EnglishKontakt

Projekter

Dansk Byplanlaboratorium udvikler løbende egne projekter og indgår i samarbejder, der kan være med til at kvalificere planlægningen – enten gennem nye erkendelser eller gennem formidling af gode resultater.

Projekterne går på tværs af kommuner og skal kunne bruges bredt. De fleste projekter er finansieret af eksterne fonde og puljer. Projektresultaterne formidles gennem publikationer eller et særnummer af Byplan Nyt. Vi bruger også projektresultaterne aktivt i vores kursusvirksomhed.

Har du en ide til et projekt, der kan kvalificere debatten om dansk planlægning, er du velkommen til at kontakte direktør Ellen Højgaard Jensen for en nærmere drøftelse.

linje.png

ProjektIllu_NetvaerksbasereStrategiskBypldelse.png

Projektet ’Netværksbaseret strategisk byledelse’ er en undersøgelse og evaluering af en samarbejdsmetode med Ringbysamarbejdet som case.

Mange styrings- og planlægningsopgaver går på tværs af administrative grænser. Siden strukturreformen er tværgående samarbejdsorganer blevet flere og flere, og de bliver i stigende grad formaliseret som en del af det politiske styresystem og planlægningen. (se evt. Byplanlaboratoriets survey om regionale samarbejder

Samtidigt peger undersøgelser på, at velfungerende strategiske bysamarbejder er væsentlige for at understøtte vækst og udvikling regionalt og hos parterne.

Med projektet undersøger vi, hvad der skal til for at få den netværksbaserede byledelse til at fungere i praksis.

Projektet gennemføres i samarbejde med Ringbysamarbejdet.

Ringbysamarbejdet er et eksempel på en frivillig netværksbaseret samarbejdsplatform, som er lykkedes med at frembringe vigtige forpligtende politiske beslutninger på tværs af administrative og geografiske grænser. Se information om Ringbysamarbejdet

Kontaktperson i Byplanlaboratoriet: Marianne Bendixen 33177281

FofotilProjektMindreByerDerSkrumpe.png
– evaluering og netværk

Fakta

Fokus: Evaluering af de to projekter gennem et seminarforløb, hvor planlæggere fra ca. 10 kommuner mødes og sparrer på fælles udfordringer.
Projektperiode:2015-2018
Budget: 0.49 mio. kr.
Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet har muliggjort projektet.
Kontaktpersoner: direktør Ellen Højgaard Jensen og projektleder Christian Broen, Dansk Byplanlaboratorium

Langs strækningen mellem Hjørring og Løkken vil man trække det omgivende landskab ind til vejen og skabe mere natur og nye oplevelser i de små vejkantsbyer. På Mors er der skabt en ny arbejdsdeling mellem syv landsbyer. Begge dele er et svar på, hvordan man udvikler de små byer i landdistrikter, som oplever faldende befolkningstal.

Dansk Byplanlaboratorium følger de to projekter og evaluerer indsatsen over de næste fire år. Baggrunden for projektet er at mange landsbyer i dag har et faldende indbyggertal og slås med tomme huse og forfald. For at skabe liv og nye muligheder i mindre byer afsatte det tidligere ministerium for By, Bolig og Landdistrikter derfor i 2014 30 mio. kroner af byfornyelsesmidlerne til en ny pulje til forsøg med bl.a. i nytænkende byfornyelsesforsøg i de udfordrede, mindre byer. Hjørring og Morsø kommuner opnåede støtte til deres projekter, der på hver sin måde afprøver redskaber og løsninger til at skrumpe mindre byer.

Herunder kan du læse de to første artikler i en serie, der følger og evaluerer projekterne.

Projekt Løkkensvej – Lev godt, lad det gro
Projekt Strategisk tilpasning i ’Landsbyen de syv sogne’ på Mors

Kom til fyraftens møde om Mindre byer der skrumper den 9. marts 2017 

ProjektBillede_FraLandsby_til_mellemby.jpg

De østmønske landsbyer vil opleve en høj grad af affolkning de næste mange år. Derfor har Vordingborg Kommune de sidste par år arbejdet med at skrumpet et antal østmønske vejkantsbyer. Processen har haft stor lokal opbakning. Der er nedrevet over 100 ejendomme og skabt megen social kapital bl.a. en stærk organisering i projektkontoret, der har til huse i en af de ejendomme kommunen har erhvervet.

I projekt Fra landsby til mellemby vil Vordingborg Kommune overføre erfaringer fra Projekt Landsbyplaner på Møn til den såkaldte mellemby Kalvehave. Dansk Byplanlaboratorium medvirker i projektet bl.a. ved at dokumentere de praktiske erfaringer fra både landbyer og mellemby. Projektet gennemføres i 2015-16 og er muliggjort af støtte fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2014.

Yderligere informationer kan fås hos Plan- og Byggechef Peter H. Vergo, Vordingborg Kommune, pehv@vordingborg.dk eller projektleder Christian Broen Dansk Byplanlaboratorium, cb@byplanlab.dk.

Se notat om landsbyledelse og tilpasningsplaner i praksis.

Se projektrapport Kalvehave.