Favrskov Kommune

Et mindre eksempelprojekt satte spot på hvordan byudvikling og grundvandsbeskyttelse kan koordineres.

Evaluering

  

Projektet er afsluttet og i evalueringen finder du erfaringer, metodevalg og meget mere.

Rapport om virkemidler til beskyttelse af grundvand ved byudvikling (juli 2009)

Udstykning af "sokkelgrunde" uden private haver. Det er én af de betingelser, der stilles i kommuneplanens rammeområder for "grundvandsvenlig byudvikling". Formålet er at sikre, at byudviklingen ikke forurener drikkevandet i områder med særlige drikkevandsinteresser i Favrskov Kommune.

NB. vær opmærksom på, at By- og Landskabsstyrelsen har bemærkninger til kommunens planer om at anvende privatretlige servitutter til varetagelsen af de statslige interesser i grundvandsbeskyttelsen. Læs mere hos By- og Landskabsstyrelsen.

Se kommuneplanforslaget i Plan09s eksempelsamling.

Projektbeskrivelse

 Eksempelprojektet i Favrskov Kommune er et af fire, mindre eksempelprojekter i Plan09, som blev igangsat i maj 2008. En meget stor del af Favrskov Kommune er i regionplanen udpeget som område med særlige grundvandsinteresser, og der er stort overlap mellem områderne med grundvandsinteresser og de områder, der er bedst egnede til fremtidig byudvikling. Formålet med eksempelprojektet i Favrskov Kommune er at formulere nye retningslinier og rammer, som koordinerer grundvandsbeskyttelse byudvikling.

Læs mere om projektet i projektbeskrivelsen.

Kontaktperson hos Favrskov Kommune: Planchef , tlf. 89645122.

Skrevet af:

07.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania