Hillerød Kommune

Stationszonen - omstigning til Hillerød - dyk ned i erfaringer med byrumsplaner og udbygningsaftaler

Evaluering

Plan09-projektet er afsluttet og evalueret. De væsentligste erfaringer er samlet op, så klik dig videre til evalueringen.

Masterplanen for centrum i Stationszonen er valgt (sept. 09)

Resultatet af parallelopdrag for 1. etape af Stationszonen blev Holscher Arkitekters forslag til masterplan for udvikling af Stationszonens centrum.

Planen lægger op til en  kompakt bebyggelse, der bindes sammen af et stræde, der væver sig ind imellem de forskellige bygninger og skaber mødesteder.

Læs mere på Hillerød Kommunes hjemmeside

 

Juridisk notat fra Bech-Bruun om partnerskaber og udbygningsaftaler (oktober 2009)

Stationszoneprojektet har haft som delmål at udforske hvordan en realiseringsstrategi kunne integreres i planlægningsarbejdet.

Derfor har Bech-Bruun for Hillerød Kommune udarbejdet et juridisk notat om partnerskaber og udbygningsaftaler.

I notatet beskrives hvordan partnerskaber og udbygningsaftaler kan indgå i et byudviklingsprojekt og hvordan de kan spille sammen med hinanden og planlægningens forskellige komponenter.

Der argumenteres i notatet for, at udbygningsaftaler vil skulle suppleres med partnerskabsaftaler mellem kommune og grundejere på et langt tidligere tidspunkt end ved lokalplanens vedtagelse.

Notatet er bl.a. baseret på konkrete erfaringer opnået gennem partnerskaber indgået under Stationszoneprojektet. Du kan læse mere partnerskaber og infrastrukturaftalerne her.

Vedtaget helhedsplan for Stationszonen (juni 2009)

Bæredygtighedsstrategien beskriver, hvordan visionerne om bæredygtighed for Stationszonen opfyldes.
Se også Helhedsplanen. Heri samles konklusionerne fra en lang række af de produkter, der er udviklet undervejs i Plan09-projektet. Særligt Mobilitetsstrategien og Konsekvensanalysen kobles heri med Byrumsplanen og Kommuneplan 2009s rækkefølgeplan (klik dig videre til disse dokumenter - nedenfor).
Læs mere om helhedsplanen, bæredygtighedsstrategi og download dem.

Endelig udgave af byrumsplanen (maj 2009)

Hillerød Kommune har sammen med konsulenterne færdiggjort byrumsplanen, der rummer analyser og strategier for byrummene i Stationszonen.

Mobilitetsstrategi og konsekvensanalyse

I Stationszonen er der allerede i dag kapacitetsproblemer på vejnettet, derfor belyser mobilitetsstrategien både hvordan fremtidens trafik skal takles samt hvordan det eksisterende trafikbillede kan forbedres.

 

I mobilitetsstrategien og konsekvensanalysen arbejdes med balanceforholdet mellem byggeri og trafik. Du kan læse mere om indholdet i mobilitetsstrategien eller se rapporten mobilitetsstrategien og konsekvensanalysen direkte.

Reflektion - byrumsplan

Med tre måneder på bagen kan der nu reflekteres over byrumsplanens anvendelsespotentiale. Konklusionen er at byrumsplanen i de første måneders levetid har været en stor gevinst for udviklingen af Stationszonen.

 

Fortætningsstrategi

Hillerød Kommune og Gehl Architects har udarbejdet en fortætningsstrategi for stationsområdet. Fortætningsstrategien tager afsæt i en strategi for hvilken bylivsintensitet der skal være i Stationszonen.


Illustration Gehl Architects

Med udgangspunkt i byrumsanalyse, del 1, del 2 og del 3 udpeges de strøg og byrum, hvor der skal være det mest intense byliv, det mere moderate og til sidst der mere lokale byliv. Gennem introduktionen af række fortætningselementer, der fungerer som planlægnings byggeklodser, illustreres nogle af de elementer, der kan bringes i anvendelse ved planlægning af bylivet i Stationszonen.

Spin-off fra Plan09 projektet

I begyndelsen af Stationszoneprojektet afholdtes et visionsmøde med interessenter omfattende grundejere, investorer, uddannelser og embedsmænd. Visionsmødet havde til formål, at skabe en forståelse for vigtigheden af en vision for områdets samlede udvikling. Visionsmødet gav en sidegenvinst / spin-off.

Visionernes spil

Læs og lær om "Visionernes spil" - en metode til at fastholde fokus på de overordnede muligheder.

Politikere og interessenter afprøvede den og fik bl.a. oplæg fra Gehl Architects.

 

Kort om projektet

Stationszonen skal udvikles til et unik bæredygtigt byområde med liv og puls. Projektet ekseperimenterer med nye partnerskaber, udbygningsaftaler, fortætning og vurdering af værdistigninger. Projektet sammenfattes i en helhedsplan og en realiseringsstrategi for stationszonen. Læs mere om projektet i projektplanen. Projektet gennemføres i samarbejde med Gehl Architects, Bech Brun mfl.

Yderligere information

Kontaktperson hos Hillerød Kommune:
Planlægger , tlf. 48202686.

Skrevet af:

04.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania