EnglishKontakt

Organisation

Dansk Byplanlaboratorium er en selvejende fond, der blev stiftet i 1921 af visionære byplaninteresserede personer. Byplanlaboratoriet har i mere end 90 år været en aktiv, uafhængig og selvstyrende institution, som har sat byplanlægningen på dagsordenen og har sikret kvalificeret en debat og faglig udvikling indenfor faget. Gennem en lang række kurser, konferencer og projekter bliver planlægningens redskaber og mål formidlet og afprøvet i et tværfagligt miljø.

Se vedtægter

Se repræsentatskabet

Den overordnede linje tegnes af bestyrelsen. Byplanlaboratoriet finansieres gennem tilskud fra staten, regionerne, kommuner og private virksomheder samt indtægtsdækket virksomhed. Se tilskudsgiverne her Sekretariatet har til huse i Rådhusstræde 6 i København. Se sekretariatets medarbejderne her.

Dansk Byplanlaboratorium har en række aktiviteter:
Kurser & konferencer
Byplanlaboratoriet afholder kurser og konferencer for politikere og planlæggere og for forskere og praktikere.

Byplanlaboratoriet afholder hvert år et dansk Byplanmøde som samler 600 - 800 byplaninteresserede personer fra hele landet.

Byplan Nyt
Et gratis letlæseligt byplanfagligt magasin udgivet af Byplanlaboratoriet.

Publikationer
Dansk Byplanlaboratorium udgiver løbende publikationer.

Projekter
Byplanlaboratoriet samarbejder med andre offentlige og private aktører om en række planfaglige emner. Projekterne er med til at udvikle planlægningen og kvalificere kursusvirksomheden.

Høringssvar
Dansk Byplanlaboratorium afgiver høringssvar i forbindelse med større ændringer i planloven og tilgrænsende lovgivning.

Kontakt Byplanlaboratoriet

 

 

Byplanhåndbogen