Trygge boligområder

Trygge boligområder

Med fysisk planlægning kan kriminalitet, herunder indbrudstallet, i et givent boligområde mindskes. Her på sitet finder du som byplanlægger viden og redskaber til at indtænke indbrudsforebyggelse i dit daglige planarbejde i konkrete boligområder. Ofte vil det også kunne være med til at øge den oplevede tryghed i et kvarter.

 

 

 

Ovenfor finder du konkrete råd om, hvordan du kan lave lokalplaner med et kriminalpræventivt sigte ligesom du finder eksempler på vedtagne lokalplaner. Hver lokalplan skal selvfølgelig udarbejdes afhængig af de lokale forhold og ud fra en planmæssig begrundelse.

 

Læs mere om lokalplanlægning mod indbrud.

 

I menuen til højre finder du råd og vejledning til at indtænke kriminalprævention og indbrudsforebyggelse i planlægningen af et boligområde.