EnglishKontakt

Projekter

Dansk Byplanlaboratorium udvikler løbende egne projekter og indgår i samarbejder, der kan være med til at kvalificere planlægningen – enten gennem nye erkendelser eller gennem formidling af gode resultater.

Projekterne går på tværs af kommuner og skal kunne bruges bredt. De fleste projekter er finansieret af eksterne fonde og puljer. Projektresultaterne formidles gennem publikationer eller et særnummer af Byplan Nyt. Vi bruger også projektresultaterne aktivt i vores kursusvirksomhed.

Har du en ide til et projekt, der kan kvalificere debatten om dansk planlægning, er du velkommen til at kontakte direktør Ellen Højgaard Jensen for en nærmere drøftelse.

linje.png

Kommuner i netværket

Langeland Kommune
Lejre Kommune
Lemvig Kommune
Viborg Kommune
Svendborg Kommune
Tønder Kommune
Vordingborg Kommune
Syddjurs Kommune

Fremtiden er digital. Det har betydning for den måde vi kommunikerer på – både i de små og store samfund. På landet, hvor der er længere mellem husene kan de digitale platforme få væsentlig betydning for serviceniveau, livskvalitet og tilfredshed med bostedet. Områdefornyelserne kan kommunikere på alle tilgængelige platforme og de kan understøtte samskabelse i de små landsbyer.

Projektet udføres af Dansk Byplanlaboratorium og KUBEN Management for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Formålet er, at indsamle og formidle viden om, hvordan digitaliseringen i praksis kan hjælpe til at forbinde aktører, interesser og funktioner og dermed hjælpe til at koordinere og distribuere ressourcer mere effektivt i områder hvor der er længere mellem husene og færre indbyggere. Det handler om at bruge nye digitale værktøjer til endnu bedre at aktivere de ressourcer, der findes. Og det handler om at blive bedre til at bruge digital formidling til at synliggøre de ting, der rent faktisk sker. I sidste ende kan de nye digitale muligheder bidrage til at fastholde beboerne og i heldigste fald øge bosætningen.

I dette netværk vil vi klæde områdefornyelsens parter på til at kommunikere og samskabe digitalt – det handler bl.a. om digitale borgermøder, elektroniske afstemninger eller crowdfunding af lån til forsamlingshuset, brugsen eller endda private boliger.

Projektet strækker sig over 2017 og 2018 med en række seminarer og workshops for de deltagende kommuner og afslutter med en åben konference.

Kontakt:
Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium
Mail: mn@byplanlab.dk
Tlf.: 3317 7270

Anna Brandt Østerby, KUBEN Management
Mail: anbo@kubenman.dk 
​Tlf.: 7222 6587

Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium
Mail: ehj@byplanlab.dk
​Tlf.: 3317 7277 

Monica Bengtsen, Dansk Byplanlaboratorium
Mail: mob@byplanlab.dk
​Tlf.: 3317 7272

FofotilProjektMindreByerDerSkrumpe.png
– evaluering og netværk

Fakta

Fokus: Evaluering af de to projekter gennem et seminarforløb, hvor planlæggere fra ca. 10 kommuner mødes og sparrer på fælles udfordringer.
Projektperiode:2015-2018
Budget: 0.49 mio. kr.
Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet har muliggjort projektet.
Kontaktpersoner: direktør Ellen Højgaard Jensen og projektleder Christian Broen, Dansk Byplanlaboratorium

Langs strækningen mellem Hjørring og Løkken vil man trække det omgivende landskab ind til vejen og skabe mere natur og nye oplevelser i de små vejkantsbyer. På Mors er der skabt en ny arbejdsdeling mellem syv landsbyer. Begge dele er et svar på, hvordan man udvikler de små byer i landdistrikter, som oplever faldende befolkningstal.

Dansk Byplanlaboratorium følger de to projekter og evaluerer indsatsen over de næste fire år. Baggrunden for projektet er at mange landsbyer i dag har et faldende indbyggertal og slås med tomme huse og forfald. For at skabe liv og nye muligheder i mindre byer afsatte det tidligere ministerium for By, Bolig og Landdistrikter derfor i 2014 30 mio. kroner af byfornyelsesmidlerne til en ny pulje til forsøg med bl.a. i nytænkende byfornyelsesforsøg i de udfordrede, mindre byer. Hjørring og Morsø kommuner opnåede støtte til deres projekter, der på hver sin måde afprøver redskaber og løsninger til at skrumpe mindre byer.

Herunder kan du læse de to første artikler i en serie, der følger og evaluerer projekterne.

Projekt Løkkensvej – Lev godt, lad det gro
Projekt Strategisk tilpasning i ’Landsbyen de syv sogne’ på Mors

Kom til fyraftens møde om Mindre byer der skrumper den 9. marts 2017