EnglishKontakt

Byplan Nyt

Byplan Nyt er et overskueligt og let tilgængeligt magasin om Byplanlægning. Det er Dansk Byplanlaboratoriums eget magasin.

Byplan Nyt skal inspirere til arbejdet med byplanlægning, formidle ny viden om emnet og orientere om, hvad der rører sig inden for feltet.

Byplan Nyt er gratis og udkommer 4 gange om året, normalt som delvist sponserede temanumre. Oplaget er på ca. 3500.

Find tidligere numre af Byplan Nyt i arkivet

Få Byplan Nyt tilsendt gratis

Oplysninger om annoncering i Byplan Nyt

Ansvarshavende redaktør:
Ellen Højgaard Jensen

Redaktionsadresse:
Dansk Byplanlaboratorium Rådhusstræde 6, 1. sal DK 1166 København K
Att. Redaktør Michael Nørgaard mn@byplanlab.dk Tlf: +45 33 17 72 78