ByplanBlog er en byplanfaglig blog, drevet af Dansk Byplanlaboratorium, som henvender sig til alle, der arbejder med eller interesserer sig for byplanlægning og udviklingen af land og byer. Formålet med ByplanBlog er at skabe et debatforum, hvor relevante byplanfaglige emner kan sættes på dagsordenen og debatteres.
Hvis du har en kommentar eller har noget på hjerte, er du velkommen til at benytte de dertil indrettede kommentarfelter eller sende os en mail med dit indlæg. Alle indlæg på Byplanblog er udtryk for skribentens personlige holdning

Abonner på ByplanBlog

Blog

Byplanlægning

Ellen Højgaards nytårstale

Jeg ønsker mig et by- og boligministerium i 2019. Regeringen ser fejlagtigt ud til at tro, ...
Liveable

Når vi udvikler byer til børn

I de senere år er antallet af timer, hvor børn leger udendørs, faldet drastisk. Samtidig er ...
Byplanlægning

Gellerup viser vejen i god strategisk byledelse

Der tales meget om strategisk byledelse i dansk byudvikling, og ofte er fokus på at skabe ...
Samskabelse

Kan vi lære af de frivillige byudviklere?

Planlæggere arbejder ofte tæt sammen med lokale, frivillige aktører i forbindelse med byudviklingsprocesser. Et EU projekt ...
Fingerplanen

I læ af Lynetteholmen?

Forslaget om etablering af fremskudte øer der skal beskytte København mod havvandsstigninger og give plads til ...
Landsbyer

Brug byfornyelsen bedre

Af Finanslovsforslaget fremgår det at der afsættes nye midler til landsbyerne. Desværre er der blot tale ...
Turisme

Landligger i pagt med naturen?

Carporte og græsplæner fortrænger mange steder naturen og særpræget i sommerhusområderne. Men skal sommerhuset være parcelhus ...
Byplanlægning

Mere fokus på markedet i byplanlægningen

Mange embedsmænd og politikere i de danske provinskommuner drømmer om at skabe nye..
Fingerplanen

Fingerplanen er vigtig for København

Blå og grønne åndehuller er afgørende for københavnerne og deres velbefindende. ...
Udsatte boligområder

Kan vi bulldoze os ud af ghettoens problemer?

Spørgsmålet har fået fornyet aktualitet siden Lars Løkke i sin nytårstale beskrev de udsatte
Fingerplanen

Til gavn for hele hovedstaden

Revisioner af fingerplanen og detailhandelsvejledning skal skabe mere af det gode liv i hele hovedstaden. Det ...
Detailhandel

Vi skal genopfinde bymidten

For nyligt kunne man i Politiken læse Karsten Ifversens artikel om storcenteret Kronen i Vanløse. Artiklens ...
Landsbyer

Ambitiøse eksperimenter i landdistrikterne

Der eksperimenteres i landdistrikterne. Lokalt organiserede transportsystemer og andelsklynger
Fingerplanen

Fælles udfordringer kræver fælles plan

Befolkningen i hovedstadsområdet ventes at stige med cirka 200.000 mennesker frem mod 2030. ..
Trafikplanlægning

Hvor blev den store vejplan af?

Motorveje er ærefrygtindgydende. De er på samme tid massive barrierer gennem natur og landskab, og vitale ...