EnglishKontakt

Byplan Nyt

Byplan Nyt er et overskueligt og let tilgængeligt magasin om Byplanlægning. Det er Dansk Byplanlaboratoriums eget magasin.

Byplan Nyt skal inspirere til arbejdet med byplanlægning, formidle ny viden om emnet og orientere om, hvad der rører sig inden for feltet.

Byplan Nyt er gratis og udkommer 4 gange om året, normalt som delvist sponserede temanumre. Oplaget er på ca. 3500.

Få Byplan Nyt
tilsendt gratis

Find tidligere numre af
Byplan Nyt i arkivet

Oplysninger om
annoncering af Byplan Nyt

Ansvarshavende redaktør:
Ellen Højgaard Jensen

Redaktionsadresse:
Dansk Byplanlaboratorium
Rådhusstræde 6, 1. sal
DK 1466 København K

Att. Redaktør Michael Nørgaard
mn@byplanlab.dk
Tlf: +45 33 17 72 78