Kulturarv i planarbejdet

Aktiv brug af kulturarv i kommuneplanlægningen


Haderslev Kommune blev i foråret 2006 sammen med Hjørring, Aalborg og Hvidovre udvalgt som kulturarvskommune af Kulturarvsstyrelsen. Udvælgelsen betød, at de fire kommuner på hver deres måder skulle indtænke kulturarven i den kommunale planlægning. I Haderslev er der udarbejdet et strategioplæg, ”Haderslev kulturarvskommune”, som i oversigtlig form præsenterer resultaterne af arbejdet. Oplægget er efterfølgende indarbejdet i kommunens planstrategi.
I projektet er landskabsbåndet mellem Aarøsund og Gram udpeget som det gennemgående kulturmiljø i kommunen. I dette markante landskabstræk fremstår Aarøsund, Haderslev Bymidte Tørning Mølle og Gram som veldefinerede punkter af betydelig kulturhistorisk tyngde, hvor-for der er valgt at sætte fokus på disse fire kulturmiljøer, også i planstrategien.

Indhold i analysen
Lige fra starten af projektet er der tilstræbt et højt folkeligt engagement. Der har derfor været gennemført mange interviews, såvel kvalitative som kvantitative, rundbordsdiskussioner samt feltture. Dertil kommer, at der er udviklet et internetbaseret værktøj, som giver mulighed for en løbende dialog.
Projektets metode har fulgt tre parallelle spor i afdækningen af stedernes særlige karakterer og potentialer.
1. De fysiske spor som arkitektur, landskabstræk og strukturer er afdækket gennem besigtigelser samt kort- og litteraturlæsning.
2. De sociologiske spor i form af daglig praksis, holdninger, opfattelser og egnsbestemt mentalitet er afdækket gennem 125 interviews, som er sammenholdt med erfaringer fra lignende undersøgelser.
3. De historiske spor dækker over faktuelle begivenheder og personer, der kan knyttes til de givne steder. Afdækningen af dette spor har hovedsageligt været lagt i hænderne på Museum Sønderjylland.

Styrker og svagheder
Metoden dækker godt og bredt ved både at rumme de kvalitative og kvantitative data. Det har også været spændende at kombinere input fra de mange forskelligartede medier, spændene fra loggen på diskussionsforumet på nettet til feltturerne ”i marken”. Omfanget af analysen er muliggjort af, at Haderslev blev udpeget som kulturarvskommune. Men for kommuner, der er inte-resserede i at arbejde med kulturarven i deres planarbejde, kan de plukke de elementer, de finder relevante i ovenfor beskrevne metode.

Kulturarven som løftestang
Kulturarven spiller en stor rolle i Haderslevs kommuneplanstrategi, hvor den sammen med sundhed og lokal agenda 21 er et gennemgående tema for planstrategiens seks fokusområder. Konkret har Byrådet målsætninger om at nyttiggøre og bruge kulturarven i forhold til øget turisme, især helårsturisme, øget bosætning, gennem synliggørelse af områdets særlige kvaliteter, og fremme sammenhængskraften i den nye kommune gennem tydeliggørelse af en fælles karakter. 
 
Her kan du læse strategioplæget for Haderselv som Kulturarvskommune (pdf).
Læs Haderslev Kommunes Planstrategi (pdf).

 

Andre links der beskriver kulturarv:
Kulturarvsstyrelsen -  www.Kulturarv.dk
Bygningskultur Danmark - www.Bygningskultur.dk


 

 

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

22.09.08

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania