Byplanmødet

BPM2016_Kursusbeskrivelse_headerV2.png

Generelt om Byplanmødet:

Med 600 – 800 deltagere er Det danske Byplanmøde Byplanlaboratoriets største årlige arrangement. Planlæggere, politikere og andre byplaninteresserede fra hele landet mødes her for at diskutere aktuelle og fremtidige udfordringer.

Mødet strækker sig over 2 dage og er gennem årene blevet afholdt i en lang række forskellige kommuner.

 

Byplanmødet 2016 bliev afholdt
d. 6. - 7. oktober 2016 i Malmø.

Byer under forvandling
Globale udfordringer - lokale løsninger

Se oplæg fra Byplanmødet

De danske byer forandrer sig for øjnene af os. De byer, vi voksede op i, er ikke de samme, som vores børnebørn vil færdes i. Bymidterne skifter karakter og funktion, tidligere erhvervsområder står over for omdannelse, bynatur og håndtering af regnvand giver nye muligheder, ny teknologi står på spring og tidligere tiders storskala-planlægning brydes op. Derfor er det nu, vi skal gribe mulighederne og forme de dynamiske danske byer, der også i fremtiden vil være attraktive for både borgere og erhvervsliv.

Kravet om evig omskiftelighed
De nordiske byer har en række styrker, så som stærke velfærdsinstitutioner, tryghed og tillid, inkluderende byrum og gode boliger. Men der er også svagheder. Der er bygget store monofunktionelle bydele, der kalder på renovering både fysisk og socialt. Og selve den demokratiske og konsensussøgende beslutningsproces er langsommelig og måske ikke i stand til at tackle kravet om evig omskiftelighed. Hvordan passer vi på vores værdier samtidig med at vi omstrukturerer byerne med større og større hast?

Udvikling af nye redskaber
På årets byplanmøde vil vi undersøge, hvordan forskellige bysamfund kan tackle udfordringer som globalisering, klimakrise, urbanisering og migration. Det er kraftige strømninger, der lægger pres på vores byer og kræver fleksibel planlægning og udvikling af nye redskaber.

Vil du bidrage til Byplanmødet?


Ønsker du at annoncere eller sponsorere artikler i det nummer af Byplan Nyt, som udkommer til Byplanmødet? Så kontakt redaktionen for at høre nærmere, nwo@byplanlab.dk.

Hvad kan vi lære af Sverige?
Malmø har i løbet af de sidste 25 år skiftet karakter fra at være en industriby til at være en moderne vidensby. Vi vil se og høre, hvordan det er gået til – både fysisk og strategisk. Malmø har foretaget et langt sejt træk mod social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed – eller holbarhed, som det hedder på svensk. Hvad bliver det næste, og hvad kan vi som naboland lære af Sverige?

Se program

Se oplæg fra Byplanmødet

linje.png

Se tidligere Byplanmøder:


Det 65. danske Byplanmøde - 2015
Den regionale by

Det 64. danske Byplanmøde - 2014
Innovation

Det 63. danske Byplanmøde - 2013
Smart planlægning

Det 62. danske Byplanmøde - 2012
Vækst og velfærd
teaser250x140_byplanmode61.pngDet 61. danske Byplanmøde - 2011
Vinduer til Verden
teaser250x140_byplanmode60.pngDet 60. danske Byplanmøde - 2010
Kampen om investeringer
teaser250x140_byplanmode59.pngDet 59. danske Byplanmøde - 2009
Byer i bevægelse
teaser250x140_byplanmode58.pngDet 58. danske Byplanmøde - 2008
Byer i balance
Det 57. danske Byplanmøde - 2007
Det lange lys
Det 56. danske Byplanmøde - 2006
Rum for mangfoldighed