Vurdering af kommuneplanerne i 2009

Plan09 har bedt Operate A/S, NIRAS Konsulenterne A/S og NYKOM på Aalborg Universitet gennemføre en omfattende vurdering af kommuneplanerne i 2009

 

"Vejen til Kommuneplan13" er Plan09s afsluttende projekt om vurdering af arbejdet med Kommuneplanerne 2009.

Formålet med projektet er at anskueliggøre både gode erfaringer og faldgruber fra kommunernes arbejde med planstrategierne fra 2007 og den første nye typer af kommuneplaner fra 2009. Projektet opsamler tværgående erfaringer med planprocesser og kommuneplaner. 

Resultatet skal bestå af en vurderingsrapport og en "værktøjskasse" med gode råd til kommunernes fremtidige arbejde med planstrategier i 2010-11 og Kommuneplan13. Resultatet skal målrettes til både kommunernes topledelse - dvs borgmester, kommunaldirektør og direktion - og til planlæggerne - dvs planchefen, projektlederen m.fl. Resultatet bliver offentliggjort på Dansk Byplanlaboratoriums hjemmeside og skal derefter formidles til målgrupperne. 

Metoden baseres på vurderinger af kommunernes plandokumenter og interview med politikere, planchefer og projektledere samt brugere af Kommuneplan09. Derudover indgår allerede til vejebragt materiale fra Plan09s eksempelprojekter, Skov & Landskabs evaluering af Planstrategierne 2007 samt en database fra Aalborg Universitet over disponering og arbejdsproces bag de 80 kommuneplaner, der var vedtaget eller offentliggjort i begyndelsen af november 2009 (adgang til databasen: Lav login med brugernavnet "guest". Ingen password!). Se eksempler på tværgående udtræk fra analysen.
Arbejdet blev igangsat i oktober 2009 og bliver færdigt medio marts 2010. 

Kommunale praktikere har bidraget på et indledende seminar i november 2009.

En følgegruppe rådgiver undervejs i arbejdet og bistår med at tilrettelægge en lancering af resultaterne. Den består af følgende:

  • Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen, Sorø Kommune for Kommunaldirektørforeningen
  • Teknisk direktør Torben Nøhr, Vordingborg Kommune, formand Kommunalteknisk Chefforening
  • Planchef Jan Bille, Roskilde Kommune for Danske Planchefer
  • Vicedirektør Maj Green, Gladsaxe Kommune, formand for Dansk Byplanlaboratorium
  • Centerdirektør Thorbjørn Fangel, Miljøcenter Roskilde
  • Kontorchef Holger Bisgaard, By- og Landskabsstyrelsen
  • Chefkonsulent Peder Baltzer Nielsen, Realdania Arealudvikling A/S
  • Vicekontorchef Michel Weber og konsulent Berit Mathiesen, KL
  • Formand Niels Østergård, Plan09

Oplysninger om projektet kan kan indhentes hos Niels Østergård, projektejer på opgaven: , tlf. 404555873, og projekterleder Anne Frederiksen, Operate A/S: , tlf. 38168090. 

 

 

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

11.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania