Kulturmiljøatlas del af grundlag

Mere end bevaring af det enkelte hus

 

Morsø Kommune gennemførte i 2004 en omfattende kortlægning af bevaringsinteresser og kulturmiljøer, for at få et helhedsorienteret grundlag for planlægning og administration. Kortlægning blev sammenfattet i kulturmiljøatlas for Morsø Kommune.

Indhold
Formålet med at igangsætte arbejdet med kulturmiljøatlas var at ud-brede bevaringsinteresserne til ikke kun at omfatte det enkelte hus, men også de sammenhængende kulturmiljøer. Samtidig var det formålet med atlas at skabe overblik, at synliggøre og nuancere kulturmiljø-interessen som en væsentlig del af grundlaget for kommuneplanlægningen, lokalplanlægningen, for den daglige administration og for arbejdet i Bygningsforbedringsudvalget i Morsø Kommune.

Hvor de fleste kommuneatlas i Danmark er udarbejdet på baggrund af SAVE metoden, er der i kommuneatlas for Morsø Kommune også anvendt KIP metoden (Kulturarven i planlægningen). Metoderne er konkret brugt til at identificere i alt 50 kulturmiljøer. 

Styrker og svagheder
Erfaringerne med KIP metoden har været, at den er svært tilgængelig, arbejdskrævende og vanskelig at formidle. Der er fokus på bestemte tidsperioder og ikke på andre, hvilket kan være vanskeligt at synliggøre og forklare for borgere og andre, som har deres liv i området i dag. Metoden er ikke borgervenlig. Som grundlag for kommunens planægningsarbejde, administration og sagsbehandling er kulturmiljøatlas derimod et rigtig godt arbejdsredskab.

Der er udarbejdet en netudgave, som fungerer godt og som bliver brugt meget. Erfaringerne med netudgaven er, at inddatering er van-skelig og ressourcekrævende og, at den derfor ikke bliver opdateret i det omfang det oprindelig var hensigten. Der er desuden udarbejdet skolesæt til undervisningsbrug, som skolerne har gode erfaringer med at bruge.
Det er nu hensigten, at kulturmiljøatlas sammen med analyser af landskab og natur skal indarbejdes i den kommende kommuneplan 2009 i et Plan09 eksempelprojekt med titlen – ”Det åbne land på Kommuneplansk”.

Mere information om Kulturmiljøatlas

Kontakt planafdelingen i Morsø Kommune.

Her kan du hente Morsø Kommunes kulturmiljøatlas.

 

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

08.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania