Seminarrække om byernes planlægning

Seminarrække om byernes planlægning.

Status, nov. 2008

Da der fra kommunerne er tilbagemeldinger om, at der er meget stor travlhed med kommuneplanlægningen i slutningen af 2008, er der en pause i aktiviteterne.
Kontakt  , hvis du mener tiden er inde til et nyt møde.

Seminar #02 - Detailhandel i de mindre byer

Seminar #02 var planlagt til afholdelse den 29. september med Vordingborg Kommune som vært.

På grund af for lille tilslutning er seminaret udskudt.

Emnet vil fortsat være detailhandelsplanlægning, og der tages udgangspunkt i Vordingborg Kommunes og Faaborg-Midtfyn Kommunes fælles eksempelprojekt . Der vil derfor være hovedvægt på de særlige udfordringer ved detailhandelsplanlægningen i de mindre byer.

Seminar #01 - Bymønster

Det første seminar om byernes planlægning blev holdt i Aalborg den 26. maj 2008 og handlede om kommunernes arbejde med at definere et nyt bymønster.

Der blev taget udgangspunkt i de foreløbige erfaringer fra Aalborg Kommunes Plan09-eksempelprojekt om emnet. Derudover var der oplæg fra Ole B. Jensen (professor ved Aalborg Universitet), Marie Louise Hartwig Widding (Gribskov Kommune/NYP) og Claus Josefsen (Ringkøbing-Skjern Kommune), som også alle var med til at sætte dagsordenen for dagens debatter, som blev ledet af Ellen Højgaard Jensen, direktør for Dansk Byplanlaboratorium.

Mere om bymønstre

Læs projektbeskrivelsen af Aalborg Kommunes projekt ”nye byroller i kommuneplanlægningen” der tager udgangspunkt i behovet for at udvikle et nyt byrollekoncept for den sammenlagte kommune.

På Plan09’s hjemmeside kan du allerede nu læse mere om bymønstre .

Forslag til temaer

Temaerne til møderne skal tage udgangspunkt i kommunernes ønsker og behov. Skriv en mail til plan09 hvis du har en god ide til et tema. Plan09s bud på hvilke temaer der kunne være relevante for de kommende seminarer:

Byen og vejen

Mange kommuner ønsker at synliggøre lokale virksomheder ved at udlægge nye arealer langs motorveje og hovedveje. Arealerne bliver meget synlige i byernes udvikling og påvirker samspillet mellem by og land. Derfor arbejder en række kommuner med at skabe større kvalitet i planerne for ny arealer langs motorveje og andre veje.
Læs mere om problematikken i Silkeborg Kommunes Plan09 eksempelprojekt 'Mellemland ' - der netop tager udgangspunkt i det tomrum, som næsten altid opstår mellem en større vejføring igennem eller på kanten af en by.

Nye metoder i detailhandelsplanlægningen

Målet med Plan09s eksempelprojekt i samarbejde med Vordingborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner er at udvikle enkle analyseformer, der sikrer en opfølgning på detailhandelsplanlægningen, samt at komme med innovative bud på hvordan der indpasses nye butikker og oplevelsesrum i den eksisterende bymidte. Der arbejdes med nye analyser af sammenhængen mellem aktiviteter i byen og detailhandlen, fx vurdering af kundeflow i gågaderne som parametre til at understøtte planlægningen.

Sammenhæng mellem fysiske planlægning og den kollektive transport

Kommunerne har med den nye lov om trafikselskaber fået en central rolle i planlægningen af den kollektive bustrafik. De får et bestilleransvar for kollektiv trafik, og dermed også ansvaret for at fastlægge det serviceniveau, der ønskes lokalt. Det giver mulighed for i højere grad at sammentænke den kollektive trafik med den fysiske planlægning. I Roskilde Kommunes Plan09 eksempelprojekt hander om fortætning med udgangspunkt i at sammentænke analyserne vedrørende byarkitektur og kollektiv trafik.

 

Kontakt

Planlægger
Tlf.: 7254 4731

  

  Netværk


  Plan09s vision


   Køreplaner for Kommuneplan 2009


Skrevet af:

21.09.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania