EnglishKontakt

– sociale aspekter ved kondemnering, nedrivning og genhusning

Med dette seminaret ønsker Trafik-, Bygge-og Boligstyrelsen og Byplanlaboratoiet at sætte fokus på de vanskelige sager om usunde boliger, der ofte indebærer sociale indsatser og hensyn. Dagen byder på oplæg med eksempler fra forskellige kommuner og tid til drøftelse af udfordringer og løsninger deltagerne imellem.

Mange kommuner arbejder seriøst med at fjerne tomme, nedslidte boliger på landet, men har også et ansvar overfor borgere, der bor i sundhedsfarlige boliger. Dette kan indebære en opsøgende social indsats, hvor kommunen holder øje med usunde boliger og måske tager på hjemmebesøg hos borgere. Samtidig kræver det samarbejde og enighed på tværs af forvaltninger, og er en indsats, der kan fungere som fødekæde til teknisk forvaltnings nedrivningsindsats.

Se program

SEMINARET ER OVERTEGNET - Tilmeld dig ventelisten

Sted:
Ringe
Dato:
10. maj. 2017
Pris:
Gratis
Tilmeldingsfrist:
18. april 2017
Tilmelding:

- faglig diskussion om modernisering af planloven.

Denne gang i Horsens 

Arkitektforeningen vil i samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium lægge op til en faglig diskussion af planlovsændringerne, og hvilken betydning de vil have fremadrettet for den fysiske planlægning i Danmark. Kom og vær med, og mød Holger Bisgaard, chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen, Ellen Højgaard Jensen, direktør i Dansk Byplanlaboratorium og Jesper Pagh, direktør i Arkitektforeningen.

Debatarrangementet indledes med en præsentation af planlovsændringerne ved Holger Bisgaard, hvorefter Ellen Højgaard Jensen og Jesper Pagh – som oplæg til en faglig debat med højt til loftet – hver vil holde et kort indlæg med udgangspunkt i Byplanlaboratoriet og Arkitektforeningens høringssvar.

Se flyer

Tid og sted: 23. maj 2017, kl. 15-17 i

Fængslet, Inspektørens mødelokale
Fussingsvej 8
8700 Horsens

Se program og find tilmelding

Sted:
Horsens
Dato:
23. maj. 2017
Pris:
Gratis
Tilmeldingsfrist:
19. maj 2017
Tilmelding:
Ny planlov

Kursus d. 29.-30. maj i Fredericia

Hvordan skaber vi sammenhængende og velfungerende byer? Der er stort behov for at fremtidssikre de almene boliger og bebyggelser. De udgør en væsentlig del af det kommunale boligmarked og mange står over for et generationsskifte. Kurset vil give kommunale medarbejdere og boligorganisationer en fælles referenceramme og ny inspiration. Der vil være øvelser og workshops med udvalgte metoder og værktøjer til fysisk fremtidssikring af almene boligområder.

På kurset vil du få viden om: Kommunal boligpolitik og kommunernes samarbejde med boligorganisationerne, finansiering af helhedsplanerne, samarbejdet med landsbyggefonden, beboerinddragelsen samt de fysiske indsatser. Kurset henvender sig primært til medarbejdere i almene boligorganisationer, kommunale planlæggere og projektledere i konkrete omdannelsesprojekter.

Vi har indlagt praktiske øvelser i kurset og vi anbefaler tilmelding i teams, hvis det er muligt.

Se program

Sted:
Fredericia
Dato:
29. maj. 2017
Pris:
For institutioner, der giver tilskud til Dansk Byplanlaboratorium eller er medlemmer af Almen Net i 2017: kr. 5.150 For andre: kr. 6.800
Tilmeldingsfrist:
29. april, efter denne dato er tilmeldingen bindende

Kursus i København den 14. juni 2017

Har du brug for en grundlæggende indføring i planretten, eller ønsker du indblik i de planlovsændringer, der forventes endeligt vedtaget i juni 2017? Med afsæt i de højaktuelle lovændringer introduceres kursusdeltagerne til den juridiske metode og de retslige hjørnesten på planområdet. Kurset er for dig, der arbejder med planloven i praksis. Undervejs vil der være rig mulighed for at diskutere og stille spørgsmål fra dagligdagens problemstillinger.

Se program

Sted:
København
Dato:
14. jun. 2017
Pris:
For tilskudsgivere 2.400 kr. For andre 3.200 kr.
Tilmeldingsfrist:
31. maj 2017
Ny planlov

KlimatilpasningOgInnovation2017.jpg 6 dages kursusforløb i Roskilde, Viborg og Skanderborg, efterår 2017

Hvordan får vi mest mulig værdi ud af vores klimatilpasningsprojekt?

