Elektroniks borgerinddragelse - Assens Kommune fornyer borgerinddragelsen

Slidte borgermøder erstattes af e- borgerpanel


I forbindelse med sammenlægningsprocessen var der i Assens Kommune et politisk ønske om at gå nye veje med borgerinddragelsen. Derfor blev der i midten af 2007 etableret et elektronisk borgerpanel i samarbejde med Ramböll som et samlet supplement til kommunens portefølje af arbejdsredskaber.
De gamle kommuners borgermøder virkede slidte med hensyn til formen og diffuse med hensyn til resultaterne. Ønskerne om fornyelse og udvikling af kvalitet synes at være indfriet med e-borgerpanelet. 

Indhold
Panelet er et interaktivt og dynamisk redskab til borgerinddragelse med brede anvendelsesmuligheder fra visions- og strategiudvikling til tilfredshedsmålinger og evalueringer inden for kommunens mange serviceområder.
E-borgerpanelet består af 729 borgere, som positivt har tilvalgt panelet som opgave. Panelet er både repræsentativt og engageret. Den første opgave har været at forholde sig til et debatoplæg i forbindelse med udarbejdelse af Strategi 07 for Assens Kommune. Debatoplægget blev sendt ud i panelet som en række spørgsmål og der foreligger nu en afrapportering, som er en vigtig del af grundlaget for formulering af den endelige strategi 07.

Styrker og svagheder
På plussiden nævnes at panelet, når det er etableret er en ressource-mæssig nem måde at arbejde på. Panelet er engageret og hurtigtarbejdende, der er høje svarprocenter og bearbejdningen af data er overkommelig.
På minussiden nævnes, at e-borgerpanelet ikke kan stå alene, men i mange sammenhænge skal suppleres af dialogbaserede og kvalitative undersøgelser. E-orgerpanelet kan ikke bruges til at pejle folkestemninger i konkrete sager eller på politiske temaer. Håndteringen af panelet kræver en ressourcemæssig prioritering af opbygning af kompetencer i kommunen og af den løbende drift. F.eks. foregår rekrutteringen via brev og det er en relativt tidkrævende proces.

Kontakt Assens Kommune.
Download borgerundersøgelsen fra Assens Kommune: 'Borgerpanelundersøgelse - Strategi 07' (pdf).

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

08.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania