Viborg Kommune

Kommuneplanlægning for de bynære landskaber, hvor by og land ses i samme skala og detaljeringsgrad. Landskabskarakterkortlægning kombineret med oplevelsesværdikortlægning.

Evaluering

Det var sværere end forventet at "sælge" planen for de bynære landskaber - også internt. Det er en af de udfordringer der venter projektgruppen i Viborg Kommune, når de skal sikre virkeliggørelsen af såvel planprincipper som forslag til initiativer.

Du kan finde mere om baggrund, metoder og erfaringer i evalueringen fra eksempelprojektet.

 

Planprincipper og initiativer for de bynære landskaber

Som resultat af slutspurten blev der produceret en "mellemplan". Hverken kommuneplan eller lokalplan. Den indeholder planprincipper og forslag til initiativer for de bynære landskaber omkring Møldrup og Viborg, og den sætter kursen for planlægningen af de bynære landskaber i Viborg Kommune. Her kan du se planen for de bynære landskaber samt bilagsrapporten.

Status inden slutspurten

Kommuneplanforslaget var  i offentlig høring i foråret 2009 og blev efterfølgende behandlet med henblik på Byrådets endelige vedtagelse i starten af september 2009. Det var oprindeligt tanken, at projektet skulle integreres i kommuneplanforslagets og bl.a. fastlægge (nye) retningslinier for landområdet. Dette viste sig dog at være sværere sagt end gjort. 

Her kan du blive klogere på hvad der var svært og hvor der alligevel kan ses konkrete resultater i kommuneplanlægningen. 

Viborgs eksempelprojekt til debat

 

Midt i overvejelserne om anvendelsen af kortlægningen og udformningen af retninglinier mv. deltog Viborg kommune den 25 september i møde #2 om det åbne land. Debatoplæg og slideshow fra dette møde kan findes på netværkets hjemmeside. Efterfølgende spurgte Plan09 ind til de foreløbige reflektioner over eksempelprojektet resultater og proces.

Metodebeskrivelse og evaluering fra analysefasen

Oplevelsesværdi og landskabskarakter i de bynære landskaber omkring Viborg og Møldrup er blevet kortlagt. Kommunen har samlet erfaringerne fra den kombinerede kortlægningsindsats. Hovedpointerne er at:

  • Oplevelsesværdikortlægning og landskabskaraktermetoden med fordel kan supplere hinanden.
  • Oplevelsesværdikortlægning kræver indgående GIS-kendskab og store mængder data, som er tidskrævende at indhente.
  • I et komplekst landskab, kan landskabskaraktermetoden vanskeligt udføres i en "light-version", når der arbejdes på lokalt niveau.

Notatet med metodebeskrivelse og evaluering (pdf) med de tilhørende Kortbilag A, Kortbilag B, Kortbilag C, Kortbilag D, Kortbilag E er lærerigt og interessant læsning i sin helhed.

Kort om projektet

Projektet var afgrænset til to af kommunens byer: Viborg og Møldrup, hvor der bl.a. blev udarbejdet en oplevelsesværdikortlægning.

Det var hensigten at projektets resultater skulle indgå som en integreret del af den fortsatte kommuneplanlægning. Læs mere i projektplanen.

 

COWI var konsulent på opgaven.

Kontaktperson hos Viborg Kommune:.

 

Skrevet af:

15.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania