BPM2016_Kursusbeskrivelse_headerV2.png

Byplanmødet 2016 bliver afholdt
d. 6. - 7. oktober 2016 i Malmø.

Byer under forvandling
Globale udfordringer - lokale løsninger

De danske byer forandrer sig for øjnene af os. De byer, vi voksede op i, er ikke de samme, som vores børnebørn vil færdes i. Bymidterne skifter karakter og funktion, tidligere erhvervsområder står over for omdannelse, bynatur og håndtering af regnvand giver nye muligheder, ny teknologi står på spring og tidligere tiders storskala-planlægning brydes op. Derfor er det nu, vi skal gribe mulighederne og forme de dynamiske danske byer, der også i fremtiden vil være attraktive for både borgere og erhvervsliv.

Kravet om evig omskiftelighed
De nordiske byer har en række styrker, så som stærke velfærdsinstitutioner, tryghed og tillid, inkluderende byrum og gode boliger. Men der er også svagheder. Der er bygget store monofunktionelle bydele, der kalder på renovering både fysisk og socialt. Og selve den demokratiske og konsensussøgende beslutningsproces er langsommelig og måske ikke i stand til at tackle kravet om evig omskiftelighed. Hvordan passer vi på vores værdier samtidig med at vi omstrukturerer byerne med større og større hast?

Udvikling af nye redskaber
På årets byplanmøde vil vi undersøge, hvordan forskellige bysamfund kan tackle udfordringer som globalisering, klimakrise, urbanisering og migration. Det er kraftige strømninger, der lægger pres på vores byer og kræver fleksibel planlægning og udvikling af nye redskaber.

Vil du bidrage til Byplanmødet?


Ønsker du at annoncere eller sponsorere artikler i det nummer af Byplan Nyt, som udkommer til Byplanmødet? Så kontakt redaktionen for at høre nærmere, nwo@byplanlab.dk.

Hvad kan vi lære af Sverige?
Malmø har i løbet af de sidste 25 år skiftet karakter fra at være en industriby til at være en moderne vidensby. Vi vil se og høre, hvordan det er gået til – både fysisk og strategisk. Malmø har foretaget et langt sejt træk mod social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed – eller holbarhed, som det hedder på svensk. Hvad bliver det næste, og hvad kan vi som naboland lære af Sverige?

Se program

Se mere om tidligere Byplanmøder

Malmø
06. Oktober 2016
5.400 kr. for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium. 7.200 for ikke-tilskudsgivere
15. august 2016

Kursusforløb i København og Herlev, 10. november og 7.-8. december 2016
Hvordan bliver vi som planlæggere bedre klædt på til at gennemskue developernes økonomiske beregninger?

På kurset stiller vi skarpt på developer-regnestykket, altså de væsentlige udgifter, der er forbundet med at realisere et stykke byudvikling. Når vi ved hvilke plankrav planlægningen realistisk set kan lægge ned over et byudviklingsområde, står vi stærkere i forhandlingen med developeren.

Se programmet

NB: Modsat tidligere økonomikurser er der ikke krav om, at deltagere tilmelder sig i grupper fra deres arbejdssted, men det vil være en fordel. Solister må forvente at arbejde sammen med andre om en byudviklingscase.

København og Herlev
10. November 2016
7.050 kr. for tilskudsgivere i 2016. 9.400 kr. for alle andre.
13. oktober 2016

ByPlHistSeminar2016.png

Har forstaden erobret byen?
I de senere år har byplandebatten i høj grad handlet om, hvordan forstæderne til vore større byer kan blive mere bymæssige. Den bagved liggende ide er, at byen har nogle kvaliteter, som forstaden mangler. Byplanhistorisk Udvalg vil med det byplanhistoriske seminar vende perspektivet 180 grader og afprøve en hypotese om, at det snarere er forstadens kvaliteter, som igennem de seneste tre, fire årtier har vundet indpas i – ja måske ligefrem erobret store dele af byen!

Se program

Poul Sverrild forsvare sin PhD d. 7 oktober.

København
11. November 2016
1.200 kr. (400 kr. for studerende og ledige)
10. oktober 2016

LokalplanerIPraksis2016.png

Kursus i Viborg, 30. november - 1. december

Der findes ikke en standardopskrift på ”den gode lokalplan”, fordi hver lokalplan har sine egne omstændigheder. Derfor er kurset bygget op om workshops, hvor du får skærpet din kritiske, konstruktive og kreative sans i forhold til planværktøjet og processen.

Med Viborg som case tager kurset fat i 3 grundlæggende spørgsmål:

  • Hvad skal der til, for at en lokalplan formelt set er i orden?
  • Hvordan sikrer vi overensstemmelse mellem visionen og formuleringen af formål og bestemmelser?
  • Hvordan oparbejder kommunen en god samarbejdskultur om lokalplanlægning og administration af lokalplaner?

Se program

Viborg
30. November 2016
For tilskudsgivere kr. 5700,- for andre kr. 7600,- I prisen er inkluderet 1 overnatning på enkeltværelse, fuld forplejning og deltagermateriale.
11. november 2016

Arkitekturpolitik2016.png

2-dages kursus i København den 24. og 25. januar
Kommunerne spiller en vigtig rolle i indsatsen for at sikre kvalitet i udvikling af bygninger, byrum og landskaber. Det gør i høj grad arkitekturpolitikken til en tværfaglig opgave, der kræver involvering og strategisk fokus.

På dette år kursus vil vi blandt andet fokusere på hvad en arkitekturpolitisk indsats kan betyde for byens rum og vejarealer. Og vi vil se hvordan byrumseksperimenter kan medvirke til at transformere brugen og opfattelsen af vores byer.

Målgruppen er byplanlæggere, trafikplanlæggere, landskabsarkitekter mv.

Kurset arrangeres i et samarbejde mellem Arkitektforeningen og Dansk Byplanlaboratorium. Kursusleder er arkitekt Dorthe Brogaard fra Planværkstedet.

Kontaktperson i Dansk Byplanlaboratorium: Marianne Bendixen mb@byplanlab.dk

Læs mere om kurset og find tilmelding via Arkitektforeningen.

Dato: 24. og 25. januar 2017

København
25. Januar 2017

Konference i Nyborg d. 1. februar 2017

Danmarks bebyggede areal vokser og vores byområder bliver mere og mere befæstet. Det skyldes dels konkrete behov for mere befæstet areal, dels andre beslutninger i samfundet – og gamle vaner.

Konferencen Byens Gulv konkretiserer tendenserne, giver indsigt og lægger op til at nytænke byens gulv som en central del af fremtidens by.

Formålet med konferencen er at samle alle med interesse for byens liv, funktion og materialer: Staten, kommuner, forsyningsselskaber, byplanlæggere, landskabsarkitekter, ingeniører, anlægsgartnere og leverandører. Deltag i konferencen - i fællesskab kan vi bryde rutinen og åbne mulighed for innovative løsninger.

Læs mere og find program

Som noget nyt lancerer vi i 2017 et åbent spor, hvor aktører på feltet kan byde ind med relevante oplæg og projekter. Har du et spændende projekt, der omhandler Byens gulv, så hører vi gerne fra dig. Læs mere her.

Nyborg
01. Februar 2017
2250 kr. ex moms. OBS: Rabat ved tidlig tilmelding. Tilmelder du dig inden 1. december 2016 er prisen: 1750 kr.
18. januar 2017
Byens Gulv 2017