EnglishKontakt

- detailhandelsstrukturen og de nye muligheder i planloven

Seminar i Odense d. 31. august

Nye aflastningsområder i kommunere risikerer at sætte den eksisterende detailhandelsstruktur under pres.

Få overblikket over de nye detailhandelsregler fra Erhvervstyrelsen på dette seminar med eksempler fra to kommuner, der går hver sin vej når det gælder aflastningsområder.

Se program

Sted:
Odense
Dato:
31. aug. 2017
Pris:
For tilskudsgivere 1.800 kr. For andre 2.400 kr.
Tilmeldingsfrist:
10. august 2017
Ny planlov

KlimatilpasningOgInnovation2017.jpg 6 dages kursusforløb i Roskilde, Viborg og Skanderborg, efterår 2017

Hvordan får vi mest mulig værdi ud af vores klimatilpasningsprojekt?

Det får I mulighed for at udforske på dette kursusforløb, hvor omdrejningspunktet er de konkrete projekter, som deltagerne tager med. Kurset har fokus på innovation og merværdi og på, hvordan man samarbejder på tværs og med omverdenen om at skabe det bedste projekt.

Kurset henvender sig til tværfaglige teams, som arbejder – eller skal i gang med konkrete klimatilpasningsprojekter. Fx medarbejdere i forsyning, kommunale miljømedarbejdere, byplanlæggere, driftsmedarbejdere, landskabsarkitekter, vej-og parkmedarbejdere mv.

Ændringer i program og pris kan forekomme.

Send en mail til nwo@byplanlab.dk for yderligere information.

Tilmelding via danva.dk senest d. 16. august. Tilmeldingen er bindende.
Detaljeret kursusprogram udsendes før hver kursusgang.

Se programmet

Datoer: 
27.-28. september i Roskilde
30.-31. oktober i Viborg
28.-29. november i Skanderborg
 

Sted:
Roskilde, Viborg og Skanderborg
Dato:
27. sep. 2017
Pris:
15.550 kr. for medlemmer af Innovationsnetværket Vand i Byer. 17.350 kr. for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium og medlemmer af DANVA. 21.350 kr. for andre.
Tilmeldingsfrist:
16. august
Tilmelding:

BYPLANMØDET indbyder til debat og refleksion

Hvad efterspørger de forskellige dele af erhvervslivet? Og hvordan kan kommuner bruge nye former for samarbejde med virksomhederne til at skabe øget bykvalitet?

Vækst og erhvervsudvikling er på alles læber, og kommuner og regioner leverer seriøse indsatser i kampen for begge dele. De arbejder benhårdt på at tiltrække nye virksomheder, men gøres der nok for at samarbejde med og fastholde de eksisterende? Ved vi, hvad forskellige brancher efterspørger af fx services og bykvalitet? Og hvad kan forskellige virksomheder tilbyde at give tilbage til byen? 

Kommuner bliver målt på succesen af deres erhvervsindsats i årlige ratings og virksomhedsundersøgelser. Men de mange ratings fortæller naturligvis ikke hele sandheden om det kommunale erhvervsklima og forskellige virksomheders ønsker og behov. På Byplanmødet graver vi et spadestik dybere, og spørger, hvad der er sandheder og myter, når virksomheder tager beslutninger om lokalisering, flytning, udvidelse eller samarbejde om fx byens fysik eller arbejdstagernes kompetencer.

Vi kaster også et blik på fremtidens behov. Med den 4. industrielle revolution står vi overfor en øget digitalisering og automatisering i alle brancher – fra intelligent lagerstyring og førerløse biler til robotten Ross, der arbejder som advokatfuldmægtig. Denne udvikling kan fx skabe nye måder at arbejde på, nye virksomheder og arbejdsmarkeder, midlertidige byerhverv, mindre trængsel og mere plads i bymidterne.

Med Fredericia som vært byder Byplanmødet velkommen til en succesrig erhvervskommune, der efter at have skabt ideelle betingelser for erhvervslivet nu fokuserer på at styrke bymiljø og bykvalitet – for at øge bosætningen og skabe en stærkere sammenhæng mellem by og erhverv.

Byplanmødet 2017 bliver afholdt d. 5.- 6. oktober i Fredericia
 

LÆS MERE OM BYPLANMØDE 2017

 

Se mere om tidligere byplanmøder

Sted:
Fredericia
Dato:
05. okt. 2017
Pris:
Tilmeldingsfrist:

50 års byplanlægning - hvad har vi lært? 

Byplanhistorisk Udvalg, som siden 1986 har afholdt et årligt Byplanhistorisk Seminar, har valgt at benytte 2017-seminaret til at fokusere på de store linjer i de sidste 50 års byudvikling og den underliggende planlægning og dennes kvalitet.                     

Der fokuseres på de to overordnede former for byvækst med hver deres planlægningsopgaver:

For det første er alle landets større byer blevet udvidet gennem et løbende nybyggeri i byernes opland gennem barmarksbyggeri.

For det andet er der hhv. sket en bygningsmæssig opgradering af eksisterende byområder samt en konvertering af hidtidige erhvervs-, havne- og militærarealer til andre formål.

Det er Byplanhistorisk Udvalgs håb, at dette års brede og overordnede tema vil bidrage til at kvalificere debatten om de kommende års planlægning.

Se program

 

Sted:
Odense
Dato:
10. nov. 2017
Pris:
1200 kr. for deltagelse. 800 kr. for pensionister. 400 kr. for studerende
Tilmeldingsfrist:
13. oktober 2017

Kursus d. 22. og 23. november

Der findes ikke en standardopskrift på ”den gode lokalplan”, fordi hver lokalplan har sine egne omstændigheder. Derfor er kurset bygget op om workshops, hvor du får skærpet din kritiske, konstruktive og kreative sans i forhold til planværktøjet og processen.

Med en dansk provinsby som case tager kurset fat i 3 grundlæggende spørgsmål:

  • Hvad skal der til, for at en lokalplan formelt set er i orden?
  • Hvordan sikrer vi overensstemmelse mellem det lokalplanen skal opnå og formuleringen af formål og bestemmelser?
  • Hvordan tilrettelægger kommunen gode processer for lokalplanlægning og administration af planerne?

Sted: følger
Program: følger

Sted:
Dato:
22. nov. 2017
Pris:
7600 kr. for ikke tilskudsgivere og 5700 kr. for tilskudsgivere
Tilmeldingsfrist:
1. november 2017