Byplanmødet

Det 65. Byplanmøde afholdes i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner d. 1-2 oktober 2015.

Temaet er: Den Regionale By

Læs mere om årets Byplanmøde

Generelt om Byplanmødet:

Med 600 – 800 deltagere er Det danske Byplanmøde Byplanlaboratoriets største årlige arrangement. Planlæggere, politikere og andre byplaninteresserede fra hele landet mødes her for at diskutere aktuelle og fremtidige udfordringer.

Mødet strækker sig over 2 dage og er gennem årene blevet afholdt i en lang række forskellige kommuner. Årets Byplanmøde blev afholdt i Herning.

Det 64. danske Byplanmøde
I TRÅD MED TIDEN

Afholdes 25.-26. september 2014 i Herning

Innovation – også på planområdet

”Vi skal leve af at udvikle vores innovationskraft” er et af svarene i den aktuelle debat om de store samfundsspørgsmål - erhvervsudvikling, velfærd, klimatilpasning m.v.. Med en fortsat stram økonomi er der fokus på nye måder at indrette samfundet på - ikke mindst den offentlige sektor. For at matche de nye udfordringer, må vi - også på planområdet - hele tiden tænke nyt, indhente ny viden, udvikle nye løsninger og afprøve dem i praksis.

Kommunerne engagerer sig stadig mere aktivt i byudvikling og omdannelse, tit med afsæt i strategier og projekter, der er komplekse. Derfor er det nødvendigt at inddrage andre parter, der kan bidrage med nye indfaldsvinkler og faglig viden. Samarbejderne spænder vidt, fra forpligtende partnerskaber og selskabskonstruktioner til mere uformelle netværk.

Det udfordrer politikernes og planlæggernes rolle som planmyndighed og demokratiet. Kan vi - når vi stadig har ansvaret - give slip på kontrollen ved at lukke flere ind i beslutningsrummet? Og hvad betyder det for demokratiet, at andre aktører lukkes ind fra sag til sag: hvem skal lukkes ind, og hvem skal ikke?

De nye roller kræver både indsigt i de andre aktørers verdener og kompetencer til at facilitere processen. Vi skal have mod til at bringe vores faglighed i spil på nye måder, til at tænke i alternative muligheder og løsninger og til at eksperimentere, være risikovillige og arbejde mere åbent og søgende. Der skal være tid og rum til eftertanke, når vi - sammen med andre - leder efter det, vi endnu ikke kender svarene på.

Det handler i høj grad om en lærende proces, hvor vi hele tiden øver os i at blive bedre til:

  • at lede byer i fortsat forandring
  • at skabe merværdi ved tværfagligt samarbejde og synergi mellem forskellige indsatser
  • at sætte ”det gode hold”, hvor deltagernes kompetencer matcher den aktuelle planopgave

På byplanmødet vil vi debattere en række konkrete eksempler på innovation på planområdet. Helt tilbage fra 1960’erne har Herning bl.a. været kendt for den langsigtede planlægning og udvikling af ”Birk Centerpark”. Kunstmuseet Heart, multiarena Boxen, DGI vandkultur-hus og etablering af bynære søer er nyere eksempler på, hvordan man i værtskommunen fortsat tænker ud af boksen – og udvikler de bymæssige og landskabelige kvaliteter i samarbejde med borgere, erhvervs- og kulturliv.

Det er både nødvendigt, svært – og spændende!

Se programmet

Planmesse – læs mere om de enkelte stande

Oplæg fra Byplanmødets hovedforedrag:
Alle tiders innovation
Af direktør Thorkild Ærø, SBi

Grøn innovation og vækst med begge ben på jorden
Af professor Michael Evan Goodsite, SDU

Vær nær - Sammenhæng i samfundet
Af forfatter Tor Nørretranders
Oplægget er ikke tilgængeligt grundet manglende rettigheder

Oplæg fra Delmøde A:
Skanderborg - De Tusind Fællesskabers Land
Af kommunaldirektør Lisbeth Binderup, Skanderborg Kommune

Innovativ planstrategi
Af kommunaldirektør Niels Ågesen, Vejle Kommune

Oplæg fra Delmøde C:
Forny Byfornyelsen
Af afdelingschef Christian Lützen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Oplæg fra Delmøde D:
Strategisk Energiplanlægning
Af udviklingskonsulent Henning Laursen, Region Midthylland

Strategisk Energiplanlægning i Ringkøbing-Skjern Kommune
Af projekt- og sekretariatsleder Henning Donslund, Energisekretariatet

Oplæg fra Delmøde E:
Nyt centrum i Bording
Af planchef Karina Kisum Jensen, Ikast-Brande Kommune

360 grader nyt syn på Høje Kolstrup
Af direktør Tenna Tychen, Promonitor Byudvikling

Oplæg fra planmessens cabaretsal:
Midlertidighed
Af lektor Boris Brorman Jensen, Arkitektskolen i Aarhus

Innovating Green Solutions
Af adm. direktør Preben Birr-Pedersen, CLEAN

Tegning fra Delmøde I
Innovations Laboratorium
Af Cecilie og Ane, Sketchy Banana

Se billeder fra Byplanmødet 2014

Sted: Herning
Dato: 25. september 2014
Pris: Tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium 5.275 kr. For andre 7.050 kr.
Tilmeldingsfrist: Tilmelding fortsat mulig
Tilmelding: Der er lukket for tilmelding via hjemmesiden, men du kan stadig nå at blive tilmeldt ved at skrive en mail til db@byplanlab.dk.

linje.png

linje.png

Se tidligere Byplanmøder:


Det 63. danske Byplanmøde - 2013
Smart planlægning

Det 62. danske Byplanmøde - 2012
Vækst og velfærd
teaser250x140_byplanmode61.pngDet 61. danske Byplanmøde - 2011
Vinduer til Verden
teaser250x140_byplanmode60.pngDet 60. danske Byplanmøde - 2010
Kampen om investeringer
teaser250x140_byplanmode59.pngDet 59. danske Byplanmøde - 2009
Byer i bevægelse
teaser250x140_byplanmode58.pngDet 58. danske Byplanmøde - 2008
Byer i balance
Det 57. danske Byplanmøde - 2007
Det lange lys