Den borgeroplevede bykvalitet - hvordan bliver to byer til en?

Bykvalitet definerer bysamarbejde


Skjern – Tarm er et af fire nye bycentre i Ringkøbing - Skjern Kommune. Det er en udfordring at udvikle Skjern-Tarm til et samlet bycenter. Som et led i udviklingen af et samlet bycenter er der gennemført en dialogbaseret analyse af den borgeroplevede bykvalitet.

Indhold
Analysen af den borgeroplevede bykvalitet bygger dels på demografiske og socioøkonomiske nøgletal, dels på 500 telefoninterviews med borgere fra de to byer, relativt fordelt i forhold til indbyggertal. Interviewundersøgelsen er gennemført ved hjælp af CATI – computer assisted telephone interviewing – og den blev gennemført i løbet af september 2006.

Borgerne siger ja til bysamarbejde
Analysen viste overordnet set, at borgerne i begge byer var mere positive overfor bysamarbejdet, end man havde forestillet sig. Med hensyn til bykvalitet var der relativt klare forestillinger om byernes stærke og svage sider og generelt blev der efterspurgt flere muligheder og et bedre og mere levende bymiljø i bestemte dele af byerne.

Styrker og svagheder
Det fremhæves som en styrke ved analysen, at den tegnede et klart billede af borgernes holdning til planlægningstemaet. Embedsværk og politikere fik et godt beslutningsgrundlag og beslutningsprocessen blev hjulpet rigtig godt på vej.
I forhold til kommuneplanprocessen er analysen et vigtigt grundlag, dels fordi den giver et billede af, hvad der rør sig blandt borgerne, dels fordi den er med til at sætte fokus. Analysens resultater kan bruges bredt i forhold til diskussionen om byroller og som forståelsesramme i forhold til den videre dialog med borgerne.

Kontakt planafdelingen Ringkøbing-Skjern Kommune for yderligere oplysninger.

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

08.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania