På den danske landsbyscene har vi de seneste 4 – 5 år været vidne til en række meget forskellige udgaver af fænomenet ”Landsbyklynger”, som grundlæggende er et netværkssamarbejde mellem en række nært beliggende landsbyer.

Formålet vil oftest være at udnytte klyngens samlede potentialer, for at skabe vækst, stoppe en afviklingsproces eller skabe kvalitet i det, der bliver tilbage.

For at skabe et overblik over fænomenet og udveksle erfaringer blandt de forskere, konsulenter, landsbyer og kommuner, som har arbejdet med fænomenet i længere tid inviteres alle interesserede til et seminar, hvor en række påtrængende spørgsmål og temaer vil blive adresseret i løbet af dagen gennem oplæg og debat

Se programmet her.

Horsens
19. Januar 2017
1.400 kr.
19. december 2016

Arkitekturpolitik2016.png

2-dages kursus i København den 24. og 25. januar 2017
Kommunerne spiller en vigtig rolle i indsatsen for at sikre kvalitet i udvikling af bygninger, byrum og landskaber. Det gør i høj grad arkitekturpolitikken til en tværfaglig opgave, der kræver involvering og strategisk fokus.

På dette års kursus vil vi blandt andet fokusere på hvad en arkitekturpolitisk indsats kan betyde for byens rum og vejarealer. Og vi vil se hvordan byrumseksperimenter kan medvirke til at transformere brugen og opfattelsen af vores byer.

Målgruppen er byplanlæggere, trafikplanlæggere, landskabsarkitekter mv.

Kurset arrangeres i et samarbejde mellem Arkitektforeningen og Dansk Byplanlaboratorium. Kursusleder er arkitekt Dorthe Brogaard fra Planværkstedet.

Kontaktperson i Dansk Byplanlaboratorium: Marianne Bendixen mb@byplanlab.dk

Læs mere om kurset og find tilmelding via Arkitektforeningen

Dato: 24. og 25. januar 2017

København
25. Januar 2017

Konference i Nyborg d. 1. februar 2017

Danmarks bebyggede areal vokser og vores byområder bliver mere og mere befæstet. Det skyldes dels konkrete behov for mere befæstet areal, dels andre beslutninger i samfundet – og gamle vaner.

Konferencen Byens Gulv konkretiserer tendenserne, giver indsigt og lægger op til at nytænke byens gulv som en central del af fremtidens by.

Formålet med konferencen er at samle alle med interesse for byens liv, funktion og materialer: Staten, kommuner, forsyningsselskaber, byplanlæggere, landskabsarkitekter, ingeniører, anlægsgartnere og leverandører. Deltag i konferencen - i fællesskab kan vi bryde rutinen og åbne mulighed for innovative løsninger.

Læs mere og find program

Som noget nyt lancerer vi i 2017 et åbent spor, hvor aktører på feltet kan byde ind med relevante oplæg og projekter. Har du et spændende projekt, der omhandler Byens gulv, så hører vi gerne fra dig. Læs mere her.

Læs artikel med keynote-taler Søren Gabriel fra Orbicon A/S

Nyborg
01. Februar 2017
2250 kr. ex moms. OBS: Rabat ved tidlig tilmelding. Tilmelder du dig inden 1. december 2016 er prisen: 1750 kr.
18. januar 2017
Byens Gulv 2017


Kursus i København den 9. februar 2017

Har du brug for en grundlæggende indføring i planretten, eller ønsker du indblik i de planlovsændringer, der forventes vedtaget i starten af 2017?

Med afsæt i de højaktuelle lovændringer introduceres kursusdeltagerne til den juridiske metode og de retslige hjørnesten på planområdet.

Kurset er for dig, der arbejder med planloven i praksis. Undervejs vil der være rig mulighed for at diskutere og stille spørgsmål fra dagligdagens problemstillinger.

Se program

København
09. Februar 2017
For tilskudsgivere 2.400 kr. For andre 3.200 kr.
26-01-2017

6 dages kursusforløb i Viborg, Gladsaxe og Roskilde, forår 2017

Hvordan får vi mest mulig værdi ud af vores klimatilpasningsprojekt?

Det får I mulighed for at udforske på dette kursusforløb, hvor omdrejningspunktet er de konkrete projekter, som deltagerne tager med. Kurset har fokus på innovation og merværdi og på, hvordan man samarbejder på tværs og med omverdenen om at skabe det bedste projekt.

Kurset henvender sig til tværfaglige teams, som arbejder – sller skal i gang med konkrete klimatilpasningsprojekter. Fx medarbejdere i forsyning, kommunale miljømedarbejdere, byplanlæggere, driftsmedarbejdere, landskabsarkitekter, vej-og parkmedarbejdere mv.

OBS – foreløbigt program, 10. oktober 2016.
Ændringer i program og pris kan forekomme.
Send en mail til nwo@byplanlab.dk for yderligere information.

Se programmet

Datoer: 8.- 9. marts, 19.-20. april, 7.-8. juni

Viborg, Gladsaxe, Roskilde
08. Marts 2017
17.350 kr. for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium og medlemmer af DANVA. 21.350 kr. for andre.
20. januar