EnglishKontakt

Byforskning uden grænser

Turisme bliver ofte nævnt som redningen for de kystnære områder og ændringerne af planloven skal blandt andet give turisterhvervet bedre udviklingsmuligheder. Men hvordan håndteres og udvikles landskab og bebyggelse i krydsfeltet mellem nye oplevelseslandskaber og bevarelse af kulturlandskabernes karakteristika. Konferencen vil sætte fokus på hvorledes arkitektur, design og planlægning kan spille en rolle i udviklingen af fremtidens turisme og hvordan turisme kan indgå som en del af udviklingsstrategien for et lokalområde.

Se program

Sted:
Aalborg
Dato:
02. mar. 2017
Pris:
925 kr.
Tilmeldingsfrist:
Tilmelding fortsat mulig

Fyraftensmøde i København d. 9. marts

Med den nye planlov får kommunerne mulighed for at udpege såkaldte omdannelseslandsbyer. Til dato har flere kommuner erfaringer med at omdanne mindre byer: Langs strækningen mellem Hjørring og Løkken vil man trække det omgivende landskab ind til vejen og skabe mere natur og nye oplevelser i de små vejkantsbyer.

På Mors er der skabt en ny arbejdsdeling mellem syv landsbyer. Begge dele er et svar på, hvordan man udvikler de små byer i landdistrikter, som oplever faldende befolkningstal og slås med tomme huse og forfald. For at skabe liv og nye muligheder blev der i 2014 afsat en ny pulje af byfornyelsesmidlerne til en forsøg med bl.a. i nytænkende byfornyelsesforsøg i de udfordrede, mindre byer.

Hjørring og Morsø kommuner opnåede støtte til deres projekter, der på hver sin måde afprøver redskaber og løsninger til over en årrække at skrumpe mindre byer. Fyraftensmødet gør status – og kaster kærligt-kritiske blikke på indsatserne.

Fyraftensmødet afholdes i regi af projekt Mindre byer, der skrumper -  projektet er støttet af Trafik, - Bygge- og Boligstyrelsen.

Fyraftensmødet er overtegnet.
Hvis du vil på ventelisten så send en mail til db@byplanlab.dk

Se programmet

Sted:
København
Dato:
09. mar. 2017
Pris:
Gratis
Tilmeldingsfrist:
02-03-2017
Tilmelding:

*VENTELISTE*

- faglig diskussion om modernisering af planloven.

Arkitektforeningen vil i samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium lægge op til en faglig diskussion af planlovsændringerne, og hvilken betydning de vil have fremadrettet for den fysiske planlægning i Danmark.

Kom og vær med, og mød Holger Bisgaard, chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen, Ellen Højgaard Jensen, direktør i Dansk Byplanlaboratorium og Jesper Pagh, direktør i Arkitektforeningen.

Debatarrangementet indledes med en præsentation af planlovsændringerne ved Holger Bisgaard, hvorefter Ellen Højgaard Jensen og Jesper Pagh – som oplæg til en faglig debat med højt til loftet – hver vil holde et kort indlæg med udgangspunkt i Byplanlaboratoriet og Arkitektforeningens høringssvar.

OBS Tidspunktet er flyttet en time frem, så mødet starter kl. 16

Tid og sted: 22. marts 2017, kl. 16-18 i Arkitektforeningen, Åbenrå 31, 1124 København K

Tilmelding: Skriv dig på ventelisten ved at sende en mail til Martin Yhlen på myh@arkitektforeningen.dk

Se flyer

Sted:
København
Dato:
22. mar. 2017
Pris:
Gratis
Tilmeldingsfrist:
20. marts 2017
Tilmelding:
Ny planlov

Information følger snarest

Sted:
Malmø
Dato:
04. maj. 2017
Pris:
Tilmeldingsfrist:
Tilmelding:

Kursus i København den 14. juni 2017

Har du brug for en grundlæggende indføring i planretten, eller ønsker du indblik i de planlovsændringer, der forventes endeligt vedtaget i juni 2017? Med afsæt i de højaktuelle lovændringer introduceres kursusdeltagerne til den juridiske metode og de retslige hjørnesten på planområdet. Kurset er for dig, der arbejder med planloven i praksis. Undervejs vil der være rig mulighed for at diskutere og stille spørgsmål fra dagligdagens problemstillinger.

Se program

Sted:
København
Dato:
14. jun. 2017
Pris:
For tilskudsgivere 2.400 kr. For andre 3.200 kr.
Tilmeldingsfrist:
31. maj 2017
Ny planlov

Byplanmødet 2017 bliver afholdt d. 5.- 6. oktober i Fredericia

Yderligere info og tilmelding følger. 

Se mere om tidligere byplanmøder

Sted:
Fredericia
Dato:
05. okt. 2017
Pris:
Tilmeldingsfrist:
Tilmelding: