Klima

Mange kommuner har politiske ambitioner om at gøre en indsats i forhold til klimaet, men kun få kommuner har for alvor omsat de politiske ambitioner til konkret, fysisk planlægning. Styrk arbejdet med temaet klima med konkrete værktøjer.

CO2 beregninger

Plan09 har udviklet en enkel beregningsmetode, så du kan vurdere CO2-udledningen fra nye arealudlæg og samtidig kvalificere miljøvurderingen. Formålet er at kvalificere arbejdet med bæredygtig byudvikling samt miljøvurderinger i kommuneplanlægningen.

 

Hent beregningsmodellen her eller læs mere om hvordan du kan foretage dine egne CO2-beregninger.

Lokaliseringspolitik

Det er muligt at reducere CO2 emissioner fra transport ved at gøre lokaliseringspolitik en større del af kommuneplanlægningen. Planlægning kan sikre adgang til job, indkøb, services og kultur- og fritidsaktiviteter med offentlig transport, gang og cykling.

Download publikationen her.

Plan09 eksempelprojekter

De tre klima kommuner Albertslund, Frederikshavn og Sønderborg har bl.a. udarbejdet et virkemiddelskatalog, som har til formål at udpege forskellige CO2-reducerende virkemidler i kommuneplanlægningen.

Hedensted, der arbejdede med tilpasning og klimastrategi, har udpeget klimahåndteringsområder i deres kommuneplan. Udpegningen skal sikre lavliggende områder mod oversvømmelser de kommende år.

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

16.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania