StrategiskByledelseFagchefHold2.png

Kompetenceudviklingsforløb 2016 - 2017

Strategisk byledelse for fagchefer er et kompetenceudviklingsforløb, der sætter fokus på byledelse i en tid præget af øget global konkurrence, klimaændringer og fraflytning fra land til byer. Udfordringer, der kræver en evne til at håndtere brændende platforme og foretage strategiske omstillinger.

Forløbet giver dig som kommunal fagchef værktøjer til at foretage omverdenanalyser af de udfordringer og muligheder, som din kommune og by står over for. Programmet styrker dine forudsætninger for at kunne understøtte de strategiske udviklingsspor, som skal følges de kommende år i din kommune. Dine kompetencer som fagchef er afgørende for at kunne geare den kommunale organisation, indgå i netværksstyring med dine politikere og direktører samt handle strategisk sammen med kommunens andre forvaltninger og interessenter.

Se program

Tilmelding via DAC

København
31. August 2016
39.800 (betales i to årlige rater)
30. juni 2016

Arkitekturpolitik2016.png

2-dages kursus i København den 12. og 13. september
Kommunerne spiller en vigtig rolle i indsatsen for at sikre kvalitet i udvikling af bygninger, byrum og landskaber. Det gør i høj grad arkitekturpolitikken til en tværfaglig opgave, der kræver involvering og strategisk fokus.

På dette år kursus vil vi blandt andet fokusere på hvad en arkitekturpolitisk indsats kan betyde for byens rum og vejarealer. Og vi vil se hvordan byrumseksperimenter kan medvirke til at transformere brugen og opfattelsen af vores byer.

Målgruppen er byplanlæggere, trafikplanlæggere, landskabsarkitekter mv.

Kurset arrangeres i et samarbejde mellem Arkitektforeningen og Dansk Byplanlaboratorium. Kursusleder er arkitekt Dorthe Brogaard fra Planværkstedet.

Kontaktperson i Dansk Byplanlaboratorium: Marianne Bendixen mb@byplanlab.dk

Læs mere om kurset og find tilmelding via Arkitektforeningen.

Dato: 12. og 13. september 2016

København
12. September 2016

Studietur2016_Norge_Reiulf_Ramstad-Arkitekter.png

Landskabsarkitektur i verdensklasse
De Nationale turistveje i Norge er et besøg værd. Nu har du muligheden, når Danske landskabsarkitekter og Byplanlaboratoriet arrangerer en tre dages studietur Norge.
Gennem de sidste 20 år har Nordmændene arbejdet for at styrke oplevelsen for turister, der rejser i bil gennem Norge. Målet har været, at gøre rejsen og vejstrækningerne til en oplevelse i sig selv. Det har været en massiv satsning på regional udvikling gennem et løft af arkitekturen.

Norge har en lang tradition for at tilpasse arkitekturen i krævende terræn. Denne tradition er videreført i arbejdet med at løfte de Nationale Turistveje. Arkitekturen skal iscenesætte naturoplevelserne, samtidig med at den er en attraktion i sig selv. Kunsten langs vejene skal forstærke strækningernes egenart og fortælle andre tankevækkende historier.
Over 50 arkitekter, landskabsarkitekter, designere og kunstnere, har været involveret indtil nu. Der bliver lagt vægt på nyskabelse og kreativitet i projekterne, hvilket har resulteret i en sjælden skaberkraft, og mange unge arkitekter har høstet stor anerkendelse for deres nyskabende turistvejprojekter. De fleste formgivere er norske.

Program

14. september
Studieturen starter i Kristiansund lufthavn kl 9.30. Herfra bliver vi hentet i bus og kører ad atlanterhavsvejen og derefter ad Geiranger – Trollstigen.

Vi overnatter på det smukke Juvet Landskabshotel

15. september
Vi kører over Sognefjellet til Lærdal

Vi overnatter på Lindstrøm hotel i Lærdal

16. september
Vi kører fra Lærdal til Bergen over Aurlandsfjellet og Hardanger. Fra Bergen er der hjemrejse til Danmark

Studieturen slutter i Bergen lufthavn kl. 17.30

Pris: 9.375 kr. for tilskudsgivere til Byplanlaboratoriet / medlemmer af Danske Landskabsarkitekter. For andre er prisen 12.500 kr.
Prisen inkluderer bustransport i Norge, overnatning (på hotel Juvet i dobbeltværelse), fuld forplejning (ekskl. drikkevarer).

OBS Deltagerne skal selv arrangere og afholde transport Dk-Norge t/r.

Der er kun et begrænset antal pladser på turen – tilmelding efter ”først til mølle” princippet. Tilmeldingen bindende

Der er stadig ledige pladser.

Kontakt Ny Øhlenschlæger for yderligere information.
nwo@byplanlab.dk

Norge
14. September 2016
9.375 kr. for tilskudsgivere. For andre 12.500 kr.
Stadig ledige pladser

BoTrygt_kursus.png

Større tryghed i almene boligområder

Kursus i Roskilde 15. september

Formålet med kurset er at udbrede viden om de grundlæggende forhold, der har betydning for tryghed i almene boligområder. Vi vil se på hvilke faktorer, der generelt har betydning for færden i by- og boligområder – og vi beskriver 5 indsatsområder, der erfaringsmæssigt skaber større tryghed. De spænder fra konkrete fysiske indsatser til ejerskab og fællesskab. Kurset tager afsæt i Almennets vejledning: Bo Trygt.

Se program

Roskilde
15. September 2016
For institutioner, der giver tilskud til dansk Byplanlaboratorium eller er medlemmer af Almen Net : 1500 kr. For andre 2.000 kr.
25. august 2016
Bo Trygt 2016

BPM2016_Kursusbeskrivelse_headerV2.png

Byplanmødet 2016 bliver afholdt
d. 6. - 7. oktober 2016 i Malmø.

Byer under forvandling
Globale udfordringer - lokale løsninger

De danske byer forandrer sig for øjnene af os. De byer, vi voksede op i, er ikke de samme, som vores børnebørn vil færdes i. Bymidterne skifter karakter og funktion, tidligere erhvervsområder står over for omdannelse, bynatur og håndtering af regnvand giver nye muligheder, ny teknologi står på spring og tidligere tiders storskala-planlægning brydes op. Derfor er det nu, vi skal gribe mulighederne og forme de dynamiske danske byer, der også i fremtiden vil være attraktive for både borgere og erhvervsliv.

Kravet om evig omskiftelighed
De nordiske byer har en række styrker, så som stærke velfærdsinstitutioner, tryghed og tillid, inkluderende byrum og gode boliger. Men der er også svagheder. Der er bygget store monofunktionelle bydele, der kalder på renovering både fysisk og socialt. Og selve den demokratiske og konsensussøgende beslutningsproces er langsommelig og måske ikke i stand til at tackle kravet om evig omskiftelighed. Hvordan passer vi på vores værdier samtidig med at vi omstrukturerer byerne med større og større hast?

Udvikling af nye redskaber
På årets byplanmøde vil vi undersøge, hvordan forskellige bysamfund kan tackle udfordringer som globalisering, klimakrise, urbanisering og migration. Det er kraftige strømninger, der lægger pres på vores byer og kræver fleksibel planlægning og udvikling af nye redskaber.

Vil du bidrage til Byplanmødet?


Ønsker du at annoncere eller sponsorere artikler i det nummer af Byplan Nyt, som udkommer til Byplanmødet? Så kontakt redaktionen for at høre nærmere, nwo@byplanlab.dk.

Hvad kan vi lære af Sverige?
Malmø har i løbet af de sidste 25 år skiftet karakter fra at være en industriby til at være en moderne vidensby. Vi vil se og høre, hvordan det er gået til – både fysisk og strategisk. Malmø har foretaget et langt sejt træk mod social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed – eller holbarhed, som det hedder på svensk. Hvad bliver det næste, og hvad kan vi som naboland lære af Sverige?

Se program

Se mere om tidligere Byplanmøder

Malmø
06. Oktober 2016
5.400 kr. for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium. 7.200 for ikke-tilskudsgivere
15. august 2016

Kursusforløb i København og Herlev, 10. november og 7.-8. december 2016
Hvordan bliver vi som planlæggere bedre klædt på til at gennemskue developernes økonomiske beregninger?

På kurset stiller vi skarpt på developer-regnestykket, altså de væsentlige udgifter, der er forbundet med at realisere et stykke byudvikling. Når vi ved hvilke plankrav planlægningen realistisk set kan lægge ned over et byudviklingsområde, står vi stærkere i forhandlingen med developeren.

Se programmet

NB: Modsat tidligere økonomikurser er der ikke krav om, at deltagere tilmelder sig i grupper fra deres arbejdssted, men det vil være en fordel. Solister må forvente at arbejde sammen med andre om en byudviklingscase.

København og Herlev
10. November 2016
7.050 kr. for tilskudsgivere i 2016. 9.400 kr. for alle andre.
13. oktober 2016

ByPlHistSeminar2016.png

Har forstaden erobret byen?
I de senere år har byplandebatten i høj grad handlet om, hvordan forstæderne til vore større byer kan blive mere bymæssige. Den bagved liggende ide er, at byen har nogle kvaliteter, som forstaden mangler. Byplanhistorisk Udvalg vil med det byplanhistoriske seminar vende perspektivet 180 grader og afprøve en hypotese om, at det snarere er forstadens kvaliteter, som igennem de seneste tre, fire årtier har vundet indpas i – ja måske ligefrem erobret store dele af byen!

Se program

København
11. November 2016
1.200 kr. (400 kr. for studerende og ledige)
10. oktober 2016