Netværk om byomdannelse

Plan09s netværk om byomdannelse.

Materiale fra møde #03:
Kriminelle planlæggere? - jura i byomdannelse

Med udgangspunkt i planerne om omdannelse af Hersted Industripark i Albertslund drøftede vi til mødet de juridiske udfordringer, løsninger og faldgruber i byomdannelsesprojekter.
Her kan du læse opsamlingen fra mødet.
Deltagerlisten inkluderede kommunale praktikere, en lille håndfuld konsulenter samt tre eksperter indenfor jura og planpraksis.

 Kriminelle planlaeggere

- Se mere i Invitationen til møde #03 i byomdannelsesnetværket.
- Se også præsentationen af Hersted Industripark (pdf).
- Ved mødet blev publikationen Mental byomdannelse (pdf) fra Indenrigs- og Socialministeriet nævnt.
- Notatet Midtertidige aktiviteter som værktøj i byudviklingen(pdf) fra Århus Kommune kan i øvrigt også være af interesse.

Materiale fra netværksmøde #02 - værdistigninger

Det er let at opgøre omkostning-erne, men vanskeligt at opgøre værdien og spin-off effekterne af investeringer i infrastruktur, transport, byrum, natur etc.

Ikke desto mindre er viden herom en vigtig brik i dialogen om partnerskaber mellem offentlige og private investorer. Netværksmødet om værdistigninger blev afholdt i Hillerød den 12. juni kl. 12.30.

Læs opsamlingen fra netværksmødet.
Læs debatoplægget til mødet.
Læs program og deltagerliste for netværksmøde #02.

Læs også en analyse af værdistigninger i byudviklingsprojekter, som er udarbejdet af NIRAS for Plan09.

På netværksmødet var der mulighed for at se og høre:
NIRAS fremlægge resultaterne af projektet -Værdistigninger ved byudviklingsprojekter (pdf)
Ejendomsmæglerens bud på hvad der skaber værdi i byudviklingsområder (pdf)
Hillerød Kommune præsentere analysen af Stationszonen og Hammerslagskonceptet (pdf)

Materiale fra netværksmøde #01 - midlertidighed

Første netværksmøde blev afholdt i samarbejde
med Roskilde Kommune den 27. marts 2008 på Musicongrunden. Emnet var midlertidighed i byomdannelsen.

Besigtigelse_af_Musicon

Forslag til temaer i byomdannelsesnetværket

Plan09 har i samarbejde med Hausenberg og byplanprofessor Jens Kvorning identficeret en række centrale problemstillinger og temaer, som netværket eksempelvis kan beskæftige sig med.

Midlertidighed

Midlertidige aktiviteter som strategi for byomdannelse - hvordan kan planlægningen blive bedre til at udnytte potentialerne i midlertidige aktiviteter som element i byomdannelsen?

Værdistigninger

Hvordan kan vi i højere grad udnytte værdistigninger? Hvilke redskaber kan vi tage i brug? Hvordan kan man beregne eller vurdere værdistigninger i byomdannelsen?

Uformelle planer

Hvordan kan uformelle planer bruges som et laboratorium for udvikling af planlægningen og medvirke til at kvalificere byomdannelsen.

Udbygningsaftaler

Hvordan kan der skabes bedre rammer for at indgå aftaler med investorer er der mulighed for at sikre gevinster for begge parter i de nye udbygningsaftaler?

Relateret viden som du måske vil finde interessant

Her samler vi linkst til læsning anbefalet af netværkets deltagere:

  • På mødet d. 12. juni 2008 om værdistigninger deltog Ph.D.-stipendiat Finn Kjær Christensen fra Aalborg Universitet. Han anbefaler læsning af rapporten: "En forhandlet løsning - En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark", som kan downloades fra Københavns Universitets hjemmeside.
    Han skriver:
    "Undersøgelsen er udgivet i foråret af nyhedsbrevet Mandag Morgen. Undersøgelsen er interessant fordi den fokuserer på markedsmekanismer i forhold til prissætningen og udbuddet af byggegrunde samt på de centrale aktører: Kommunen og developeren. Den sætter derved ord på mange af de ting som foregår omkring prissætningen af byggegrunde og kommunens placering i dette. Desuden giver de mange cases og eksempler et interessant billede af, hvad der sker rundt om i kommunerne."
  • Læs også om fortætningsstrategier i Plan09's eksempelprojekter med Roskilde Kommune og Helsingør Kommune.
  • Læs om omdannelsen og revitaliseringen af Stationszonen i Hillerød.

 

Tilmelding og kontakt:
Mikkel Suell Henriques
Tlf.: 72 54 47 32
E-mail:

Skrevet af:

17.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania