EnglishKontakt

Strategisk byudvikling for projektledere

- Nyt kursusforløb for projektledere, der arbejder med byudvikling! (Hold II)

Byerne forandrer sig med stor hast og det samme gør kommunernes rolle som den aktør, der driver byudviklingen. Det er baggrunden for Byplanlaboratoriets nye kursusforløb om strategisk byudvikling for projektledere.

Forløbet understøtter de projektledere og planlæggere, som arbejder med byudvikling og styrker dem i projektlederrollen. Med udgangspunkt i de konkrete projekter, som deltagerne arbejder med i deres egen praksis, får de skærpet deres fokus på, hvordan man driver processer i byudviklingen og får tingene til at ske, ved at navigere i det kompleks af interesser, dagsordener og beslutningsgange, der altid omgiver et byudviklingsprojekt.

Forløbet er på samme tid et kompetenceudviklingsforløb og et projektudviklingsforløb, der består af 5 seminarer fordelt over et år. Undervisningsformen veksler mellem inspiration og ny viden, arbejde med egen case og fælles refleksion.

Igennem forløbet kommer deltagerne i dybden med temaer som

  • Netværksledelse
  • Innovationsprocesser og byudvikling
  • Politik og faglighed
  • Økonomi og partnerskabsmodeller
  • Magt og relationer
  • Kommunikation og mobilisering

Underviserne på forløbet vil være en blanding af forskere, rådgivere, politikere, kommunale topembedsfolk og andre projektledere, som arbejder med byudvikling. Kurset tilpasses deltagernes profiler. 

Målgruppen for kursusforløbet er kommunalt ansatte projektledere, som arbejder med byudvikling. Det kan være i form af fx bymidteprojekter, byomdannelse, landsbyudvikling, områdefornyelse eller Business Improvement Districts.

Se program for hold I 

Datoer for Hold II
31. maj 2018
5.-6. september 2018
6. december 2018
20.-21. marts 2019
23. maj 2019

Hold I og hold II er fyldt op
Ønsker du at blive skrevet op til hold III, så send en mail til db@byplanlab.dk. Vi forventer at starte hold III op i december 2018.

Kursusforløbet strækker sig over et år. 

 

Sted:
Dato:
31. maj. 2018
Pris:
Tilmeldingsfrist:
Tilmelding:

Et kursustilbud til kommuneplanlæggere og deres samarbejdspartnere

Netværkskursus over 3 dage: 12. juni, 12. september og 7. november 2018

Dette kursus har til formål:
•    At skabe overblik over kommuneplanlægningens vilkår og muligheder.
•    At erfaringsudveksle på tværs, at skabe nye netværk og få bragt egne cases i spil
•    At skabe et refleksionsrum for kommuneplanlæggere og deres samarbejdspartnere
•    At få drøftet de nyeste planlovsændringer

Alle kursusgange indeholder faglige oplæg og inspirerende cases krydret med øvelser og refleksion over egen kommuneplan og planproces. Det vil være muligt at tilpasse programmet efter deltagernes behov og ønsker.

De vigtigste fokusområder vil være: 
•    Kommuneplanen som strategisk værktøj, 
•    Hvad siger loven?  
•    Det gode håndværk – administration og kommunikation.
 

Se program

Hvis du har spørgsmål til kurset så kontakt kursusleder Ellen Højgaard Jensen

Sted:
Odense, København og Vejle
Dato:
12. jun. 2018
Pris:
: For tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium: 7.500 kr. For andre: 9.000 kr.
Tilmeldingsfrist:
12 maj. Efter denne dato er tilmeldingen bindende
Tilmelding:

Netværkskursus om byudvikling og mobilitet

Mobilitet er en væsentlig faktor for byernes konkurrencekraft og evne til at tiltrække og fastholde virksomheder og indbyggere. Og urbanisering, en hastig teknologisk udvikling og klimaforandringer kan ændre vores transportvaner og dermed forudsætningerne for byudviklingen. Så hvordan håndterer vi planlægning og udvikling af gode byer og byliv i dette krydsfelt, mindsker trængsel og finder fx smarte parkeringsløsninger, som kan give en fællesforståelse af, hvad det er for en fremtid, vi ser ind i?

Denne scene er afsættet for vores nye netværk, der henvender sig til planlæggere, fagchefer, programledere fra kommuner, regioner, stat og trafikselskaber samt rådgivere og developere, der arbejder professionelt med byudvikling og mobilitet.

Hvornår mødes netværket?
Tirsdag den 12. juni, kl. 13:00 til 17:30
Mandag den 10. september, kl. 13:00 til 17:30
Torsdag den 22. november, kl. 13:00 til 17:30
Torsdag den 31. januar 2019, kl. 13:00 til 17:30

Læs mere om netværkskurset

Program for de første to netværksmøder d. 12. juni og 10. september.

Husk tilmelding senest d. 18. maj

Find præsentationer fra Intromøde om netværket "På tværs af byen"

Hvis du har spørgsmål til kurset så kontakt kursusleder Michael Nørgaard

Sted:
København
Dato:
12. jun. 2018
Pris:
11.250 kr. for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium. 13.500 kr. for andre
Tilmeldingsfrist:
D. 18. maj 2018. Efter denne dato er tilmeldingen bindende
Tilmelding:

Konference om privat-offentlige bysamarbejder i Gladsaxe Erhvervsby

Hvorfor går stadigt flere private aktører sammen med kommunerne om at sikre byområders attraktivitet og forbedre virksomhedernes rammebetingelser?

Hør buddet fra blandt andre investoren, den forretningsdrivende og formanden for cityforeningen, der alle giver deres personlige blik på, hvordan samarbejder om konkrete byområder kan skabe værditilvækst og udvikling lokalt. 

På konferencen får du inspirerende eksempler fra ind- og udland på private og offentlige bysamarbejder, der har til formål at skabe vækst og udvikling i f.eks. innovationsdistrikter, bymidter og turistdestinationer ved at løfte og puste liv i eksisterende by- og erhvervsområder. Konferencen er målrettet private og offentlige aktører med interesse for udviklingen af privat-offentlige bysamarbejder – f.eks. bymidte-samarbejder, BIDs (Business Improvement Districts), turismesamarbejder, innovationsdistrikter og lign.

Se program

Bemærk: der er begrænsede pladser hvorfor tilmelding sker efter ’først-til-mølle-princippet’.

Konferencen arrangeres i regi af netværk for privat-offentlige bysamarbejder, der består af private og offentlige repræsentanter fra bysamarbejder i Fredericia, Frederiksberg, Gladsaxe, Hillerød, Hjørring, Odense, Slagelse, Varde, Vejle, Aalborg og Aarhus samt Realdania By og Byg, KL og Trafik- og Bygge- og Boligstyrelsen.

Desuden deltager repræsentanter fra DI, DE, AAU, Erhvervsstyrelsen, Erhvervsministeriet og Realdania.

 

Adresse: Gladsaxe Erhvervsby, Fokus Asset Management, Sydmarken 44, 2860 Søborg

 

Hvis du har spørgsmål til konferencen så kontakt projektleder Marianne Bendixen

Sted:
Gladsaxe
Dato:
18. jun. 2018
Pris:
550 kr. (konferencen er gratis for medlemmer af Netværk for Privat-Offentlige Bysamarbejder). Prisen inkluderer forplejning gennem hele dagen.
Tilmeldingsfrist:
11. juni 2018 kl. 12. Tilmeldingen er bindende.

Værktøjsmesse d. 29. august i København

Data og analyser er vigtige input til den fysiske planlægning. Og digitale værktøjer giver helt nye muligheder for, at vi kan understøtte politikere og andre beslutningstagere, når der skal udvikles visioner og prioriteres i udviklingen af vores byer.

–  Hvordan kan vi bruge data og analy­­­­­ser, så det kvalificerer vores arbejde med planstrategier, kommuneplan og borgerinddragelse?
–  Hvilke digitale værktøjer er relevante?
–  Hvordan undgår vi at lamme den politiske debat med tal, fakta og analyser?

På værktøjsmessen får du præsenteret forskellige digitale værktøjer og eksem­pler på, hvordan de bruges i planlægningen.

Detaljeret program følger.

Kom og bliv klogere til arrangementet, der udbydes i samarbejde mellem Geoforum og Dansk Byplanlaboratorium.

 

Hvis du har spørgsmål til messen så kontakt projektleder Michael Nørgaard

Sted:
København
Dato:
29. aug. 2018
Pris:
1.125 kr. for medlemmer/tilskudsgivere til en af de to foreninger. 1.500 kr. for alle andre.
Tilmeldingsfrist:

2018 markerer starten på en ny planperiode med nye strategier og kommuneplaner. På Byplanmødet diskuterer vi de cases, hvor strategisk planlægning og politisk lederskab giver en overbevisende effekt: I alliancer mellem visionære byråd, toneangivende aktører i civilsamfundet, dygtige kommunale forvaltninger og de virksomheder, der er med til at realisere kommunernes planlægning. 

