Tema om højhuse

Plan09 har samlet links og eksempler på debatten om højhuse. Højhus er ikke kun forbeholdt storbyer. Rundt om i de danske kommuner arbejdes der med højhuspolitikker og visioner.

 

 

Malmös Turning torso er bare et af mange eksempler på at byer gerne vil markere sig med et højhus.

I forbindelse med højhusbyggeri er der mange overvejelser der skal gøres. Hvad kommer det høje hus til at betyde for byen, dens skyline og profil? Hvad siger borgerne og hvordan formidler man bedst højhusbyggeri til borgerne?

 


Fonden RealDania har i samarbejde med Århus Kommune udarbejdet Højhushåndbogen, der indeholder et grundlag for planlægning og vurdering af højhuse.

Her på siden kan du:
Se eksempler på debatter og højhuspolitikker i kommunerne:

Se eksempler på borgergrupper har organiseret sig mod højhusbyggeri:

Højhushåndbogen

Højhushåndbogen bidrager til kommunernes arbejde med at udvikle en højhuspolitik der understøtter kommunens værdier og visioner. Håndbogen indeholder tre elementer: artikler, procesværktøjer og eksempler.

Artikler
Artiklerne beskriver:

 • Den grundlæggende forståelse af højhuse
 • Det høje hus indvirkning på det danske landskab fra en arkitektonisk vinkel
 • Livet i højhusets nærmiljø
 • Konkret brug af 3D-modeller i formidlingen til borgerne


Procesværktøjer
Procesværktøj - Grundlag for en højhuspolitik
Beskriver metoder, analyser og beslutningsprocesser for udarbejdelsen af grundlaget for en højhuspolitik. Der peges på centrale problemstillinger og analyser der er vigtige at tage højde for i udarbejdelses af højhuspolitikken:

 • Visionsproces – Hvad betyder højhuse for byen og den retning byen udvikler sig i?
 • Udarbejdelse af plangrundlag - Vurdering af byen og landskabet ud fra specifikke faglige synsvinkler.

De faglige registreringer og analyser skal sammen med visionsprocessen danne grundlag for højhuspolitikken.

Procesværktøj – Grundlag for en sagsbehandling
Viser primært gennem en casebeskrivelse den dokumentation der kan udarbejdes og indgå i en sagsbehandling og konsekvensvurdering af en given højhuspolitik. Der beskrives hvilke elementer en indstilling kan indeholde.

Eksempler
Højhushåndbogen beskriver eksempler på eksisterende højhuspolitikker i Århus, Oslo, Wien og Düsseldorf.

Læs hele Højhushåndbogen (pdf).

Aalborg Kommune - Hvad mener du om højhuse?

Aalborg Kommune vil skabe en bred offentlig debat om højhus. Kommunen har, i den forbindelse, udgivet et debathæfte der stiller direkte spørgsmål til borgerne og inviterer til borgermøde.
Debatoplægget indeholder blandt andet:

 • Eksempler på højhuse
 • Beskrivelse på Aalborgs udvikling
 • Ideskitser til højhusbyggeri i Aalborg

Læs debathæftet (pdf) og læs eventuelt mere om højhusdebatten på kommunens hjemmeside.

Københavns Kommune - Tænk højt!

I Københavns Kommune foregår højhus debatten mellem kommunen og borgerne på nettet og på workshops. På kommunes hjemmeside er der debatter og informationer om højhus i en københavnsk kontekst.

På siden kan man læse om visioner og udfordringer ved højhus byggeri, placering af højhus og blive opdateret om højhusdebatten og den politiske proces.
Læs mere om højhus debatten og find kommunens højhusstrategi på Københavns Kommunes hjemmeside.

 

Sønderborg Kommune - Højhuspolitik

Sønderborg kommune har et forslag til en højhuspolitik. I forslaget redegøres der primært for de fysiske overvejelser, der er i forbindelse med højhusbyggeri. Forslaget inddrager brugen af konsekvensanalyse som vurderingsredskab og væsentligt værktøj i vurderingen af højhusbyggeri. Herunder beskrives de forhold der skal vurderes i højhusets nærmiljø. Læs hele forslaget højhuspolitik for Sønderborg Kommune (pdf).

 


Århus Kommune - Højhuspolitik og metoder

Århus kommunes højhuspolitik indeholder en analyse af det århusianske bylandskab og en registrering af de eksisterende og bevaringsværdige elementer i byensprofil. I højhuspolitikken fastlægges en række principper der skal sikre overordnede landskabelige, planlægningsmæssige og byarkitektoniske hensyn og metoder til at vurdere konkrete projektforslag. Disse principper er administrationsgrundlaget for planlægningen af højhus i Århus kommune.
Eksempler på punkter i en konsekvensvurdering af de fysiske forhold fra den århusianske højhuspolitik:

 • Byarkitektur
 • Byrum ved foden af det høje hus
 • Trafikale forhold
 • Lokalt klima

Højhuspolitikken for Århus Kommune udpeger steder hvor højhuse ikke anbefales og udpeger områder hvor højhusbyggeri ikke som udgangspunkt udelukkes.

Læs om højhuspolitiken og debatten på Århus Kommunes hjemmeside.

 

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

16.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania