EnglishKontakt

Afholdte kurser

Her finder du oplæg fra de kurser, som Byplanlaboratoriet har afholdt.

Har du specifikke ønsker til et oplæg, som ikke fremgår på hjemmesiden, så send en mail til os.

2017

udvikling_af_byernes_randområder_2017.png

Gå-hjem-møde d. 9. februar i København

I Europa er der i de sidste 20 år sket en radikal forandring af byernes rolle. Forandringen har visse steder ført til en forøget bolig- og erhvervsmæssig attraktivitet. En central drivkraft i denne attraktivitet er byernes randområder. Udviklingen af disse tidligere industriområder og forældede forstadsbydele kan bruges som strategisk løftestang for dels at styrke byernes overordnede erhvervsmæssige konkurrencesituation, dels at øge det boligbaserede skattegrundlag.

Hvilke særlige strategiske udfordringer giver dette for kommunale planlæggere? Og hvordan kan samspillet mellem offentlige planmyndigheder og private aktører forbedres i netop denne type af områder?

For at skabe et overblik over fænomenet har Statens Byggeforskningsinstitut, AAU CPH, deltaget i et europæisk forskningsprojekt, hvilket har resulteret i en bog, Planning Projects in Transition, der sammendrager europæiske planerfaringer fra Finland, Danmark, Holland og Tyrkiet. På denne baggrund inviterer vi danske planlæggere, forskere og private aktører til en konference.

Første del vil fokusere på randområderne som et særligt planlægningsfænomen: Danske erfaringer fra København og Aalborg vil blive fremdraget og bredere europæiske planerfaringer med randområderne vil blive udfoldet af en international oplægsholder.
I anden del vil der via oplæg fra private aktører (developere og institutionelle investorer) blive lagt op til debat i grupper: Hvordan kan der skabes rammebetingelser for mere markedsstabile udviklingsprocesser? Hvordan kan private aktører bidrage til mere kreative og helhedsorienterede løsninger?

Arrangementet er gratis og med forplejning. De første 30 antal deltagere får et gratis eksemplar af bogen. Ligeledes vil der efter arrangementet være mulighed for at netværke over en forfriskning.

Læs mere og find tilmelding

Sted:
København

Gå-hjem-møde på Vartov, Farvergade 27 i København d. 7. februar 2017

Hvordan ligger landet?
Sommerhusområder og sommerhuse har i de sidste årtier ændret karakter og anvendelse. Med ændringer i planloven, så må vi forvente, at denne tendens fortsætter og styrkes. Hvilken betydning får det for kommunerne, bosætningen, turismen og naturen i sommerhusområderne?

Overblik og debat
Med planlovsændringerne lempes reglerne for benyttelse af sommerhuse. Pensionister kan efter et års ejerskab benytte sommerhuset til helårsbeboelse og sommerhuse i sommerhusområder kan generelt benyttes ubegrænset til overnatning i 34 uger mod tidligere 26 uger. Dette forbedrer bl.a. muligheden for udlejning. Ligeledes åbnes der for plads til 6.000 nye sommerhuse under forudsætning af, at kommunerne lader mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen tilbageføre. De nye sommerhusgrunde udlægges ved landsplandirektiv efter en ansøgningsrunde i 2017. Endvidere åbnes der for, at sommerhusområder i kystnærhedszonen efter ansøgning kan overføres til byzone.
Regeringen har annonceret, at man vil lempe den regel, der forhindrer udlændinge i at købe sommerhuse i Danmark.

Fakta

Danmark har ca. 220.000 sommerhuse og de største koncentrationer er i Vestsjælland, Nordsjælland og Nordjylland. 
I dag benyttes ca. 10 % af landets sommerhuse til helårsbeboelse. Sommerhusene er blevet større og udstyret med mange af de faciliteter og bekvemmeligheder som vi kender fra helårsboligen.

Målsætningerne med de hidtil gældende regler på sommerhusområdet har bl.a. været at fastholde sommerhusområderne som rekreative områder, beskytte sårbare landskabstyper mod slid og forhindrer, at sommerhusområder udvikler sig til parcelhuskvarterer.

Vi gør status og lægger op til debat om betydningen af de planlagte regelændringer på sommerhusområdet. Målgruppen er planlæggere, landskabsarkitekter og andre interessenter 

Oplæg fra
•    Borgmester Thomas Adelskov, Odsherred Kommune.
•    Kontorchef Sara Paarup, Erhvervs- og vækstministeriet

Mødet er tilrettelagt af Dansk Byplanlaboratorium i samarbejde med Danske Landskabsarkitekter samt Park- og Naturforvalterne

OBS Mødet finder sted på 
Vartov
Farvergade 27
1463 København K

 

Oplæg fra mødet:

Ny plavlov og sommerhuse
v. Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance 
v. Kontorchef Sara Paarup, Erhvervstyrelsen

Odsherred -Det naturlige fællesskab
v. Borgmester Thomas Adelskov, Odsherred Kommune

Sted:
København

Konference i Nyborg d. 1. februar 2017

Danmarks bebyggede areal vokser og vores byområder bliver mere og mere befæstet. Det skyldes dels konkrete behov for mere befæstet areal, dels andre beslutninger i samfundet – og gamle vaner. Konferencen Byens Gulv konkretiserer tendenserne, giver indsigt og lægger op til at nytænke byens gulv som en central del af fremtidens by. Formålet med konferencen er at samle alle med interesse for byens liv, funktion og materialer: Staten, kommuner, forsyningsselskaber, byplanlæggere, landskabsarkitekter, ingeniører, anlægsgartnere og leverandører. Deltag i konferencen - i fællesskab kan vi bryde rutinen og åbne mulighed for innovative løsninger. Læs mere og find program

Som noget nyt lancerer vi i 2017 et åbent spor, hvor aktører på feltet kan byde ind med relevante oplæg og projekter. Har du et spændende projekt, der omhandler Byens gulv, så hører vi gerne fra dig. Læs mere her.

Læs interview med landskabsarkitekt og bydesigner Robin Winogrond og Lucas Schweingruber fra den schweiziske tegnestue Studio Vulkan.

Læs interview med projektchef i Brabrand Boligforening Ole Bech Jensen

Læs artikel med keynote-taler Søren Gabriel fra Orbicon A/S

Sted:
Nyborg

Arkitekturpolitik2016.png

2-dages kursus i København den 24. og 25. januar 2017
Kommunerne spiller en vigtig rolle i indsatsen for at sikre kvalitet i udvikling af bygninger, byrum og landskaber. Det gør i høj grad arkitekturpolitikken til en tværfaglig opgave, der kræver involvering og strategisk fokus.

På dette års kursus vil vi blandt andet fokusere på hvad en arkitekturpolitisk indsats kan betyde for byens rum og vejarealer. Og vi vil se hvordan byrumseksperimenter kan medvirke til at transformere brugen og opfattelsen af vores byer.

Målgruppen er byplanlæggere, trafikplanlæggere, landskabsarkitekter mv.

Kurset arrangeres i et samarbejde mellem Arkitektforeningen og Dansk Byplanlaboratorium. Kursusleder er arkitekt Dorthe Brogaard fra Planværkstedet.

Kontaktperson i Dansk Byplanlaboratorium: Marianne Bendixen mb@byplanlab.dk

Læs mere om kurset og find tilmelding via Arkitektforeningen

Dato: 24. og 25. januar 2017

Sted:
København

På den danske landsbyscene har vi de seneste 4 – 5 år været vidne til en række meget forskellige udgaver af fænomenet ”Landsbyklynger”, som grundlæggende er et netværkssamarbejde mellem en række nært beliggende landsbyer. Formålet vil oftest være at udnytte klyngens samlede potentialer, for at skabe vækst, stoppe en afviklingsproces eller skabe kvalitet i det, der bliver tilbage.

For at skabe et overblik over fænomenet og udveksle erfaringer blandt de forskere, konsulenter, landsbyer og kommuner, som har arbejdet med fænomenet i længere tid inviteres alle interesserede til et seminar, hvor en række påtrængende spørgsmål og temaer vil blive adresseret i løbet af dagen gennem oplæg og debat

Se programmet.

Se oplæg fra kurset:

 

Se videoer fra konferencen.

 

Sted:
Horsens