EnglishKontakt

Repræsentantskab

Oplæg fra repræsentanskabsmødet 2017 
Årsberetning for 2016

Se årsberetninger fra de foregående år nederst på denne side

Repræsentantskab:
Aalborg Universitet Institut for Planlægning Akademiet f. d.Tekniske Videnskaber, Claus Bech-Danielsen
Akademisk Arkitektforening, Rita Justesen
Arkitektforbundet, Jan Ove Petersen
Arkitektskolen Århus Boligselskabernes Landsforening COK, Hanne Lykke
Copenhagen Business School, Peter Maskell
DTU Management Engineering, Susanne Balslev Nielsen
Danmarks Jurist og Økonom forbund(DJØF), Karsten Boye Rasmussen
Danmarks Naturfredningsforening, Nina Larsen Saarnak
Dansk Byggeri, Niels Tolstrup
Dansk Industri, Morten Løber
Dansk Magisterforening, Ingrid Stage
Dansk Landskabsarkitektforening, Johanne Heesche
Danske Planchefer, Sara Paarup
Den Danske Landinspektørforening, Jan P. Nielsen
DSB Ejendomme, Erhvervs og Vækstministeriet, Mette Frølunde
FAB, Gitte Frank Andresen
Foreningen for landskabsarkitektur og bydesignstuderende, Anton Juel Lund
Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, Jakob Lange
Forum for danske Bygningsmyndigheder, Åse Nielsen
Friluftsrådet, Anker Madsen
Greater Copenhagen, Pia Nielsen
Håndværksrådet, Frank Korsholm
IDA Trafik og Byplan,Sille Christiane Linnet
Inst. for Geovidenskab & Naturforvaltning, Anne Grausholt Busck
komdir.dk-Kommunaldirektørforeningen i Danmark, Hanne Ahrens
Kommunalteknisk Chefforening, Inger Marie Vynne
Kommunernes Landsforening, Johs. Poulsen, Kristian Skouslund Nielsen, Mads Nikolajsen og Tina Tving Stauning
KTC, Agnete Thomsen
Kunstakademiets Arkitektskole, Jens Kvorning
Kystdirektoratet, Ane Højbjerg Nielsen
Københavns Kommune, Jon Pape og Tina Saaby
Københavns Universitet, Jens Fleischer
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Henriette Soja og Susanne Koch
Miljø- og fødevareministeriet, Mikkel Friberg
Natur- og Miljøklagenævnet, Lena Kongsbach
Netværk for Yngre Planlæggere, Gitte Christensen
NOAH, Annagrethe Ottovar
Danske RegionerRegion Hovedstad, Pia Illum
Danske RegionerRegion Midtjylland, Ulla Diderichsen
Rum, Sted, Mobilitet og By, RUC, John Andersen
Skov- og Landskab, KU, Gertrud Jørgensen og Jørgen Primdahl
Socialpolitisk Forening, Hanne Thomsen
Stads- og Kommunegartnerforening, Pia Hertz
Statens Byggeforskningsinstitut, Helle Nørgaard
Syddansk Universitet, Karsten Boye Rasmussen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet,Tine Lund Jensen
Transportøkonomisk Forening, Uffe Jacobsen
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet , Rita Munk
Vejdirektoratet, Ole Kirk

Oplæg fra repræsentanskabsmødet 2016
Årsberetning for 2015
Planformer
v. Professor Jens Kvorning
Demokrati under nye former
v. Projektdirektør Jes Møller, Køge Kyst

Oplæg fra repræsentanskabsmødet 2015
Årsberetning for 2014

Oplæg fra repræsentanskabsmødet 2014
Årsberetning for 2013

Oplæg fra repræsentanskabsmødet 2013
Årsberetning for 2012

Oplæg fra repræsentanskabsmødet 2012
Årsberetning for 2011

Oplæg fra repræsentanskabsmødet 2011
Årsberetning for 2010

Oplæg fra repræsentanskabsmødet 2010
Årsberetning for 2009
Fagligt oplæg om værktøj til vurdering af bæredygtighed og Nordhavnsudviklingen

Oplæg fra repræsentanskabsmødet 2009
Årsberetning 2008

Oplæg fra repræsentanskabsmødet 2008
Årsberetning 2007
Ved bestyrelsesformand Torben Nøhr, maj 2008

Oplæg fra repræsentanskabsmødet 2007
Byernes mangfoldighed - mellem politisk vision og konkret planlægning. Ved bestyrelsesmedlem Thorkild Ærø