Faaborg-Midtfyn Kommune

Detailhandel og bymidtestrategier

Evaluering

Eksempelprojektet er nu afsluttet og evalueret.

Det har været meget positivt for kommunen at opleve, at samspillet mellem enkle og mindre ressourcekrævende analyser og dialogen med de forskellige fora har kunnet kvalificere og pege på konkrete handlinger, der kan føre til en fremtidig positiv udvikling i Faaborg.

Erfaringerne omkring samspillet mellem analyser og dialog med forskellige fora kan du læse mere om i den korte opsamlende evaluering eller den samlede evaluering.

I projektet er der gjort gode erfaringer med inddragelse af investorer ved en opsøgende indsats.

Opsøgende indsats ifht. investorerne (september 2009)

 

I udarbejdelsen af masterplanen for Faaborg, var det vigtigt at de forslag til udviklingsprojekter, som masterplanen ville komme til at indeholde både ville være gode for byen, og ville være økonomiske interessante for investorer m.v, så planen i store træk kunne realiseres.

Et vigtigt delmål i projektet var således at få investorer til at vurdere, de forslag vi havde til udviklingsprojekter for Faaborg by.

Vi erkendte tidligt, at vi selv måtte være opsøgende ifht. investorerne - de kom ikke af sig selv. Vi havde ikke umiddelbart kontakt til relevante og interessante investorer, hvorfor vi benyttede projektets konsulentfirma - COWIs kontakter, og fik 2 investorfirmaer til at komme til Faaborg, på 2 forskellige dage - til besigtigelse og til en gennemgang af projekterne.
Besøget af investorerne betød ændringer i flere af udviklingsprojekterne, og erfaringerne er, at projekterne samlet set blev bedre af det. Endvidere betød besøget af investorerne en tryghed for planlæggerne men også for politikerne, fordi der i sidste ende ville blive tale om en plan som både ville være god for byen, borgerne men som også ville være interessant for investorer.
Det er imidlertid for tidligt at sige noget om, hvorvidt metoden virker i relation til investorerne, da det blev finanskrise kort før forslaget til masterplan blev offentliggjort. Men en erfaring er efterfølgende, at opsøgende arbejde i forhold til investorer, så man kan være på forkant med deres tanker om projekter, er en farbar og nødvendig fremgangsmåde, hvis vi vil have realiseret vores planer - også selv om der er finanskrise.

Faaborg bymidte i udvikling

 

Bylivet og handelslivet i Faaborg er påvirket af hård konkurrence fra Svendborg og Odense, der giver sig udslag i at de mere specialiserede indkøb og andre byaktiviteter i stigende udstrækning flyttes fra byen. Faaborg har som gammel købstad en række udviklingspotentialer, der blot venter på at blive udnyttet rigtigt. På den baggrund er der udarbejdet en masterplan med mål og konkrete projektforslag, der skal give Faaborg
fornyet kraft og udvikling. Læs masterplanen, del 1 og del 2.

Analyse af forholdene i Faaborg midtby

 

En vigtig del af Plan09 projektet er analyse af forholdene i Faaborg midtby gennem interviews og i en parkeringsanalyse. Parkeringsanalysen består af en analyse af parkeringskapaciteten og i hvilken grad parkeringspladserne er i brug. Brugen af Faaborg midtby er blevet kortlagt via interviews.

Faaborggenserne blev telefoninterviewet, og de udtrykte bl.a. ønske om mere liv i bymidten - at få et bedre butiks- og kulturudbud. Af mere konkrete forbedringer blev der opfordret til at butikkernes åbningstider bliver ensartede, og at bilerne fjernes fra strøgområdet hele året. Turister ved lystbådehavnene og på campingpladserne i Faaborg fremhævede den gode stemning, hyggen, atmosfæren og byens liv, da byens størrelse gør den nem at overskue og færdes i. Læs interviewundersøgelserne med borgerne og turisterne.

Kort om projektet

Eksempelprojektet er et samarbejde mellem Vordingborg og Faaborg-Midtfyn kommuner. I begge kommuner er bylivet og handelslivet presset af større handelsbyer udenfor kommune.
Målet er udvikle enkle analyseformer, der sikrer en opfølgning på detailhandelsplanlægningen, samt at komme med innovative bud på hvordan der indpasses nye butikker og oplevelsesrum i den eksisterende bymidte.
Der arbejdes med et detailhandelsbarometer og vurdere af kundeflow i gågaderne som parametre til at understøtte planlægningen.

Læs mere om projektet i projektplanerne:

Kontaktperson Faaborg-Midtfyn Kommune:

Skrevet af:

09.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania