Guldborgsund Kommune

Tre dage til søs på en lokalpolitisk Galathea-ekspedition og proces i fagudvalgene efterfølgende.

En lokalpolitisk Galatheaekspedition

Den nye kommunalbestyrelse for Guldborgsund Kommune sejlede på rundtur til kommunens forskellige bysamfund, tidligere seks kommuner. Udarbejdelse af planstrategien var dagsordenen.

Kort om projektet

Læs Projektplanen Guldborgsund.
Download en printvenlig opsamling af eksempelprojektet (pdf) (fra publikationen "Plankultur i udvikling")

  • Projektets aktiviteter omfatter bl.a.:
    Udarbejdelse af alternative scenarier for den fremtidige rollefordeling mellem byernes i den nye storkommune (bymønster).
  • Tidlig borgerinddragelse i planstrategiprocessen: Offentlig fremlagt køreplan for processen samt afprøvning af "ressourcebaserede dialogmetoder". 
  • Nogle ”sværdslag” undervejs i processen. Ambitionen var at formulere en fælles vision for udviklingen af byerne i Guldborgsund Kommune. Borgerne blev også inddraget – netværk, subkulturer og ildsjæle i lokalsamfundene blev kortlagt og aktiveret.

Læs her en status over forløbet efter ekspeditionen af planchef Peter Vergo, juni 07.

Eller fra oktober 07status over processen.
Få dit eget indblik i ekspeditionen og dens processer ved at se en række film derfra.
Se også de oplæg og metoder  som konsulentbureauet Kuben anvendte undervejs på ekspeditionen.
Gå direkte til interviewet 5 kommuner og 5 pointer med hvor bl.a. Kaj Petersen, Guldborgsunds borgmester.
Projektets egen evaluering finder du også.

Om selve Galathea-ekspeditionen

Læs om ekspeditionen på Guldborgsund Kommunes hjemmeside.

Download her Guldborgsund Kommunes tre pjecer til ekspeditionen: 

Læs artikel fra Danske Kommuner om Galathea-ekspeditionen.

Oplæg fra Kuben på ekspeditionen

Er glasset halvt fyldt eller halvt tomt? - et oplæg til en visionsproces.

Metoden: Temadrøftelsens tre trin - anvendt til debatterne på ekspeditionen.
ABCD - oplæg om metoden: Asset Based Community Development
Oplæg om borgerinddragelse.
Præsentation af scenarie-værkstedsmetoden.

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

 

Plan09
Sekretariatet
Haraldsgade 53
2100 København Ø
tlf. 72 54 47 81
Plan09@blst.dk

Skrevet af:

04.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania