Morsø Kommune

Morsø Kommune har arbejdet med landskabsplanlægning og kompetenceudvikling i forvaltningen

Evaluering

Projektet i Morsø Kommune er afsluttet og evalueret. Download printvenlig evaluering
Klik dig videre til en oversigt over samtlige produkter fra projektet.

Dyk ned i kommunens oprindelige, længere evaluering af eksempelprojektet, hvis du vil have flere nuancer og detaljer.
Her på siden finder du projektets materiale i kronologisk orden, begyndelsen er i bunden!

 

Den interne landskabsuddannelse er et centralt element i Morsø Kommunes eksempelprojekt. Der er arbejdet med teori, lovgivning, gruppediskussioner og to konkrete cases:

  • Udvidelse af en kvægbedrift
  • Tilbygning til eksisterende erhverv i det åbne land

NIRAS og Morsø Kommune har nu sammenfattet erfaringerne, så andre kommuner selv kan igangsætte tilsvarende initiativer:

Landskabsanalyser og anbefalinger færdige (august 09)

Morsø Kommune har udarbejdet landskabsanalyser, -vurderinger og anbefalinger til planlægningen for 15 delområder på øen. Se eksempler på de opsamlende rapporter i oversigten over produkter fra projektet.

Landskabskarakterkortlægningen afsluttet og indtænkt i planlægning og sagsbehandling

Morsø Kommune har nu afsluttet landskabskarakterkortlægningen, hvor Øen er inddelt i 15 landskabskarakterområder og kystforlandet er afgrænset. Dan dig et kort overblik over arbejdsprocessen.

For at sikre at projektets resultater anvendes i planlægning og sagsbehandling er der desuden gennemført endnu en workshop, hvor 15 medarbejdere fra kommunens landbrugs-, byggesags, natur-, vand- og planlægningsteams deltog.

Projektet nærmer sig dermed afslutning og evaluering.

Eksempler på analyser af landskaber, natur, kulturmiljøer og rekreation

 

Morsø Kommune har sammenfattet viden om kulturmiljøer, natur, ferie og fritidsanlæg, geologi mv. i en række faktablade. Se eksemplerne og læs mere om erfaringerne. Eksemplevis deltog 4 repræsentanter fra afdelingerne Byplan, Landbrug, Natur og Grundvand i feltbesigtigelserne for sikre forankring i hele Natur og Miljø.

Valg af delområder - anbefalinger til planlægning og forvaltning

Udover den overordnede analyse, som dækker hele kommunen, fokuserer Plan09-projektet på en række geografiske delområder, hvor udviklingspresset er størst. Der er udvalgt følgende delområder:

  • Midtmors - landbrug og byudvikling
  • Agerø - tekniske anlæg
  • Erslev Kær - natur
 

For de pågældende landskabsområder gives anbefalinger til hvordan planlægning og forvaltning af de nævnte temaer (udviklingstendenser) bedst inddrager hensynet til de landskabelige interesser. Disse anbefalinger udarbejdes som nævnt kun for dele af kommunens areal og fungerer som skabelon for hvordan arbejdet med tiden kan gennemføres for hele kommunens areal.

Nyt fokus på landsbyernes omgivende landskaber

 

På Mors kører arbejdet med revisionen af kommuneplanen parallelt med kommunens Plan09-projekt, og der er løbende dialog omkring sammenhængen mellem kommuneplan og Plan09-projektet. Det har resulteret i justeringer således at Plan09-arbejdet med landskaber, kulturmiljøer, natur og geologi leverer input til så mange af kommu-neplanen temaer som muligt – udover det oprindelige fokus: friluftsliv og turisme.

PLAN09-projektet har landskab og oplevelser tilknyttet kulturmiljøer, natur og geologi i det åbne land i fokus og munder ud i en fladedækkende beskrivelse af kommunens landskaber, som vil styrke mulighederne for at inddrage de landskabelige og oplevelsesmæssige kvaliteter i landzoneadministrationen.
Til kommuneplanarbejdet leverer Plan09-projektet fladedækkende input på følgende områder:

  • Bymønster - beskrivelse af landsbyerne og det omgivende landskab.
  • Friluftsliv og turisme – vurdering af landskabernes potentiale for styrkelse af øens profil på frilufts- og turistmæssige oplevelser.

Igangsættende møde og procesplan

 

Fredag den 7. marts var der igangsættende møde på Plan09 eksempelprojektet ”Helheder og kompetencer i det åbne land” i det gamle byfornyede Morsø Jernstøberi med deltagelse af 17 medarbejdere og ledere fra Plan, Byg og Miljø og 2 NIRAS Konsulenter. Læs mere om det igangsættende møde.

Kort om projektet

Morsø Kommune ønsker at arbejde helhedsorienteret med planlægningen af det åbne land ved at integrere analyser af turisme, landskab, natur og kulturhistorie. Der gennemføres bl.a. en oversigtlig landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden, en identifikation af kulturhistoriske kvaliteter samt en kortlægning afnaturværdier.Sideløbende med det metodiske og fagligearbejde med kommuneplanen gennemføres et kompetenceudviklingsforløb i forvaltningen i form af en ”Landskabsuddannelse”, som bl.a. skal styrke sammenhængen mellem planlægning og sagsbehandling. Læs mere i projektplanen.

 

Opgaven løses i samarbejde
med NIRAS konsulenterne.

Kontaktperson
hos Morsø Kommune:
tlf. 99707080

Skrevet af:

04.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania