Omdømmeanalyse - Borgere i og uden for kommunen vurderer Næstved

Hvordan opfattes Næstved?


Formålet med analysen er at kortlægge, hvordan Næstved Kommunes opfattede profil ser ud og at følge eventuelle ændringer over tid. Målgruppen er borgere i- og udenfor kommunen.

Indhold
Der er gennemført 2400 telefoninterviews. De interviewede er blevet spurgt om deres kendskab til og opfattelse af Næstved Kommune med hensyn til bosætning, arbejde, service, tilgængelighed og i det hele taget hvordan livet kan leves i kommunen.
Efter telefoninterviewene er resultaterne blevet præsenteret for kommunen, hvorefter der var dialog om afrapportering, metode og resultater. Efter temamødet bearbejdede konsulenterne analyseresultater og dialog i en sammenfatning.
Analyseresultaterne har været anvendt som grundlag for den politiske dialog og proces om strategiudvikling og planlægning og direkte som en del af grundlaget for planstrategien.

Styrker og svagheder
Det fremhæves at metoden er enkel og overskuelig og at udkommet er nogle få, men klare pointer, som er gode og relevante i forhold til kommunens strategi- og planlægningsarbejde. Herudover er det en styrke, at analysen gentages hvert 2. år, så det bliver muligt at følge en udvikling og eventuelt måle på den indsats, der iværksættes.

Mere information om omdømmeanalyse:
Kontakt udviklingsforvaltningen i Næstved Kommune.

Se Analysemodellen for omdømmeanalysen for Næstved Kommune (pdf) og se notatet til analysen (pdf).

  

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

08.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania