Bymønster og byroller i PULS-Fyn

Flere byer nye sammenhænge


Nyborg Kommune er sammenlagt af tre kommuner, hvilket giver behov for en afklaring af byernes roller i den nye kommune og skabe fælles identitet. Den nye kommunale sammenhæng kan give mange ændringer i måden, hvorpå borgerne opfatter sig selv og i måden, man tænker på lokalt. Udgangspunktet er, at Nyborg er den nye kommunes naturlige centerby. Ørbæk og Ullerslev vil naturligt ændre status fra centerbyer i en landkommune til at være lokalcentre i den nye kommune. Flere af landsbyerne har relativt langt til Nyborg, og her er det vigtigt, at Ørbæk og Ullerslev opfattes som lokale centerbyer og bindeled til Nyborg.
Som baggrund for at debattere og afklare byernes nye roller har Nyborg Kommune taget ud-gangspunkt i PULS-Fyn.

Indhold i analysen
PULS-Fyn er en analyse af de fynske byers potentialer, udfordringer og lokale styrker. Analysen blev udarbejdet som baggrund for udvikling af bymønstret i den sidste regionplan for Fyns Amt. PULS-Fyn brestår af to dele
1. Vurdering af byerne ved brug af forskellige metoder som fx hårde statistiske facts om byerne (befolkning, bosætning, erhverv osv.),
2. Vurdering af byernes kvaliteter, som bl.a. omfatter undersøgelser af byernes historie, bymiljøkvalitet, natur- og landskabskvaliteter, service- og kulturtilbud, bylivet, byernes profil og image. De bløde metoder omfattede bl.a. feltvurderinger af bymiljø, arkitektur og landskab samt interviews af nøglepersoner fra forenings- og erhvervsliv mv.

Styrker og svagheder
Styrken i PULS-Fyn er at den giver et helhedsbillede af byerne på Fyn, der har vist sig som et godt grundlag for at debattere byernes roller og samspil og udvikle et nyt tidssvarende by-mønster, hvor relationer mellem byerne og mere individuelle byroller er mere i fokus end i den traditionelle bymønstertænkning. PULS-Fyn er et regionalt projekt, men metoden kunne også anvendes i en kommune.

Grundlag for at øge lokal bevidsthed om byroller
PULS-Fyn er i Nyborg Kommune blevet brugt i et debatoplæg som optakt til planstrategien og danner baggrund for byrollerne i planstrategien. PULS-Fyn har været et godt grundlag for at øge den lokale bevidsthed om byernes roller og for at tage stilling og prioritere. Eksempelvis har landsbyrådet i Nyborg Kommune på deres årsmøde peget på Ullerslevs og Ørbæks betydning for landsbyerne.

Eksempler på analyser af bymønster og byroller:

Optakten til kommuneplanstrategien for Nyborg Kommune: Kommuneplanstrategi Baggrundsmateriale til den offentlige debat maj - august 2007 (pdf)

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

22.09.08

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania