EnglishKontakt

Konference d. 24. januar 2018 

Se program

Motorveje har en særlig status, i landskabet - og i byplanlægningen. Den gode historie om motorvejen fortæller om omsorg for landskabet, så vel som for bilisten.
Men historien fortæller også om motorvejen som en påtrængende nabo med store konsekvenser for beboelse, landskab og natur.

Det “store H” blev et begreb for de danske motorveje og fik megen opmærksomhed, såvel i anlægs- og udbudsforskrifter, som i byplanlægning og landskabsarkitektur.
Ideerne om den ”Den Østjyske Millionby” og omfattende vejledninger i tidsskrifter og i bøger om smukke veje i landskabet vidner om opmærksomhed og respekt for perspektiver, potentialer og problematik.

Med regeringsgrundlaget 2016 er der kommet fokus på en række projekter, bl.a. en ny midtjysk motorvej, en forlængelse af Hillerødmotorvejen og en række udvidelser af eksisterende motorveje, herunder E-45.
Det er anledningen til at gøre status og vurdere, hvordan vi bedst kan sikre de mange hensyn, der skal tages, når de næste års projektering mest kommer til at handle om støjafskærmning, trafiksikkerhed og udvidelse af antallet af spor.

 • Hvilken faglig viden og planlægningsmæssig indsigt er der brug for?
 • Hvordan fastholder vi motorvejen som et smukt og velfungerende element i landskabet?
 • Har vi modet til at lægge styrke i den kunstneriske udformning af vejens landskab?
 • Hvordan afhjælper vi den biologiske barriere?
 • Hvordan kan motorveje, som blev anlagt smukt i det danske kulturlandskab fungere tæt på erhvervs og boligområder mellem høje støjvolde og med ekstra spor?
 • Hvad betyder det for byudviklingen at industri og handel er placeret veleksponeret ud til motorvejen eller skjult bag støjværn?

Hør bl.a. oplæg fra ….
Formand for Byplanudvalget Axel Bredsdorff, Rudersdal Kommune
Arkitekt og byplanlægger Dennis Lund
Professor Tom Nielsen, Arkitektskolen i Aarhus

Målgruppe: Statslige og kommunale planlæggere, landskabsarkitekter, arkitekter, trafikplanlæggere, styrelser, rådgivere og udførende entreprenører m.fl.

Konferencen udbydes i et samarbejde mellem Danske Landskabsarkitekter og Dansk Byplanlaboratorium

Konferencen afholdes d. 24 januar 2018 i
Salon K - Huset, Rådhusstræde 13, 1466 København K.

Se program

 

Sted:
København
Dato:
24. jan. 2018
Pris:
1.995 kr.
Tilmeldingsfrist:
8. januar. Hvorefter er tilmeldingen bindende.

Konference i Nyborg den 8. februar 2018

Danmarks bebyggede areal vokser og vores byområder bliver mere og mere befæstet. Det skyldes dels konkrete behov for mere befæstet areal, dels andre beslutninger i samfundet – og gamle vaner. Konferencen Byens Gulv konkretiserer tendenserne, giver indsigt og lægger op til at nytænke byens gulv som en central del af fremtidens by.

I 2018 sætter vi blandt andet fokus på, hvordan man indtænker sikkerhed og tryghed, når man planlægger og anlægger byens gulv.

Formålet med konferencen er at samle alle med interesse for byens liv, funktion og materialer: Staten, kommuner, forsyningsselskaber, byplanlæggere, landskabsarkitekter, ingeniører, anlægsgartnere og leverandører. Deltag i konferencen - i fællesskab kan vi bryde rutinen og åbne mulighed for innovative løsninger. 

Læs mere og find program.

Igen i år er der på konferencen et åbent spor, hvor aktører på feltet kan byde ind med relevante oplæg og projekter. Har du et spændende projekt, der omhandler Byens gulv, så hører vi gerne fra dig. Send en mail til nwo@byplanlab.dk

Sted:
Nyborg
Dato:
08. feb. 2018
Pris:
2275 kr. ex moms. OBS: Rabat ved tidlig tilmelding. Tilmelder du dig inden 15. december 2017 er prisen: 1775 kr. Er I 5 personer eller mere, som tilmelder sig fra samme organisation, så er der ekstra rabat. Skriv til nwo@byplanlab.dk
Tilmeldingsfrist:
19. januar. Efter denne dato er tilmeldingen bindende.
Tilmelding:

Konference i Aarhus, 1. marts 2018

Byen er fuld af mennesker som kommer og går: Turister, pendlere, immigranter og folk, som flytter til og fra. Byens borgere er en flygtig størrelse, men alligevel planlægger vi ofte for en bosætning, som er permanent. Konferencen sætter fokus på, hvordan vi kan forstå og planlægge for ’Cities of Coming and Going’.

Konferencen arrangeres i samarbejde med Center for Strategisk Byforskning ved Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus og Københavns Universitet.

 

Sted:
Aarhus
Dato:
01. mar. 2018
Pris:
1275 kr.
Tilmeldingsfrist:

Byplanhistorisk seminar 2018 

Byplanhistorisk Udvalg, som siden 1986 har afholdt et årligt Byplanhistorisk Seminar, sætter fokus på de store linjer i de sidste 50 års byudvikling og den underliggende planlægning og dennes kvalitet.                     

Der fokuseres på de to overordnede former for byvækst med hver deres planlægningsopgaver:

For det første er alle landets større byer blevet udvidet gennem et løbende nybyggeri i byernes opland gennem barmarksbyggeri.

For det andet er der hhv. sket en bygningsmæssig opgradering af eksisterende byområder samt en konvertering af hidtidige erhvervs-, havne- og militærarealer til andre formål.

Det er Byplanhistorisk Udvalgs håb, at dette års brede og overordnede tema vil bidrage til at kvalificere debatten om de kommende års planlægning.

Se program

 

Sted:
København
Dato:
02. mar. 2018
Pris:
1200 kr. for deltagelse. 800 kr. for pensionister. 400 kr. for studerende
Tilmeldingsfrist:

Strategisk byudvikling for projektledere

- Nyt kursusforløb for projektledere, der arbejder med byudvikling!

Byerne forandrer sig med stor hast og det samme gør kommunernes rolle som den aktør, der driver byudviklingen. Det er baggrunden for Byplanlaboratoriets nye kursusforløb om strategisk byudvikling for projektledere.

Forløbet understøtter de projektledere og planlæggere, som arbejder med byudvikling og styrker dem i projektlederrollen. Med udgangspunkt i de konkrete projekter, som deltagerne arbejder med i deres egen praksis, får de skærpet deres fokus på, hvordan man driver processer i byudviklingen og får tingene til at ske, ved at navigere i det kompleks af interesser, dagsordener og beslutningsgange, der altid omgiver et byudviklingsprojekt.

Forløbet er på samme tid et kompetenceudviklingsforløb og et projektudviklingsforløb, der består af 5 seminarer fordelt over et år. Undervisningsformen veksler mellem inspiration og ny viden, arbejde med egen case og fælles refleksion.

Igennem forløbet kommer deltagerne i dybden med temaer som

 • Netværksledelse
 • Innovationsprocesser og byudvikling
 • Politik og faglighed
 • Økonomi og partnerskabsmodeller
 • Magt og relationer
 • Kommunikation og mobilisering

Underviserne på forløbet vil være en blanding af forskere, rådgivere, politikere, kommunale topembedsfolk og andre projektledere, som arbejder med byudvikling. Kurset tilpasses deltagernes profiler. 

Målgruppen for kursusforløbet er kommunalt ansatte projektledere, som arbejder med byudvikling. Det kan være i form af fx bymidteprojekter, byomdannelse, landsbyudvikling, områdefornyelse eller Business Improvement Districts.

Se program for hold I 

Datoer for Hold II
31. maj 2018
5.-6. september 2018
6. december 2018
20.-21. marts 2019
23. maj 2019

Hold I og hold II er fyldt op
Ønsker du at blive skrevet op til hold III, så send en mail til db@byplanlab.dk. Vi forventer at starte hold III op i december 2018.

Kursusforløbet strækker sig over et år. 

 

Sted:
Dato:
31. maj. 2018
Pris:
Tilmeldingsfrist:
Tilmelding:

Byplanmødet 2018 bliver afholdt d. 4.- 5. oktober i Hjørring

Læs mere om Byplanmødet.

Sted:
Hjørring
Dato:
04. okt. 2018
Pris:
Tilmeldingsfrist:
Tilmelding: