Herning Kommune går foran i det åbne land

Landskab som råstof for strategisk indsats

 

Landskabskaraktermetoden sætter fokus på landskabets mange lag i form af natur, kulturmiljøer, historik og udvikling som er med til at give egn og lokalområder karakter og identitet. Landskabet ses som et råstof for kommunen i forhold til en strategisk indsats på f.eks. friluftsliv og bosætning. Herudover synliggør metoden landskabet, som det sted, hvor byudvikling, skovrejsning, tekniske anlæg, produktion og andre interesser mødes og brydes.

Fotokonkurrence viser borgernes ønsker
I Herning Kommune har man konkret identificeret otte landskabskarakterområder med i alt 21 konkrete geografiske lokaliteter. Undervejs i processen har der været afholdt et borgermøde i den nordlige del og et i den sydlige del af kommunen. Der har været afholdt fotokonkurrence for at få et billede af, hvordan borgerne prioriterer værdifulde områder i det åbne land. Endelig har der været en løbende dialog med Det Grønne Råd om arbejdet.
I januar 2008 tænkes analysearbejdet afrapporteret i en statusrapport. Herefter udarbejdes der et handlekatalog og endelig en naturpolitik, som også er indspillet til kommuneplan 09 og interesseafvejningen mellem byudviklingsinteressen og det åbne lands planlægning.

Styrker og svagheder
I kommunen vurderer man, at metoden er god til at skabe overblik via det fladedækkende kendskab til det geografiske område. Samtidig er det en styrke, at metoden samler natur, kulturmiljøer, geologi, historie og udvikling under en hat. En full scale analyse kan være tung at arbejde med, og der er rigtig mange informationer at holde styr på.

Kontaktperson i Herning Kommune: Karina Amdi Sørensen,  .

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

22.09.08

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania