Colour Line og Stena Line og en lang række virksomheder i turisme erhvervet.

Styrker og svagheder
Det har været en styrke, at analysen har haft et klart fokus på de 10 destinationer og på dialogen med markedsaktørerne. Samtidig har arbejdsprocessen været præget af kommunalreformen, med hensyn til fremdrift og rollefordeling i organisationen omkring opgaven.
Bykataloget, destinationsudpegningen og identifikationen af arenabegrebet har været et godt grundlag for arbejdet med planstrategien og et vigtigt redskab i forbindelse med det forestående arbejde med byroller og turismeudvikling i kommuneplanlægningen.

Kontaktperson i Hjørring Kommune - Plan- og Udviklingschef Helle Lassen, som har været formand for projektgruppen for opgaven. .

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

08.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania