Detailhandelsanalyse i Helsingør Kommune

Detailhandel i samspil med bykvaliteter

 

Helsingør Kommune har udarbejdet en detailhandelsanalyse for hele kommunen, der skaber overblik over indkøbsmønstre samt vurderer de fremtidige udviklingsmuligheder. Med afsæt i en rundbordssamtale med erhvervsliv om rapportens konklusioner er kimen lagt til en styrket detailhandel.

Indhold i analysen
Detailhandelsanalysen består af
1. En analyse af den eksisterende butiksstruktur (placering, størrelse, omsætning) og udviklingen i butiksmassen
2. Interviews af forbrugere, restaurationsejere og butiksindehavere.
3. En række sammenligninger med generelle udviklingstendenser, lovgivning og andre regionale forhold, der kan have betydning for de fremtidige udviklingsforhold.

Nyt billede af detailhandelsudviklingen
Analysen kommer med mange interessante konklusioner. For eksempel kan årsagen til en faldende omsætning i detailhandlen i de seneste år ikke alene tilskrives faldende svenskerhandel, men skal også findes i stigende udpendling og øget konkurrence i en region, hvor byer som Hillerød og København hele tiden opruster sin detailhandel. Dette er ikke helt lykkedes i Helsingør. Rapporten peger på manglende investeringslyst og begrænset udbud indenfor visse brancher som den primære årsag til omsætningsnedgangen. Hertil kommer, at mange butikker er små og har svært ved at efterleve et stigende krav til udvalget.

Detailhandel afgør ikke byens tiltrækningskraft alene
I rapporten anbefales Helsingør Kommune at øge planlægningsindsatsen og øge samarbejdet med detailhandlen, men samtidig at være opmærksom på relaterede erhverv som cafeer og restauranter i sammenhæng med offentlige kompetenceområder som bymiljø, trafikforhold og kulturudbud. Rapporten slår fast, at det er det samlede udbud og byens kvaliteter i øvrigt, der afgør byens tiltrækningskraft. Detailhandel bør ikke tænkes isoleret.

Del af grundlag for fremtidsvision
Detailhandelsanalysen er én af flere analyser, der indgår som baggrundsanalyser for Helsingørs planstrategi. Ved at have foretaget et solidt fodarbejde har kommunen haft et godt fundament at stå på i planstrategi-processen, hvor de har bredt vingerne ud og udviklet et meget farverigt og kreativt oplæg til en ny vision for Helsingør Kommune. Oplægget bygger på dybdegående undersøgelser af brugerens og borgernes behov og ønsker. Undersøgelserne er foretaget ved, at de tilknyttede rådgivere en overgang nærmest flyttede til Helsingør, interviewede og fulgte en masse mennesker på nært hold og iagttog livet, som det udspillede sig. Et af formålene var at komme et spadestik dybere end ”bare” med almindelige spørgeskemaundersøgelser – nemlig ifølge indledningen til visionen at komme tættere på folkesjælen.
Detailhandelsanalysen og de andre analyser er det bagvedliggende grundlag for fremtidsvisionerne for kommunen, og fremgår af appendixet til visionsoplægget

Eksempler på detailhandelsanalyser:

Analyse af detailhandlen Helsingør Kommune (pdf)
1 Visionsoplæg – introduktion og baggrund (pdf)
2 Visionsoplæg – forslag til ny vision (pdf)
3 Visionsoplæg – forslag til initiativer (pdf)
4 Visionsoplæg - appendix (pdf)

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

22.09.08

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania