Kommuneplanlægning i Faaborg-Midtfyn Kommune

Baggrundsanalyse med udgangspunkt i vækstelementer


Som optakt til planstrategi- og kommuneplanarbejdet har Faaborg-Midtfyn Kommune udarbejdet en bred baggrundsanalyse.
Analysen tager udgangspunkt i de overordnede vækstdrivere, der kendetegner samfundsudviklingen, og relaterer de generelle udviklingstræk til udfordringer og muligheder for Faaborg-Midtfyn Kommune. Som eksempler fokuseres der på de kreative erhvervs muligheder i kommunen, og på hvad de moderne livsformer stiller af krav til bosætningspolitikken.

Indhold i analysen
Næste skridt omfatter en analyse af ”kommunens tilstand”. Ved hjælp af en række nøgledata tegnes et billede af kommunen som samlet enhed og de interne mønstre. Analysen bliver brugt som afsæt til at afgrænse lokalområderne med hver deres karakteristika og planmæssige udfordringer og behov. Som eksempler kan nævnes:
• Årslev-området – forstæderne til Odense (god befolkningsvækst med stor andel unge familier – kvalitet og udbud i by og byudviklingsområder som fokusområder i planlæg-ningen)
• Ringe-området – bosætnings- og erhvervsbyen i centrum (god befolkningsudvikling og er den nye kommunes stærkeste erhvervsby – fokus på bl.a. kulturby og kvalitet i by-områder i planlægningen)
• Ryslinge- og Brobyområderne – landdistrikterne (mange ældre, lave indkomster og vanskeligt ved at tiltrække nye beboere – behov for en kursændring i områdets plan-lægning)
• Faaborg-området - de fynske alper og kysten (tiltrækker veluddannede og højindkomstgrupper, men svag befolkningsvækst og nedgang i arbejdspladser – behov for ny planlægning, der udnytter byens store potentialer i dens meget store bymilø- og land-skabskvaliteter).

Styrker og svagheder
For hvert af lokalområderne er der et opsamlingsskama (SWOT-analyse), der giver et overblik over områdernes styrker, udfordringer, trusler og muligheder. Endelig følges analyserne op med ideer til ”lokale byggesten” for bosætning og erhverv.

Her kan du læse Faarborg-Midtfyns Planstrategi 2008 (pdf) og downloade baggrundsanalysen: Udviklingsstrategi Faaborg-Midtfyn kommune


 

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

22.09.08

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania