EnglishKontakt

Projekter

Dansk Byplanlaboratorium udvikler løbende egne projekter og indgår i samarbejder, der kan være med til at kvalificere planlægningen – enten gennem nye erkendelser eller gennem formidling af gode resultater.

Projekterne går på tværs af kommuner og skal kunne bruges bredt. De fleste projekter er finansieret af eksterne fonde og puljer. Projektresultaterne formidles gennem publikationer eller et særnummer af Byplan Nyt. Vi bruger også projektresultaterne aktivt i vores kursusvirksomhed.

Har du en ide til et projekt, der kan kvalificere debatten om dansk planlægning, er du velkommen til at kontakte direktør Ellen Højgaard Jensen for en nærmere drøftelse.

linje.png

Nyt netværk skal styrke privat-offentligt samarbejde om byudvikling

Kommuner og private aktører vil styrke vækst og byudvikling i Danmark ved hjælp af nye samarbejdsmodeller. Derfor opretter de nyt netværk. Inspirationen kommer blandt andet fra udlandet, hvor lignende metoder har vist sig som en positiv vækstdriver i udviklingen af byområder.

KL, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Realdania By & Byg går nu sammen med 11 kommuner i et netværk, der skal styrke privat-offentligt samarbejde om vækst og byudvikling i Danmark. Netværkskommunerne er allerede i tæt dialog med lokale private aktører om at etablere konkrete samarbejdsprojekter.

Kommuner i netværket

Fredericia Kommune
Frederiksberg Kommune
Gladsaxe Kommune
Hillerød Kommune
Hjørring Kommune
Odense Kommune
Slagelse Kommune
Varde Kommune
Vejle Kommune
Aalborg Kommune
Aarhus Kommune

Det fælles mål er at få løst en række konkrete udfordringer med eksempelvis tiltrækning af arbejdskraft, udvikling af detailhandlen, trængsel og mobilitet, iværksætteri, bosætning og turisme. Parterne bag netværket forventer, at en nytænkning af privat-offentlige samarbejder i Danmark er en afgørende forudsætning for fremover at sikre vækst, udvikling og livskvalitet i eksisterende danske byområder.

Med netværket gives der nu mulighed for at høste erfaringer på tværs af landet og for første gang få etableret en sammenhængende viden om potentialet i samarbejdet mellem private og offentlige aktører. Med netværket afprøves det , hvor langt man kan komme ad frivillighedens vej. Det kan samtidig skabe grundlag for at vurdere, om der er behov for bedre lovgivningsmæssige rammer på området.

Netværket etableres foreløbig for en toårig periode. Undervejs vil der blive afholdt to åbne konferencer for interesserede virksomheder, kommuner og andre aktører.

Fakta:
Initiativtagerne til etablering af netværket er Realdania By & Byg, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og KL.

Der er nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter for netværkskommunerne, private parter i netværkskommunerne, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Erhvervsministeriet, Aalborg Universitet København, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, KL , Realdania By & Byg og Realdania. Dansk Byplanlaboratorium er sekretariat for netværket.

For yderligere oplysninger kan du kontakte projektleder Marianne Bendixen på MB@byplanlab.dk eller 3317 7281.

 

      

 

Kommuner i netværket

Langeland Kommune Lejre Kommune Lemvig Kommune Viborg Kommune Svendborg Kommune Tønder Kommune Vordingborg Kommune Syddjurs Kommune

Fremtiden er digital. Det har betydning for den måde vi kommunikerer på – både i de små og store samfund. På landet, hvor der er længere mellem husene kan de digitale platforme få væsentlig betydning for serviceniveau, livskvalitet og tilfredshed med bostedet. Områdefornyelserne kan kommunikere på alle tilgængelige platforme og de kan understøtte samskabelse i de små landsbyer.

Projektet udføres af Dansk Byplanlaboratorium og KUBEN Management for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Formålet er, at indsamle og formidle viden om, hvordan digitaliseringen i praksis kan hjælpe til at forbinde aktører, interesser og funktioner og dermed hjælpe til at koordinere og distribuere ressourcer mere effektivt i områder hvor der er længere mellem husene og færre indbyggere. Det handler om at bruge nye digitale værktøjer til endnu bedre at aktivere de ressourcer, der findes. Og det handler om at blive bedre til at bruge digital formidling til at synliggøre de ting, der rent faktisk sker. I sidste ende kan de nye digitale muligheder bidrage til at fastholde beboerne og i heldigste fald øge bosætningen.

I dette netværk vil vi klæde områdefornyelsens parter på til at kommunikere og samskabe digitalt – det handler bl.a. om digitale borgermøder, elektroniske afstemninger eller crowdfunding af lån til forsamlingshuset, brugsen eller endda private boliger.

Projektet strækker sig over 2017 og 2018 med en række seminarer og workshops for de deltagende kommuner og afslutter med en åben konference.

Se værktøjskassen Medier, målgrupper og demokrati - en værktøjskasse til de digitale platforme

Kontakt:
Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium
Mail: mn@byplanlab.dk
Tlf.: 3317 7270

Anna Brandt Østerby, KUBEN Management
Mail: anbo@kubenman.dk 
​Tlf.: 7222 6587

Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium
Mail: ehj@byplanlab.dk
​Tlf.: 3317 7277 

Martin Kristensen, Dansk Byplanlaboratorium
Mail: mk@byplanlab.dk
​Tlf.: 3021 4979

FofotilProjektMindreByerDerSkrumpe.png
– evaluering og netværk

Fakta

Fokus: Evaluering af de to projekter gennem et seminarforløb, hvor planlæggere fra ca. 10 kommuner mødes og sparrer på fælles udfordringer.
Projektperiode:2015-2018
Budget: 0.49 mio. kr.
Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet har muliggjort projektet.
Kontaktpersoner: direktør Ellen Højgaard Jensen og projektleder Christian Broen, Dansk Byplanlaboratorium

Langs strækningen mellem Hjørring og Løkken vil man trække det omgivende landskab ind til vejen og skabe mere natur og nye oplevelser i de små vejkantsbyer. På Mors er der skabt en ny arbejdsdeling mellem syv landsbyer. Begge dele er et svar på, hvordan man udvikler de små byer i landdistrikter, som oplever faldende befolkningstal.

Dansk Byplanlaboratorium følger de to projekter og evaluerer indsatsen over de næste fire år. Baggrunden for projektet er at mange landsbyer i dag har et faldende indbyggertal og slås med tomme huse og forfald. For at skabe liv og nye muligheder i mindre byer afsatte det tidligere ministerium for By, Bolig og Landdistrikter derfor i 2014 30 mio. kroner af byfornyelsesmidlerne til en ny pulje til forsøg med bl.a. i nytænkende byfornyelsesforsøg i de udfordrede, mindre byer. Hjørring og Morsø kommuner opnåede støtte til deres projekter, der på hver sin måde afprøver redskaber og løsninger til at skrumpe mindre byer.

Herunder kan du læse de to første artikler i en serie, der følger og evaluerer projekterne.

Projekt Løkkensvej – Lev godt, lad det gro
Projekt Strategisk tilpasning i ’Landsbyen de syv sogne’ på Mors

Kom til fyraftens møde om Mindre byer der skrumper den 9. marts 2017