Husk at byudvikling er for vigtig til at overlade til byplanlæggerne.

På byplanmødet får du:

• præsenteret de store udfordringer på planområdet.
• inspiration til politisk lederskab fra cases, der bliver præsenteret af dem, der var med.
• input til nye politiker- og embedsmandsroller på planfeltet.


Med Hjørring Kommune som vært byder Dansk Byplanlaboratorium velkommen til Byplanmødet i en kommune, der trods befolkningstilbagegang satser på udvikling.

Læs mere om Byplanmødet 2018

På Byplanmødet vil du opleve nyåbnede faciliteter til kultur- og fritidsaktiviteter, fx det nye Vendsyssel Teater.

"Vi har i Hjørring Kommune fokus på både investering og tilpasning. På trods af, at vi de seneste år har været spændt hårdt for økonomisk, så har vi haft modet og viljen til at bygge nogle fyrtårne, samtidig med at vi har afviklet andre steder. Jeg er stolt over at have et byråd, der tør prioritere hårdt for at nå de mål, vi har sat os". 

- Borgmester Arne Boelt (S), Hjørring Kommune

 

Se tidligere byplanmøder

Sted:
Hjørring
Dato:
04. okt. 2018
Pris:
Tilmeldingsfrist:

Kursus d. 8. november og d. 4 december 2018

Er du projekterende arkitekt eller kommunal planlægger?

Økonomi i byudviklingsprojekter klæ’r dig på til at gennemskue investorers og developeres regnestykker. Du for muligheden for at tage skridtet videre, og selv lave projektøkonomiske beregninger. Hvordan ser investorer og developere på de kommunale plangrundlag? Det får du svar på, ligesom vi opstiller quick and dirty-regnestykker, så du har et overordnet indtryk af økonomien i dit eget byudviklingsprojekt – og kan gå styrket ind i forhandlinger med en developer.

Kurset benytter sig af forskellige læringsformer som oplæg, sparring, gruppediskussioner og en rollespilsession. Deltagerne arbejder i grupper om en medbragt byudviklingscase og det forventes, at de bruger et par dage på at ’lave lektier’ mellem de to kursusgange.

Bemærk: Deltagerne forventes at arbejde sammen i grupper byudviklingscasen mellem de to kursusgange. Der er ikke krav om, at deltagere kommer to eller flere fra samme kommune eller virksomhed, men det vil være en fordel. Solister må forvente at blive parret.

Program følger.

Hvis du har spørgsmål til kurset så kontakt kursusleder Christian Broen

 

Sted:
Odense
Dato:
08. nov. 2018
Pris:
6700 kr./ 5025 kr. for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium i 2018. Prisen inkluderer kursusmateriale og forplejning.
Tilmeldingsfrist:
2. oktober 2018 – efter den dato er tilmelding bindende og beløbet refunderes ikke.

Kursus 14. og 15. november 2018

Et intensivt kursus, som opbygger dine kompetencer som relativt ny lokalplanlægger. Vi beskæftiger os både med lokalplanens formelle og juridiske indhold, og koblingen til stedet og lokalplanens formål.

Der findes ikke en standardopskrift på ”den gode lokalplan”, fordi hver lokalplan har sine egne omstændigheder. Derfor er kurset bygget op om workshops, hvor du får skærpet din kritiske, konstruktive og kreative sans i forhold til planværktøjet og processen.

Med Roskilde som case tager kurset fat i 3 grundlæggende spørgsmål:

  • Hvad skal der til, for at en lokalplan formelt set er i orden?
  • Hvordan sikrer vi overensstemmelse mellem det lokalplanen skal opnå og formuleringen af formål og bestemmelser?
  • Hvordan tilrettelægger du gode processer for lokalplanlægning og administration af planerne?

Dag 1 foregår på INSP Roskilde, og dag 2 på Danhostel Roskilde.

Program følger.

Hvis du har spørgsmål til kurset så kontakt kursusleder Marianne Bendixen

 

Sted:
Roskilde
Dato:
14. nov. 2018
Pris:
7600 kr./ 5700 kr. for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium. Prisen inkluderer kursusmateriale, fuld forplejning og en overnatning i enkeltværelse på Danhostel Roskilde.
Tilmeldingsfrist:
2. oktober 2018 – efter den dato er tilmelding bindende