Flytteanalyse - hvor flytter vi hen, når vi flytter?

Mere kvalificeret dialog med borgere og interessenter


Flytteanalyse skal sammen med befolkningsprognosen være med til at kvalificere grundlaget for dialogen med borgere og interessenter, samt arbejdet med bolig- og bosætningspolitikken. Det har desuden været hensigten, at såvel analyseresultater som arbejdet med politikken skal indgå i udviklings- og planstrategien og i kommuneplanlægningen.

Indhold
Flytteanalysens metode er kvantitativ og analysen giver svar på, hvor kommunens tilflyttere kommer fra og hvor fraflytterne flytter hen. Herudover tegner den et billede af til- og fraflytterne med hensyn til alder og valg af boligtype. Flytteanalysens metode og datagrundlag er tæt integreret med befolkningsprognosen.
I forhold til arbejdet med kommuneplan 09 forventes det, at analyse-grundlaget vil indgå som en del af grundlaget for diskussionen om byernes roller, for en sammenligning af byerne med hensyn til befolkning og flyttemønstre og i sidste ende også for vurderingen af de konkrete arealudlæg i bymønsteret.

Styrker og svagheder
Erfaringerne med analyse har været, at flytteanalysen sammen med befolkningsprognosen har givet kommunen et godt og solidt data-grundlag for det videre planlægningsarbejde. Samtidig kan datagrundlaget være stærkt rammesættende i forbindelse med borgerinddragelsen.
En flytteanalyse kan dog ikke stå alene og kan ikke anvendes bredt, fordi den kun giver meget begrænset information på et lille felt. Integrationen med andre demografiske data og eventuelt med kvalitative analyser er afgørende for nytteværdien i forhold til kommuneplanopgaven.

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

08.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania