Turismestruktur i VUR-området


Turisme er et væsentligt fundament for kystbydestinationens erhvervsliv. Hotel- og restaurationsvirksomhed og detailhandel, som er turismeorienterede brancher, udgør 14 % af arbejdspladserne i kystkommunerne i Vendsyssel mod 11 % i regionen og 10 % på landsplan. I de mest turismeorienterede kystbydestinationer er andelen væsentligt større med for eksempel 42 % i Lønstrup og 20 % i Skagen. Det er derfor god ræson i en analyse af turismestrukturen med henblik på at få en profil af kystbyerne og deres udviklingspotentiale.

Indhold i analysen
Metodisk er der taget udgangspunkt i GIS-analyser (Geografiske Informationssystemer) med tal med Danmarks Statistik, Toppen af Danmark, Regionplantemaer, Bygnings- og Boligregistret, Data fra turistbureauer.

Styrker og svagheder
Ved at sætte tal sammen i nye konstellationer og ved at visualisere dem på kort, fremtræder nye sammenhænge og forklaringer. For eksempel er der lavet undersøgelser på landsplan om udlejningshyppigheden af sommerhuse, der viser en sammenhæng mellem sommerhusets alder, størrelse og udlejningshyppighed. Sådanne undersøgelser kan konkret omsættes til resultater gennem GIS-analysen, og giver en meget klar differentiering mellem de forskellige kystbydestinationer i analysens geografiske område. Det konkrete eksempel giver en klar forskel mellem vestkystens store, veludstyrede sommerhuse og østkystens mindre og ældre sommerhuse.
Rapporten beskæftiger sig med mange andre data for at kunne give en karakteristik af kystbyernes turismeprofiler og udviklingspotentialer. Gennem geografiske analyser af overnatningsmuligheder og kapacitet, attraktioner, kulturelle arrangementer, alkoholbevillinger, afledte erhvervseffekter og detailhandel gives profil af 10 afgrænsede destinationer i regionen. Rapporten beskæftiger sig også med problematikken omkring helårsboligers anvendelse til fritidsformål.

De gratis glæder dominerer

Blandt de generelle konklusioner i rapporten hører den, at det er de gratis glæder, der dominerer. Dermed menes, at tyngden i kystbydestinationens attraktivitet ligger i strandene, bymiljøerne og naturen. Der er eksempler på lejlighedsvise aktiviteter på standene som f.eks. beachvolley, men større attraktioner eller aktiviteter, der bygger på en god udnyttelse af naturgrundlaget, er der ikke tale om.
I sin kommuneplanstrategi arbejder Hjørring Kommune på turistområdet med en mere aktiv brug af naturen som turistaktivt. Der inddrages også andre elementer, som kulturarv. Arbejdet bliver dermed ikke kun til gavn for turisterne, men der bliver en kobling til sundhed, og kvalitet i hverdagen generelt for borgeren i kommunen. Konkrete målsætninger fra kommuneplanstrategien:

• Byrådet vil tage initiativ til at igangsætte udviklingsprojekter, der med rod i vores kulturarv, skal skabe nye udfoldelsesmuligheder for borgere og turister.
• Kulturarven skal bruges strategisk både i kommunens fremtidige fysiske planlægning og i udviklingen af nye muligheder for oplevelse og aktiviteter, eksempelvis rollespil eller GPS-skattejagt for hele familien.

Der kan læses mere om analysen af Turismestrukturen i VUR-området, og interesserede kan læse  kommuneplanstrategien for Hjørring Kommune.

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

22.09.08

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania