EnglishKontakt

Fra planlægger til byudvikler

Strategisk byudvikling for projektledere

- Nyt kursusforløb for projektledere, der arbejder med byudvikling!

Byerne forandrer sig med stor hast og det samme gør kommunernes rolle som den aktør, der driver byudviklingen. Det er baggrunden for Byplanlaboratoriets nye kursusforløb om strategisk byudvikling for projektledere.

Forløbet understøtter de projektledere og planlæggere, som arbejder med byudvikling og styrker dem i projektlederrollen. Med udgangspunkt i de konkrete projekter, som deltagerne arbejder med i deres egen praksis, får de skærpet deres fokus på, hvordan man driver processer i byudviklingen og får tingene til at ske, ved at navigere i det kompleks af interesser, dagsordener og beslutningsgange, der altid omgiver et byudviklingsprojekt.

Forløbet er på samme tid et kompetenceudviklingsforløb og et projektudviklingsforløb, der består af 5 seminarer fordelt over et år. Undervisningsformen veksler mellem inspiration og ny viden, arbejde med egen case og fælles refleksion.

Igennem forløbet kommer deltagerne i dybden med temaer som

  • Netværksledelse
  • Innovationsprocesser og byudvikling
  • Politik og faglighed
  • Økonomi og partnerskabsmodeller
  • Magt og relationer
  • Kommunikation og mobilisering

Underviserne på forløbet vil være en blanding af forskere, rådgivere, politikere, kommunale topembedsfolk og andre projektledere, som arbejder med byudvikling. Kurset tilpasses deltagernes profiler. 

Målgruppen for kursusforløbet er kommunalt ansatte projektledere, som arbejder med byudvikling. Det kan være i form af fx bymidteprojekter, byomdannelse, landsbyudvikling, områdefornyelse eller Business Improvement Districts.

Se program

*OBS! Kurset er overtegnet - du kan tilmelde dig ventelisten
Da der kun er 20 pladser på kurset, er det muligt at kurset bliver overtegnet hen over sommerferien. Er dette tilfældet, kommer du på en venteliste (også selv om du får en bekræftelse på din tilmelding) og får besked herom efter 1. august.

Kursusforløbet er støttet af Realdania. 

Datoer
16. november 2017, 24.-25. Januar 2018, 12. april 2018, 22.-23. august 2018, 8. november 2018

*OBS! Kurset er overtegnet - du kan tilmelde dig ventelisten
Da der kun er 20 pladser på kurset, er det muligt at kurset bliver overtegnet hen over sommerferien. Er dette tilfældet, kommer du på en venteliste (også selv om du får en bekræftelse på din tilmelding) og får besked herom efter 1. august.

Dato: 
Torsdag, 16 november, 2017 (All day)
Pris: 
16.500 kr.
Tilmeldingsfrist: 
12. oktober 2017. Efter denne dato er tilmeldingen bindende.