Plan09 - oplæg

Her finder du en en oversigt over de oplæg, foredrag osv. som Plan09 har holdt.

Materiale fra oplæg og præsentationer

2009

Udvikling af byen - erfaringer fra Plan09 i en brydningstid (pdf)

Lavkonjunktur og klimadebat stiller nye, skrappe krav til planlæggerne. Oplægget fokuserer på hvordan erfaringer fra Plan09s eksempelprojekter kan styrke arbejdet med bl.a. byomdannelse og kollektiv trafik.

Oplægsholder: Svend Erik Rolandsen
Sted og dato: Landinspektørforeningens årsmøde, Nyborg Strand, den 30. jan. 2009

Fra udstykningsplaner til Plan09 (pdf)
Planlægningen har været præget af skiftende idealforestillinger gennem de sidste fire årtier. Indlægget handler om tidsånden og planlægningen før, mellem og efter to kommunalreformer.
Oplægsholder: Niels Østergård
Sted og dato: Landinspektørforeningens årsmøde, Nyborg Strand, den 30. jan. 2009

Det er mest en hjemmeside!(pdf)
Få af de nuværende digitale kommuneplaner er tænkt og udformet digitalt. Få nogle tips til, hvordan du begynder at lave fuldblods digitale kommuneplaner, for det arbejder Plan09s eksempelprojekt om udvikling af digitale kommuneplaner med.
Oplægsholder: Christina Krog
Sted og dato: Byplanlaboratoriets kursus om digitale kommuneplaner, den 2. feb. 2009.

The Danish Planning System (pdf)
Engelsksproget præsentation af kommunalreformen og plansystemet, som det er defineret i planloven. Afsluttende reflektioner fra Plan09-aktiviteterne.
Oplægsholder: Niels Østergård.
Sted og dato: AESOP International Academic Forum, Aalborg Universitet, den 12. feb. 2009.

2008

Plankulturen lige nu (pdf)
På årsmødet for Forening af danske planchefer satte Plan09 scenen og fremhævede en række tendenser spottet i den kommunale plankultur midt i Kommuneplan 2009-processen. Læs mere om de andre oplæg på årsmødet, bl.a. erfaringer fra Vejen og Roskilde Kommune
Oplægsholdere: Svend Erik Rolandsen & Christina Krog 
Sted og dato: Planchefernes årsmøde, den. 21. november 2008.

Bedre borgerdeltagelse (pdf)
Borgerne er også brugere og kunder, hvilket udfordrer forvaltningens tradition for og syn på borgerdeltagelse. Oplægget præsenterer en række konkrete metoder til at blive klogere på, hvad borgerne ønsker og drømmer om. Og de tager alle afsæt i kommunikation.
Oplægsholdere: Svend Erik Rolandsen & Christina Krog
Sted og dato: Vestegnens planforum, den 11. november 2008.

Aktuelle eksempelprojekter (pdf)
Præsentation af Plan09s 17 aktuelle eksempelprojekter, som er i fuld gang.
Oplægsholder: Svend Erik Rolandsen 
Sted og dato: Miljøcenter Odense, den 7. februar 2008.

Digitale kommuneplaner 2009  (pdf)
Om hvad der rør sig i Plan09s netværk om digitale kommuneplaner, fx hvorfor fokus på brugere og målgrupper har stor betydning for en vellykket digital kommuneplan.
Oplægholder: Christina Krog
Sted og dato: Byplanlaboratoriets kursus "Digital planlægning", d. 17.-18. jan.08.

2007

Hvad kan vi med RUP’en og planstrategien? (pdf)
Et bud på samarbejdsflader mellem Region Midtjylland og kommunerne i arbejdet med planstrategierne og den regionale udviklingsplan.
Oplægsholder: Svend Erik Rolandsen
Sted og dato: Region Midtjylland og regionens kommuner, 4. september 2007

De regionale udviklingsplaner (pdf)
Det nye plansystem med regler om regionale udviklingsplaner - foventninger til indhold og metoder og relationer til kommunernes regionale rolle.
Oplægsholder: Niels Østergård
Sted og dato: 1000mile's seminar på Hindsgavl Slot 31. august 2007

Nyt kommunalt Danmarkskort - Plan09 og nyt plansystem 2007 (pdf)
Enkelt fremstilling af kommunalreformen og det nye plansystem med landsplanlægning, regionale udviklingsplaner og kommunernes planlæning samt Plan09s aktiviteter.
Oplægsholder: Niels Østergård
Sted og dato: Det norske Miljövernedepartements seminar i Kongsvinger 29. august 2007

Plan09 og plankulturen – til debat! (pdf)
Et første bud på udvikling af et diskussionsoplæg til planafdelingens arbejde med kommunens egen ”plankultur”. Hvilke spørgsmål, emner og metoder kan man tage fat på i diskussion om udvikling af ”plankulturen”?
Sted og dato: Kursus i "Planloven i praksis" afholdt af Dansk Byplanlaboratorium, Middelfart, 27. august 2007
Oplægsholder: Svend Erik Rolandsen

Plan09 og den nye planstrategi! (pdf)
Diskussionsoplæg på politisk temamøde i Fredensborg Kommune. Overvejelser om planstrategiens rolle, inspiration fra andre kommuner, aktuelle udfordringer for Fredensborg Kommune og spørgsmål til debat.
Sted og dato: Fredensborg Kommune, 18. juni 2007
Oplægsholder: Svend Erik Rolandsen

Causeri: Gamle og nye veje i planlægningen (pdf)
En mosaik med højdepunkter i dansk planlægning fra Fingerplanen til i dag - med afslutning om de aktuelle udfordringer 2007-2009 og Plan09s rolle.
Oplægsholder: Niels Østergård
Sted og dato: Åben land konferencen på Kollekolle 7. juni 2007

Strategiprocesser og Plan09-aktiviteter (pdf)
Oplæg for Nordjyske planlæggere om plankultur. Erfaringer fra de første planstrategier samt Plan09s aktiviteter frem til juni 07 og efterårets udfordringer.
Sted og dato: Nordjyske Planlæggere, Aalborg, 7. juni 2007
Oplægsholder: Svend Erik Rolandsen

Planstrategi 2007 og den nye plankultur (pdf)
Et overblik over erfaringerne med de første planstrategier i 2007, med særlig fokus på kommunernes rolle i den regionale udvikling.
Sted og dato: Danske Regioners planchefnetværk, København, 31. maj 2007
Oplægsholder: Svend Erik Rolandsen

Se hvor og om hvad en Plan09'er holdt oplæg i 2006  og i  2007

Skrevet af:

15.05.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania