Silkeborg Kommune

Mellemland - et udviklingsprojekt om forholdet mellem vej, by og landskab. Landskabsanalyse og byforståelse, sekvensbeskrivelser og udvikling af typologier.

Evaluering og opsamling

Med udviklingen og afprøvningen af sekvensanalysen og typologierne har Silkeborg Kommune fået et bedre udgangspunkt for planlægning af de motorvejsnære arealer, både mht. den videre lokal og kommuneplanlægning.

Evalueringen af projektet beskriver såvel gevinster som faldgruber i projektet, og med de to afsluttende hæfter:

har du et godt grundlag for at kigge projektet i kortene og lade dig inspirere.

 

Typolgierne klar til brug i den videre planlægning

Med offentliggørelsen af Silkeborg Kommunes digitale kommuneplan, er typologierne fra MELLEMLAND også blevet en del af kommuneplanens redegørelse.

Du finder MELLEMLAND i redgørelsen under punktet "Anden planlægning".

 

Mere inddragelse indenfor huset

Faserne G og H i projektets proces var oprindeligt med fokus på formidling og input fra offentligheden, via internettet. Pga afventen på Anlægsloven nåede projektet ikke at blive modent til at gå ind i denne fase, og projektet rettede i stedet fokus mod den interne formidling af projektet til planafdelingen samt Teknik og Miljøs andre afdelinger. Læs mere om projektlederens opskrift til et bredere ejerskab i den kommunale forvaltning.

Typologier er svært at diskuttere uden lokalkendskab

D. 30. april afholdt Silkeborg Kommune en workshop for at formidle og diskutere de foreløbige metoder og resultater fra det nærværende eksempelprojekt og fra Plan09 projektet ”Erhverv ud til motorvejen ” (Lolland-, Guldborgsund- og Sønderborg Kommuner). 

Een af konklusionerne var, at det er svært at snakke om typologier for planlægningen med folk der ikke kender Silkeborg godt nok. Læs mere om workshoppen og projektlederens refleksioner over resultatet.

Mere rytme i kommuneplanen

I arbejdet med eksempelprojektet har een af de større erkendelser været hastighedens betydning for planlægningen af de motorvejsnære arealer. Arkitektur og landskabsbearbejdning skal tænkes i en større skala for at det bliver muligt at se det før bilisten er kørt forbi.

 

Skovrejsningsområder langs motorvejen skal være bredere, bygningsmasser større og større områder friholdes for at give et view ud over et landskab. Læs mere om erfaringerne i det seneste Statusnotat fra Mellemland-projektet.

Regeringens beslutninger inddrages

Regeringen traf beslutning om, hvordan udformningen af visse delstrækninger principielt skal tage sig ud. Det betød, at de sekvensbeskrivelser og typologiovervejelser som var udarbejdet i de indledende faser skulle gentænkes under de nye forudsætninger. Fremtidige broer og overdækning justerede på den landskabelige analyse, som var lagt til grund.

Projektet så det som en faktuel binding, der rettede fokus mod særlige delstrækninger. Plan og arkitektur skulle naturligvis tilpasses de nye omstændigheder. Og tidsplanen fik også en mindre forlængelse.

Studietur med inspiration fra Holland

Plan09s eksempelprojekt ”Mellemland” var på studietur til Holland for at studere relationerne mellem vej, bebyggelse og landskab. Selvom der er store forskelle på principperne for byudvikling i Holland og Danmark var det en tur, der gav stor inspiration til deltagerne. Bliv inspireret af de hollandske eksempler (pdf) i dit arbejdet med by, vej og landskab og læs også evalueringen af studieturen.

Workshop gav god start

Den 20. februar 2008 startede eksempelprojektet med en intern workshop. Her kan du hente introduktionen (pdf) til workshoppen, debatoplæg i form af en fotoregistrering (pdf) og opsamlingen (pdf) fra workshoppen. Læs også evalueringen af workshoppen.

 

Kort om projektet

Silkeborg Kommunes Plan09 eksempelprojekt Mellemland tog udgangspunkt i det tomrum eller mellemland, som næsten altid opstår mellem en større vejføring igennem eller på kanten af en by. Områder, som ofte er særdeles visuelt eksponeret, og betyder alt for indtrykket af byen. Men også områder, det er svært at forholde sig til. Projektet benyttede ”kombilinien” i Silkeborg som case. Strækningen rummer de fleste typiske samspil mellem by, landskab og vej.
Læs hele projektplanen.

 

Kontaktperson i Silkeborg Kommune:
Tlf: 8970 1461

 

Skrevet af:

15.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania