MUST analyse - sikrer investering i udvikling

Offensivt svar på svære vilkår


I Faaborg Midtfyn Kommune har man blandt andet støttet sig til en MUST analyse for at fastholde fokus og skabe overblik i den politiske beslutningsproces. MUST er en oversættelse af SWOT og er analyse af muligheder, udfordringer, svagheder og trusler. Analysen er gennemført i 2007 af kommunen selv.
Set i lyset af de grundlæggende rammevilkår og udviklingstendenser for kommunen vurderede man, at der var behov for offensivt at stille skarpt på udvikling og på de mulige strategiske modtræk. MUST analysen blev brugt til at give Kommunalbestyrelsen et overblik over de vigtigste udviklingstræk og som et grundlag for de strategiske valg og beslutninger, som skulle træffes. Processen resulterede konkret i en beslutning om at investere i udvikling af Faaborg Midtfyn Kommunes eksistensgrundlag med et særligt fokus på bosætning.

Indhold
Analysemetoden kombinerer brug af statistiske nøgletal med vurderinger af samfundsmæssige megatrends. Nøgletallene bruges blandt andet til en sammenligning med andre kommuner på udvalgte parametre for at få et billede af egne muligheder og svagheder. Herefter vurderes megatrends med hensyn til arbejdsmarked, livsformer, bosætningsmønstre og sammenhænge mellem behov og livsfaser. Resultaterne sammenholdes i et krydsfelt, hvor de vigtigste, offensive og strategiske handlemuligheder identificeres.

Styrker og svagheder
På plussiden fremhæves MUST analysen som et godt redskab til at skabe overblik, fælles retning og overordnet konsensus i forhold til de politiske valgmuligheder og udfordringer. MUST analysen er et godt grundlag for strategiudvikling og for kommuneplanlægningen og det forventes også, at Lag og lokalråd i kommunen kan bruge analysen som en del af værktøjskassen i deres arbejde. På minussiden nævnes, at analysemetoden er ren desk research, og at der ikke er et kvalitativt modspil til analysens pointer.

Kontakt planafdelingen i Faaborg Midtfyn Kommune for yderligere oplysninger.

 

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

08.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania