Byplanhistorisk Udvalg

Byplanhistorisk Udvalg

Her kan du finde information om Byplanhistorisk Udvalg.

 

Formål
Byplanhistorisk Udvalg har til opgave at belyse den nyere byplanhistorie i Danmark gennem indsamling og udgivelse af væsentligt kildemateriale, fortrinsvis indenfor en tidsmæssig afgrænsning fra tiden efter den 1. verdenskrig. 

Historie
Byplanhistorisk Udvalg blev nedsat i 1982 af Dansk Byplanlaboratorium. Udvalget består af ca. 15 medlemmer inkl. Byplanlaboratoriets direktør. Udvalget udpeger selv sine nye medlemmer.

Aktiviteter
Det byplanhistoriske udvalg udgiver løbende en række Byplanhistoriske Skrifter om byplanrelevante emner af historisk interesse.

En anden vigtig aktivitet har hidtil været det årlige “Byplanhistoriske Seminar” med emner, som det er vigtigt at belyse byplanhistorisk, og som ofte kan have stor relevans for dagens byplandebat. Fra hvert seminar udarbejdes et fyldigt referat i form af et seminarskrift.

Blandt andre aktiviteter kan nævnes, at udvalget ved flere lejligheder har interviewet nøglepersoner i byplanlægningen.

For udvalgets medlemmer, der arbejder ulønnet, er det interessen og engagementet i byplanlægningens udvikling og historie som er drivkraften.

I økonomisk henseende søger udvalget at finansiere sin virksomhed gennem bidrag fra fonde, myndigheder, institutioner o. lign., gerne hvor et emne lægger op til en fælles interesse i et seminar eller udarbejdelse af et skrift.

Byplanhistorisk Udvalg har tre hovedaktiviteter

  • Byplanhistoriske Skrifter er en serie publikationer, som redigeres og udgives af udvalget. 
  • Byplanhistoriske seminarer afholdes en gang om året med skiftende temaer.
    Efter hvert seminar udarbejdes et seminarskrift.
  • Interviews med ældre byplanlæggere og andre aktører indenfor planlægningen optages og arkiveres med henblik på senere byplanhistoriske studier og forskning.

Henvendelse til udvalget kan ske gennem Byplanlaboratoriets sekretariat.

Udvalget har også en registernote over alle tidligere noter under forberedelse. Denne skal lette søgningen på emner og navne m.v. i det efterhånden ret store historiske arkivmateriale.

Målgruppe
Udvalgets arbejde henvender sig til studerende og nuværende og tidligere udøvere af byplanfaget i alle aspekter. Udvalget er interesseret i at etablere samarbejde med kultur- og lokalhistorikere og andre, der beskæftiger sig med samfundsudviklingen i den nævnte periode. Udvalget tager også gerne kontakt med personer, der har en byplanrelevant historie at fortælle f.eks. om egne oplevelser eller om deltagelse i en planlægningsproces.