Ekskursion i København d. 2. november

I forbindelse med Building Green i Forum, arrangerer Dansk Byplanlaboratorium to ekskursioner til bæredygtige byrum i København.

Klimakvarter Østerbro er Københavns første klimatilpassede bydel.

Visionen er, at gøre kvarteret til Københavns grønneste brokvarter og samtidig klæde området på til at modstå de store regnmængder, vi har oplevet ved de seneste års skybrud. Det sker i tæt samarbejde med en masse aktører – og beboere - i området.

Klimakvarteret er et udstillingssted for klimaløsninger, hvor man udvikler de metoder og den ekspertise, der skal i brug, når resten af København skal fremtidssikres mod kraftigere regn og skybrud.

På denne ekskursion er der mulighed for at opleve nogle af Klimakvarterets bæredygtige byrum i 1:1. Vi skal både høre om visionerne bag klimakvarteret og se nogle af de pladser og gårde, som er realiseret. Vi skal blandt andet besøge Tåsinge plads og taglandbruget Østergro.

Læs mere om klimakvarteret

Ekskursionen har start kl. 10 og slut kl. 12.30 ved Forum.

Østerbro, København
02. November 2016
495 kr.
28.10.2016

Ekskursion i København d. 3. november

I forbindelse med Building Green i Forum, arrangerer Dansk Byplanlaboratorium to ekskursioner til bæredygtige byrum i København.

Visionen for udviklingen af Nordhavn er, at det skal være fremtidens bæredygtige bydel i København. Det handler om både miljømæssig ansvarlighed, men også om værdiskabelse og social diversitet. Udviklingen kommer til at strække sig over flere årtier, men nogle steder er den allerede i fuld gang.

På denne ekskursion er der mulighed for at opleve nogle af Nordhavns bæredygtige byrum i 1:1. By og Havn viser rundt og vi hører om både de store linjer og de enkelte byrum i Århusgadekvarteret. Vi skal blandt andet besøge ”Konditaget”, som er et helt nyt aktivt byrum på toppen af et P-hus.

Læs mere om Nordhavn her.

Ekskursionen har start kl. 9.00 og slut kl. 11.30 ved Forum.

Nordhavn, København
03. November 2016
495 kr.
28-10-2016

Kursusforløb i København og Herlev, 10. november og 7.-8. december 2016
Hvordan bliver vi som planlæggere bedre klædt på til at gennemskue developernes økonomiske beregninger?

På kurset stiller vi skarpt på developer-regnestykket, altså de væsentlige udgifter, der er forbundet med at realisere et stykke byudvikling. Når vi ved hvilke plankrav planlægningen realistisk set kan lægge ned over et byudviklingsområde, står vi stærkere i forhandlingen med developeren.

Se programmet

NB: Modsat tidligere økonomikurser er der ikke krav om, at deltagere tilmelder sig i grupper fra deres arbejdssted, men det vil være en fordel. Solister må forvente at arbejde sammen med andre om en byudviklingscase.

København og Herlev
10. November 2016
7.050 kr. for tilskudsgivere i 2016. 9.400 kr. for alle andre.
Tilmelding fortsat mulig

ByPlHistSeminar2016.png

Har forstaden erobret byen?
I de senere år har byplandebatten i høj grad handlet om, hvordan forstæderne til vore større byer kan blive mere bymæssige. Den bagved liggende ide er, at byen har nogle kvaliteter, som forstaden mangler. Byplanhistorisk Udvalg vil med det byplanhistoriske seminar vende perspektivet 180 grader og afprøve en hypotese om, at det snarere er forstadens kvaliteter, som igennem de seneste tre, fire årtier har vundet indpas i – ja måske ligefrem erobret store dele af byen!

Se program

Poul Sverrild forsvare sin PhD d. 7 oktober.

København
11. November 2016
1.200 kr. (400 kr. for studerende og ledige)
10. oktober 2016

'Gå-hjem' workshop i København d. 24. november

Dansk Byplan Laboratorium (DBL), Foreningen af Byplanlæggere (FAB), Netværk for yngre planlæggere (NYP) og Roskilde Universitet (RUC) inviterer til et ’gå hjem’ workshop fra kl. 16 -20 sidst i november. (Måske d. 24 november) i DBL´s lokaler i København.

Afsættet for workshoppen er, en drøftelse af:
Hvor Byplan feltet bevæger sig hen i de her år – og hvad er det for kompetencer, der er vigtige at have i spil, for at arbejde i dette felt i dag.

Se hele invitationen her

København
24. November 2016

LokalplanerIPraksis2016.png

Kursus i Viborg, 30. november - 1. december

Der findes ikke en standardopskrift på ”den gode lokalplan”, fordi hver lokalplan har sine egne omstændigheder. Derfor er kurset bygget op om workshops, hvor du får skærpet din kritiske, konstruktive og kreative sans i forhold til planværktøjet og processen.

Med Viborg som case tager kurset fat i 3 grundlæggende spørgsmål:

  • Hvad skal der til, for at en lokalplan formelt set er i orden?
  • Hvordan sikrer vi overensstemmelse mellem visionen og formuleringen af formål og bestemmelser?
  • Hvordan oparbejder kommunen en god samarbejdskultur om lokalplanlægning og administration af lokalplaner?

Se program

Viborg
30. November 2016
For tilskudsgivere kr. 5700,- for andre kr. 7600,- I prisen er inkluderet 1 overnatning på enkeltværelse, fuld forplejning og deltagermateriale.
11. november 2016

Arkitekturpolitik2016.png

2-dages kursus i København den 24. og 25. januar 2017
Kommunerne spiller en vigtig rolle i indsatsen for at sikre kvalitet i udvikling af bygninger, byrum og landskaber. Det gør i høj grad arkitekturpolitikken til en tværfaglig opgave, der kræver involvering og strategisk fokus.

På dette år kursus vil vi blandt andet fokusere på hvad en arkitekturpolitisk indsats kan betyde for byens rum og vejarealer. Og vi vil se hvordan byrumseksperimenter kan medvirke til at transformere brugen og opfattelsen af vores byer.

Målgruppen er byplanlæggere, trafikplanlæggere, landskabsarkitekter mv.

Kurset arrangeres i et samarbejde mellem Arkitektforeningen og Dansk Byplanlaboratorium. Kursusleder er arkitekt Dorthe Brogaard fra Planværkstedet.

Kontaktperson i Dansk Byplanlaboratorium: Marianne Bendixen mb@byplanlab.dk

Læs mere om kurset og find tilmelding via Arkitektforeningen

Dato: 24. og 25. januar 2017

København
25. Januar 2017

Konference i Nyborg d. 1. februar 2017

Danmarks bebyggede areal vokser og vores byområder bliver mere og mere befæstet. Det skyldes dels konkrete behov for mere befæstet areal, dels andre beslutninger i samfundet – og gamle vaner.

Konferencen Byens Gulv konkretiserer tendenserne, giver indsigt og lægger op til at nytænke byens gulv som en central del af fremtidens by.

Formålet med konferencen er at samle alle med interesse for byens liv, funktion og materialer: Staten, kommuner, forsyningsselskaber, byplanlæggere, landskabsarkitekter, ingeniører, anlægsgartnere og leverandører. Deltag i konferencen - i fællesskab kan vi bryde rutinen og åbne mulighed for innovative løsninger.

Læs mere og find program

Som noget nyt lancerer vi i 2017 et åbent spor, hvor aktører på feltet kan byde ind med relevante oplæg og projekter. Har du et spændende projekt, der omhandler Byens gulv, så hører vi gerne fra dig. Læs mere her.

Nyborg
01. Februar 2017
2250 kr. ex moms. OBS: Rabat ved tidlig tilmelding. Tilmelder du dig inden 1. december 2016 er prisen: 1750 kr.
18. januar 2017
Byens Gulv 2017

6 dages kursusforløb i Viborg, Gladsaxe og Roskilde, forår 2017

Hvordan får vi mest mulig værdi ud af vores klimatilpasningsprojekt?

Det får I mulighed for at udforske på dette kursusforløb, hvor omdrejningspunktet er de konkrete projekter, som deltagerne tager med. Kurset har fokus på innovation og merværdi og på, hvordan man samarbejder på tværs og med omverdenen om at skabe det bedste projekt.

Kurset henvender sig til tværfaglige teams, som arbejder – sller skal i gang med konkrete klimatilpasningsprojekter. Fx medarbejdere i forsyning, kommunale miljømedarbejdere, byplanlæggere, driftsmedarbejdere, landskabsarkitekter, vej-og parkmedarbejdere mv.

OBS – foreløbigt program, 10. oktober 2016.
Ændringer i program og pris kan forekomme.
Send en mail til nwo@byplanlab.dk for yderligere information.

Se programmet

Datoer: 8.- 9. marts, 19.-20. april, 7.-8. juni

Viborg, Gladsaxe, Roskilde
08. Marts 2017
17.350 kr. for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium og medlemmer af DANVA. 21.350 kr. for andre.
20. januar