Det får I mulighed for at udforske på dette kursusforløb, hvor omdrejningspunktet er de konkrete projekter, som deltagerne tager med. Kurset har fokus på innovation og merværdi og på, hvordan man samarbejder på tværs og med omverdenen om at skabe det bedste projekt.

Kurset henvender sig til tværfaglige teams, som arbejder – eller skal i gang med konkrete klimatilpasningsprojekter. Fx medarbejdere i forsyning, kommunale miljømedarbejdere, byplanlæggere, driftsmedarbejdere, landskabsarkitekter, vej-og parkmedarbejdere mv.

Ændringer i program og pris kan forekomme.

Send en mail til nwo@byplanlab.dk for yderligere information.

Tilmelding via danva.dk senest d. 16. august. Tilmeldingen er bindende.
Detaljeret kursusprogram udsendes før hver kursusgang.

Se programmet

Datoer: 
27.-28. september i Roskilde
30.-31. oktober i Viborg
28.-29. november i Skanderborg
 

Sted:
Roskilde, Viborg og Skanderborg
Dato:
27. sep. 2017
Pris:
15.550 kr. for medlemmer af Innovationsnetværket Vand i Byer. 17.350 kr. for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium og medlemmer af DANVA. 21.350 kr. for andre.
Tilmeldingsfrist:
16. august
Tilmelding:

BYPLANMØDET indbyder til debat og refleksion

Hvad efterspørger de forskellige dele af erhvervslivet? Og hvordan kan kommuner bruge nye former for samarbejde med virksomhederne til at skabe øget bykvalitet?

Vækst og erhvervsudvikling er på alles læber og kommuner og regioner leverer seriøse indsatser i kampen for begge dele. De arbejder benhårdt på at tiltrække nye virksomheder, men gøres der nok for at samarbejde med og fastholde de eksisterende? Ved vi, hvad forskellige brancher efterspørger af fx services og bykvalitet? Og hvad kan forskellige virksomheder tilbyde at give tilbage til byen? 

Kommuner bliver målt på succesen af deres erhvervsindsats i årlige ratings og virksomhedsundersøgelser. Men de mange ratings fortæller naturligvis ikke hele sandheden om det kommunale erhvervsklima og forskellige virksomheders ønsker og behov. På Byplanmødet graver vi et spadestik dybere, og spørger, hvad der er sandheder og myter, når virksomheder tager beslutninger om lokalisering, flytning, udvidelse eller samarbejde om fx byens fysik eller arbejdstagernes kompetencer.

Vi kaster også et blik på fremtidens behov. Med den 4. industrielle revolution står vi overfor en øget digitalisering og automatisering i alle brancher – fra intelligent lagerstyring og førerløse biler til robotten Ross, der arbejder som advokatfuldmægtig. Denne udvikling kan fx skabe nye måder at arbejde på, nye virksomheder og arbejdsmarkeder, midlertidige byerhverv, mindre trængsel og mere plads i bymidterne.

Med Fredericia som vært byder Byplanmødet velkommen til en succesrig erhvervskommune, der efter at have skabt ideelle betingelser for erhvervslivet nu fokuserer på at styrke bymiljø og bykvalitet – for at øge bosætningen og skabe en stærkere sammenhæng mellem by og erhverv.

Fredericia Kommune er begunstiget af et højt antal arbejdspladser i forhold til indbyggertallet, men mange ansatte har valgt at bosætte sig i andre kommuner og pendle til arbejdspladser i Fredericia. Det vil vi gerne ændre.

                                    - Borgmester Jacob Bjerregaard (S), Fredericia Kommune

Vil du dele din viden om business og bykvalitet??

Ved du noget om erhvervsplanlægning, Business Improvement Districts eller noget helt tredje, der vedrører byplanmødets hovedtema. Så er der flere muligheder for at få din viden i spil – både op til og på selve Byplanmødet:

 • Stand på planmessen
  Ønsker du at deltage med en stand på Byplanmødets messe?
  Så kontakt Marianne Bendixen på: MB@byplanlab.dk

  Læs mere om Byplanmødets messe og find ansøgningsskema til messestande.

 • Artikel eller annonce i Byplan Nyt 3
  Ønsker du at annoncere eller sponsorere artikler i det temanummer af Byplannyt, der udkommer op til Byplanmødet?
  Så kontakt Michael Nørgaard på: MN@byplanlab.dk

Byplanmødet 2017 bliver afholdt d. 5.- 6. oktober i Fredericia

Yderligere info og tilmelding følger. 

Se foromtale i layoutversion fra Byplan Nyt

Se mere om tidligere byplanmøder

Sted:
Fredericia
Dato:
05. okt. 2017
Pris:
Tilmeldingsfrist:
Tilmelding: